1/2023

Nová Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem

| autor: Tisková zpráva MPO0

Nová Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem

Dne 29. listopadu 2017 projednala a schválila vláda ČR svým usnesením č. 852 ze dne 29. listopadu 2017 dokument s názvem „Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice“. Tím byl završen proces aktualizace koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, probíhající průběžně od roku 2014.

Návrh aktualizace koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem byl podroben procesu strategického posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. proces SEA), včetně přeshraničního veřejného projednání s okolními státy.

Aktualizace dříve platné Koncepce z r. 2002 byla zpracována v souladu s požadavky směrnice Rady Evropské unie č. 2011/70/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

Zároveň vycházela z analýzy situace v oblasti nakládání s nízko a středněaktivními odpady, ze stavu přípravy hlubinného úložiště pro radioaktivní odpady a vyhořelé jaderné palivo, proběhlých legislativních změn a programových dokumentů vlády a z mezinárodních zkušeností a trendů. Dalšími motivy pro provedení aktualizace koncepce je legislativní vývoj v EU doporučení MAAE a OECD/NEA.

Vyhodnocení Koncepce a vypořádání podaných námětů a připomínek je zveřejněno na webové stránce: https://www.surao.cz/koncepce.

Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS