Nové nařízení Komise (EU) 2017/776 změní přílohu VI nařízení CLP

| autor: MPO0

Nové nařízení Komise (EU) 2017/776 změní přílohu VI nařízení CLP

Nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP), vstoupí v platnost 25. května 2017.

Nařízení (EU) 2017/776 mění přílohu VI nařízení CLP zavedením nových nebo aktualizovaných harmonizovaných klasifikací a označení některých látek. Pro snadnější harmonizaci klasifikace směsí budou do tabulky 3.1 v příloze VI rovněž doplněny harmonizované hodnoty akutní toxicity (ATE).

Dále s účinností od 1. června 2017 bude zrušena tabulka 3.2 v příloze VI nařízení CLP, která uvádí seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek z přílohy I směrnice  67/548/EHS a současně bude tabulka 3.1 označena jako tabulka 3.

Dodržování nových harmonizovaných klasifikací a nového ustanovení o ATE bude pro látky a směsi požadováno od 1. prosince 2018, lze jej však použít i před tímto termínem.

Text nařízení v české i anglické verzi naleznete v příloze této aktuality.

Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB