1/2024

Nové možnosti financování OZE v ČR: Od roku 2021 až 30 miliard ročně

| autor: oEnergetice.cz - Zuzana Vrbová0

Nové možnosti financování OZE v ČR: Od roku 2021 až 30 miliard ročně

Ta mimo jiné zavádí hlavní pravidla pro fungování tzv. Modernizačního fondu, který má od roku 2021 poskytnout prostředky ve výši kolem 15-20 miliard Kč ročně pro investice do OZE, energetické účinnosti a opatření ke snižování emisí skleníkových plynů.

Modernizační fond vznikne z vydělení určitého množství povolenek z EU ETS trhu. Jejich monetizací, která bude probíhat v rámci Evropské investiční banky, vzniknou prostředky, které bude tato banka následně zasílat na projekty vedoucí ke snižování emisí CO2 v 10 nejchudších zemích EU (Česko se do této desítky těsně vešlo).

Dle schválené české novely zákona o EU ETS bude Modernizační fond obsahovat nejen prostředky určené pro tyto účely Evropskou unií, ale i prostředky vzniklé z povolenek, které by jinak byly rozdány energetickému průmyslu v rámci tzv. derogací (tj. povolenky zdarma výměnou za investice z předchozího roku). Fond bude obsahovat také polovinu tzv. solidárních povolenek, které mají chudší státy EU jinak možnost vydražit.

Většina prostředků pro subjekty v EU ETS

Objem fondu bude záviset na ceně povolenky, jelikož prostředky budou vznikat monetizací EU ETS povolenek. Dle pohybu ceny povolenek to tedy může být mezi 130-200 miliardami korun na období let 2021-2030. Až 70 % prostředků by mělo jít na dekarbonizaci odvětví, která jsou zahrnuta do EU ETS.

Značný potenciál ke snižování emisí vidí MŽP, předkladatel návrhu novely zákona, v teplárenství, elektroenergetice (zde bude financován především přechod na OZE) či emisně náročném průmyslu. Fond ale bude nastaven tak, aby z něj bylo možné financovat široké spektrum projektů, a to jak právnických, tak i fyzických osob. Podmínkou je, že musí dojít ke snížení emisí a v zařízení nesmí docházet ke spalování uhlí. Konkrétní pravidla pro Modernizační fond budou ale tvořena ministerstvem až v příštím roce.

OZE bude financovat nejen Modernizační fond

Jaké tedy budou možnosti financování OZE od roku 2021? Krom Modernizačního fondu budou opatření určená na ochranu klimatu, včetně investic do OZE, financována z prodeje povolenek v aukcích. Dle zákona musí část výnosů směřovat na klimatická opatření, aby bylo vyhověno pravidlům evropské směrnice o EU ETS. Další prostředky poplynou z operačních programů EU, především z obnoveného Operačního programu pro konkurenceschopnost. Přesná částka, která bude k dispozici, však ještě není známa.

Financování OZE bude klíčové pro splnění cílů ČR, ke kterým se v této oblasti zavázala. Dle energeticko-klimatického plánu bude ČR muset vyrábět v roce 2030 22 % energie z OZE. Z toho například v sektoru vytápění a chlazení se musí podíl  OZE zvýšit na 1 % (Evropská komise požadovala 23 a 1,1 %).

Zdroj: oenergetice.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP