1/2021

Nová průmyslová strategie chce urychlit digitální a zelenou tranzici a obnovu po krizi

| zdroj: Cebre0

motor-768750_640.jpg
zdroj: pixabay

Evropská komise vydala novou průmyslovou strategii, která navazuje na strategii vydanou v loňském roce a aktualizuje ji s ohledem na pandemii koronaviru.

Priority strategie zůstávají stejné, jako v prvním vydání, tedy podpora přechodu na udržitelnější, více digitální, odolnou a globálně konkurenceschopnou ekonomiku. Aktualizace ovšem přidává nějaké aspekty, které nabyly na důležitosti až v rámci současné krize. Jsou jimi především obnova ekonomiky a posílení odolnosti jednotného trhu. Kromě toho strategie obsahuje nová opatření, která by měla urychlit digitální a zelenou tranzici, a také jasný důraz na podporu malých a středních podniků.

Na podporu jednotného trhu navrhuje Komise zavést mimořádný nástroj pro jednotný trh, který by měl zajistit jeho fungování při případných dalších krizích, zajistit řádné provádění směrnice o službách ze strany členských států, posílit dozor nad trhem a podpořit investice do MSP. Strategie obsahuje také návrh řešení strategických závislostí EU, zejména v oblasti surovin, zdravotnických ekosystémech a pokročilých technologiích, např. prostřednictvím diverzifikace dodavatelských řetězců a podporou nových průmyslových aliancí či projektů společného zájmu. V neposlední řadě chce Komise vytvořit regulační rámec pro splnění cílů v digitální oblasti do roku 2030, iniciativy Fit for 55, posílit služby pro MSP a investovat do zvyšování kvalifikace a rekvalifikací.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo