2/2023

Nikdo nic neví. Nikdo na žádné straně

| autor: Martina Jandusová0

Nikdo nic neví. Nikdo na žádné straně

Díval jsem se na aktuální kurzy sázkových kanceláří, které odhadují s pravděpodobností 1:4, že po 29. březnu bude stále Velká Británie v EU, kdežto šance, že nebude, je 3:1,“ řekl na úvod Tomáš Novotný ze společnosti EcoMole. I tak je ale nutné podívat se, co Brexit znamená pro ty, kteří se zabývají chemickou legislativou a zejména Nařízením REACH.

Co může v jednotlivých scénářích nastat a na co si dávat pozor

Základní otázkou je, zda na podnik bude mít Brexit dopad a v jakých případech se tak stane. Odpověď je obecně velmi jednoduchá. Z hlediska Nařízení REACH má dopad vždy, když dodavatelský řetězec sahá až do Velké Británie. A to oběma směry, zejména ale směrem nahoru. „Pokud sídlí kterýkoli článek Vašeho dodavatelského řetězce v UK, pak byste měli zpozornět,“ uvádí Novotný.

Brexit postihne i mateřské nebo partnerské společnosti a to případě, kdy dceřinná, nebo partnerská společnost, jejíž registraci využíváte k výrobě nebo dovozu, sídlí v UK. „Pokud Vaše britská společnost usiluje o autorizaci látky, nebo pokud zastává roli výhradního zástupce, pak se vás Brexit rovněž týká,“ vysvětluje Tomáš Novotný.

Je zcela zřejmé, že pokud nakupujete rovnou od britského výrobce nebo dovozce, bez pochyb se na vás vztahují změny přicházející s Brexitem. Ošemetná situace nastává ve chvíli, kdy nakupujete nepřímo. Potom je potřeba zajistit, že v dodavatelském řetězci nevznikla díra.

Může se totiž stát, že nakupujete od německého dodavatele, který má však britského dodavatele. Ten německý vám dodává směs, kterou míchá z pěti komponentů, z nichž jeden pochází z Anglie. Nebo pochází z Číny, ale je zaregistrován britským výhradním zástupcem,“ uvádí Novotný příklad a pokračuje: „Po Brexitu vám německý dodavatel řekne, že musí situaci vyřešit, protože přišel o jednu surovinu ve směsi.“

Díra v dodavatelském řetězci je na světě a může se rozrůst napříč celým řetězcem. Je tedy důležité se ujistit, že žádný článek Vašeho dodavatelského řetězce nesídlí v UK, ani není britskou firmou zastupován.

Ošidné jsou i registrace ve společném podání, kde je hlavním registrantem britská firma.. „I to je potřeba si zkontrolovat,“ zdůrazňuje Novotný a pokračuje: „S hlavním registrantem vyřešte, jak má toto ošetřeno, zda bude převádět registraci na svoji evropskou pobočku nebo zda bude registrace převedena na jiného člena společného podání.“ Jinak by se mohlo stát, že britská registrace nebude validní a všichni spoluregistranti budou ohroženi.

Zpozornět byste měli i v případě ohlašování klasifikace a značení do databáze ECHA. Může se totiž stát, že látky a směsi, které firma nakupuje jako ohlášené, byly ohlášeny britskou firmou a toto ohlášení nebude již neplatné.

To samé platí i v případě, že nakupujete autorizovanou látku podléhající povolení, které již bylo povolení uděleno. „Musíte si být jisti, že povolení nebylo uděleno britské společnosti, “ podotýká Novotný.

Obzvlášť zajímavá situace nastává u mimoevropských výrobců, od kterých řada firem nakupuje. Podle statistiky je asi 40% látek, registrovaných skrze výhradního zástupce, registrováno britskými společnostmi. „Proto je třeba si i od mimoevropských dodavatelů vyžádat informace o tom, kdo je jejich výhradním zástupcem. Jedná – li se o britskou firmu, musíte s nimi začít jednat o tom, jakým způsobem budou situaci řešit,“ říká Tomáš Novotný.

Scénáře, které mohou nastat

Předpokládejme, že nedojde k dohodě, a Spojené království 30. března odejde z Evropské unie. Ve všech ostatních možnostech (UK podepíše dohodu s EU nebo Brexit odloží...) se v oblasti REACH pro tuto chvíli nic nezmění. Vše zůstane při starém, případně bude záležet na předmětu dohody.

ECHA i Evropská komise v současné době doporučují, aby dodavatel uzavírající smlouvu o dodávce látky nebo směsi zaregistrované britskou firmou nebo britským výhradním zástupcem, do smlouvy zahrnul podmínku, že v termínu vystoupení Anglie z EU budou stávající povinnosti vyplývající z REACH převedeny na evropský subjekt. Taková smlouva by měla obsahovat efektivní sankční mechanismy.

Britští dodavatelé mají možnost přesunout veškeré operace do Evropy. Nejde ale jen o převod registrací jako takových, registrace by vždy měla být převáděna společně s fyzickým přesunem. „To znamená, že není možné i nadále vyrábět v Anglii a papírově převést registraci na svou belgickou pobočku,“ vysvětluje Tomáš Novotný a pokračuje: „Tak jednoduché to není a výroba, která bude probíhat v UK, bude podléhat legislativě UK.“

Základní doporučení jsou jasná: zmapovat si důkladně dodavatelský řetězec kam až jenom to bude možné (minimálně ale v první linii), zmapovat si suroviny, produkty, také to, kdo je dodává a chtít po dodavatelích záruku nebo dokumentaci, že uvedené scénáře nebudou mít na vaši společnost žádný dopad. Pakliže je dopad na Vaši společnost nevyhnutelný, je dobré jej smluvně ošetřit nebo zvážit vyhledání alternativních dodavatelů.

A jak to bude v Británii po Brexitu?

Velká Británie si deklaratorně i v rámci prvního návrhu zákona schválila, že chce zachovat co nejvíce prvků Nařízení REACH, takže by měly fungovat podobné mechanismy jako je autorizace látek, seznam látek podléhajících povolení či seznam omezených látek.

V registraci je v tuto chvíli zakotveno, že britští dodavatelé a výrobci mají 60 dní na oznámení o úmyslu zaregistrovat látku a poté budou mít dva roky na podání plného dossieru. „Pokud budou chtít přenést evropské registrace na britské,“ říká Novotný. Podstatnou podmínkou ovšem je, že si budou muset vyjednat přístup k datům.

Pakliže nedojde k dohodě s EU, tak co se týče procesů kompetentních autorit a rozhodovacích orgánů, nebude se Anglie moci účastnit jakýchkoliv rozhodovacích procesů. „Alespoň tak je to v současnosti nastaveno, pokud nedojde k dodatečné dohodě,“ zakončuje přednášku Tomáš Novotný.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP