1/2024

Nové dotační výzvy míří na environmentální výchovu školáků i vzdělávání pedagogů

| autor: TZ MŽP ČR a SFŽP ČR0

Nové dotační výzvy míří na environmentální výchovu školáků i vzdělávání pedagogů

„Nejnovější výzkumy ukázaly, že ačkoliv Češi mají silný vztah k přírodě a zajímají se o životní prostředí, větší osobní zapojení do ochrany přírody pokulhává. 

Je to právě výchova v raných dětských letech, která formuje postoj dospělého člověka k životnímu prostředí a rozvíjí jeho environmentálně odpovědné chování. Proto věnujeme environmentální výchově dlouhodobě pozornost,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Miliony na ekologické programy pro školní děti

Právě školáci budou nejvíce profitovat z ekologických výukových programů, na něž přispívá jedna z čerstvě vyhlášených dotačních výzev. 

Jejími příjemci jsou organizace působící v oblasti environmentálního vzdělávání, poradny a další, kteří splní podmínky výzvy na zajištění kvalitních výukových programů pro školní děti s důrazem na rozvíjení ekologického myšlení a jednání.

„Na podporu kvalitních, denních či pobytových výukových ekologických programů máme nachystáno 15 milionů korun, což v praxi znamená zhruba stovku nových programů pro děti školou povinné. 

Síť ekocenter dává dobrou záruku plošné dostupnosti ekoprogramu žákům po celé republice,“ uvádí k výzvě ministr Brabec.

Česká republika disponuje unikátní sítí středisek ekologické výchovy a ekocenter (www.ekocentra.cz), kterých je u nás na 168. 

O příspěvky v rozmezí 50 až 200 tisíc mohou žádat od 25. července až do 1. října 2018 (nebo do vyčerpání alokace) s tím, že podpořené vzdělávací programy proběhnou do konce příštího roku.

Příspěvky na informační kampaně i vzdělávání pedagogů

Druhá dotační výzva z Národního programu Životní prostředí je otevřená na tři roky a přináší 40 milionů korun na zlepšení znalostí a dovedností školáků a veřejnosti v oblasti péče o životní prostředí a v oblasti udržitelného rozvoje.

Z celkové částky je 25 milionů určeno na vzdělávací ekologické programy či kampaně s nadregionálním významem pro školy i veřejnost. 

Dalších 10 milionů nabízí lektorům a učitelům na prohloubení vzdělání v oblasti environmentální výchovy, podporu metodik a evaluace, a 5 miliony přispěje ke zlepšení informovanosti o našem přírodním dědictví v chráněných oblastech, rezervacích a geoparcích.

„Počítáme zejména s podporou dlouhodobých vzdělávacích programů v oblasti ekologie, odborných seminářů, konferencí a informačních kampaní. 

Upřednostníme aktuální témata, která patří mezi priority rezortu, a to problematiku sucha a kvality ovzduší v lidských sídlech,“ zdůrazňuje prioritní témata ministr Richard Brabec.

„Díky velikému přetlaku kvalitních projektů v předchozí výzvě, jsme z rozpočtu Fondu pro letošek vyčlenili o něco vyšší částku než před dvěma lety. 

Zájem v roce 2016 daleko předčil původní 25milionovou alokaci, když za měsíc a půl přišlo na Fond 87 žádostí s požadavkem na 95 milionů korun. 

Již tehdy se částka navýšila a oproti původnímu plánu obdrželo příspěvek 30 kvalitních projektů v celkové výši 36 milionů korun,“ uvádí Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR s tím, že v aktuální dotační výzvě se navýšila i maximální míra podpory na 80 procent z celkových výdajů na projekt.

Výzva oslovuje nevládní neziskové organizace a školy, samosprávné celky, příspěvkové organizace, ale příjemcem mohou být všechny právnické osoby, které splní podmínky programu a dotační výzvy, s výjimkou organizačních složek státu a politických stran a hnutí. Příjem žádostí o dotace odstartuje 3. září a potrvá do 15. ledna následujícího roku.

Odkazy:

Dokumenty k výzvě č. 4/2018 – Pilíře EVVO

Dokumenty k výzvě č. 5/2018 – Národní síť EVVO

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP