1/2024

Nové prováděcí nařízení objasňuje lhůty pro aktualizaci registračních dokumentací

| zdroj: MPO0

jar-1825274_640.jpg
zdroj: Pixabay

Bylo zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1435 ze dne 9. října 2020 o povinnosti žadatelů o registraci aktualizovat registrační údaje podle nařízení REACH. Nařízení vstupuje v platnost v prosinci 2020 (zveřejněno ECHA 12. 10. 2020).

Evropská komise objasnila, kdy musí společnosti aktualizovat své registrační dokumentace podle nařízení REACH. Ve většině případů je pro aktualizaci bez zbytečného prodlení stanovena tříměsíční lhůta, u složitějších případů mohou být stanoveny lhůty až dvanáct měsíců.

Nařízení REACH (čl. 22 odst. 1) vyžaduje, aby společnosti aktualizovaly své registrační údaje z vlastního podnětu bez zbytečného prodlení v případě, že se změní informace o chemických látkách, množstevním rozmezí nebo informace o společnosti.

Lhůty stanovené v prováděcím nařízení pro jednotlivé případy aktualizace bez zbytečného prodlení:

  • tříměsíční lhůta platí pro administrativní aktualizace jako je změna statusu nebo totožnost žadatele o registraci, změny ve složení látky, změny v množstevním rozmezí včetně zastavení výroby nebo dovozu;
  • pro složitější aktualizace platí lhůta šesti, devíti nebo dvanácti měsíců, například když se změní klasifikace a označení látky bez harmonizované klasifikace nebo dojde ke změnám ve zprávě o chemické bezpečnosti nebo v pokynech pro bezpečné použití;
  • pokud existuje více důvodů pro aktualizaci, je vyžadováno pouze jedno podání a platí nejdelší lhůta.

Tyto lhůty platí také pro změny u látek, které byly oznámeny již podle směrnice 67/548/EHS (NONS) a které jsou považovány za registrované podle REACH.

Společnostem se doporučuje zavedení monitorovacích systémů, které umožní rychle identifikovat změny a zajistit, aby byly registrační údaje vždy aktuální. O všech změnách by měly být vedeny záznamy, které by prokázaly příslušným vnitrostátním orgánům, že u všech látek byly provedeny nezbytné aktualizace.

Za průběžnou aktualizaci společně předložené části registrace jsou odpovědní všichni spoluregistranti (hlavní žadatelé a jednotliví členové). Žadatelé o registraci musí zajistit, aby pro tuto činnost měli uzavřenou dohodu o spolupráci a sdílení nákladů.

Další informace jsou dostupné na internetových stránkách ECHA a v aktualizovaných pokynech pro registraci, které budou zveřejněny v první polovině roku 2021. Obecné rady mohou společnosti získat také na helpdesku ECHA.

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP