Reklama

26. 7. 2019  |  Zpravodajství  |  Autor: Veolia Energie ČR

Nová moderní kotelna v Radotíně výrazně sníží emise

Společnost Veolia Energie ČR a městská část Praha 16 zprovoznily novou kotelnu v Radotíně. Díky přesunu mimo centrum města a novým ekologickým technologiím dojde k výraznému zlepšení životního prostředí a poklesu emisí v regionu.

Přemístění kotelny také významně pomůže k rozvoji Radotína. Slavnostní předání proběhlo 11. 7. 

Nově instalované kotle splňují nejpřísnější emisní limity nařízené evropskou direktivou.

Dle autorizovaného měření jsou emise NOx u nové kotelny ještě nižší, než stanoví nová vyhláška, konkrétně dosahují 70 % emisního limitu platného od 1. 1. 2020. Ve srovnání s původní kotelnou jde opravdu o významnou změnu. U nové kotelny jsou emise NOx na úrovni 36 % původního řešení", dodává Ing. Josef Hasman, náměstek distribuce a služeb regionu Čechy společnosti Veolia Energie ČR, a.s.

11-7-2019-Predavani-nove-kotelny-11.JPG

Každý rok se tak v radotínské kotelně sníží produkce NOx o 1,1 tuny a produkce CO2 dokonce o cca 100 tun.

Díky spolupráci se společností Veolia Energie se podařilo vybudovat novou kotelnu mimo centrum Radotína. Na pozemcích původní kotelny v centru města pak plánujeme vybudovat moderní radnici, kde občané najdou všechny služby na jednom místě", sdělil Karel Hanzlík, starosta Městské části Praha 16.

11-7-2019-Predavani-nove-kotelny-3.JPG

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372