2/2023

Notifikační řízení a podpora OZE v cenových rozhodnutích ERÚ

| autor: Tisková zpráva ERÚ0

Notifikační řízení a podpora OZE v cenových rozhodnutích ERÚ

Tato cenová rozhodnutí ERÚ, jako vždy, vydal v řádném termínu, a jsou stanoveny přesně v rozsahu zdrojů notifikovaných ke dni vydání cenových rozhodnutí.

„ERÚ postupuje přesně podle evropské a české legislativy, která stanovuje, že veřejná podpora musí být notifikována dříve, než bude vyplácena. Proto jsou podpora i výběr od konečných zákazníků stanoveny přesně v rozsahu odpovídající notifikovaným zdrojům k datu vydání cenových rozhodnutí.

Nelze překračovat zákon a vystavit tak riziku postihu Českou republiku, ERÚ a nakonec i samotné příjemce podpory, kteří jsou za legálnost přijaté podpory též odpovědní.“ říká Alena Vitásková, předsedkyně ERÚ.

ERÚ zahrnul do veřejného konzultačního procesu k cenovým rozhodnutím pro rok 2017 všechny zdroje, včetně těch, které nemají notifikaci od Evropské komise. Tím dal ERÚ jasně najevo, že je připraven změnová cenová rozhodnutí bez dalšího vypsat bezodkladně, jakmile dostane platná notifikační rozhodnutí, pokud tyto notifikace nebudou obsahovat podmínky Evropské komise, které by významně měnily výši a způsob vyplácení podpor.

„Do této chvíle nemám notifikace v ruce a neznám jejich obsah. Tiskovou zprávu, kterou včera vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, sice vítám, ale není to žádný zákonný podklad pro vypsání podpory a výběru. Jakmile budou platné notifikace doručeny, mnou vedený úřad bude konat,“ vysvětluje současný stav Alena Vitásková.

Podpora obnovitelným zdrojům by v příštím roce měla dosáhnout celkově 46 miliard Kč za předpokladu, že bude kompletně notifikována. Vypsaná cenová rozhodnutí z popsaných důvodů zahrnují podporu pouze ve výši 2,6 miliard Kč.

„Jestliže notifikační rozhodnutí nebudou požadovat zásahy do legislativy nebo se podstatným způsobem neodchýlí od očekávání, které panovalo před zahájením veřejného konzultačního procesu, využije ERÚ zkrácených lhůt a dopředu připravených materiálů.

Změnová cenová rozhodnutí, která nahradí již vydaná, bychom potom mohli vydat do první půlky ledna příštího roku. Na základě nových podkladů se bude měnit nejenom výplata, ale i výběr prostředků na podporu obnovitelných zdrojů,“ shrnuje situaci Alena Vitásková.

Ke stažení:

Tisková zpráva ke složce ceny na podporu elektřiny z POZE.

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2016 ze dne 25. listopadu 2016, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

Tisková zpráva k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 6/2016, o regulovaných cenách.

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2016 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny.

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2016 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP