1/2022

Nepoctiví zahraniční on-line prodejci podvádějí evropské spotřebitele

| zdroj: TZ Ekolamp0

ekolamp sirotci odpad.jpg
zdroj: Ekolamp

Když spotřebitele zaujme nabídka zboží na internetu, stačí pár kliknutí myší a má nakoupeno. Automaticky předpokládá, že to, co obdrží, bude bezpečné a neohrozí jeho ani životní prostředí. Bohužel tomu tak v praxi často není. Zdraví lidí, životní prostředí a férovou hospodářskou soutěž ohrožuje invaze mimoevropských on-line prodejců, kteří nedodržují evropskou legislativu.

Nabízejí produkty a služby, které se na první pohled tváří, jako by byly poskytované prodejcem, který splňuje všechny potřebné místní standardy. Realita je ale bohužel mnohdy jiná. Evropské podnikatelské, spotřebitelské i občanské organizace se proto spojily a snaží se nelegálním on-line prodejům zabránit prostřednictvím evropského Aktu o digitálních službách (Digital Services Act).

Důkazy mluví samy za sebe

Evropské úřady a spotřebitelské organizace shromáždily zdrcujícídůkazy o tom, že nepoctiví prodejci využívají on-line platformy k prodeji nelegálních výrobků a služeb. Zjištěné nezákonné chování zahrnuje dovoz nelegálních výrobků1, nelegální obchod se zvířaty2, podvodné inzeráty3 či publikování dezinformací (např. falešné recenze) a další porušování práv spotřebitelů4.

Nelegální prodej ohrožuje i evropský systém recyklace elektroodpadu. Pokud prodejce finančně nepřispívá na budoucí recyklaci a nedodržuje zákonné povinnosti, dochází tak ke vzniku tzv. sirotčího elektroodpadu. To je elektroodpad, za který nebyly řádně uhrazeny příspěvky na jeho ekologickou recyklaci, a proto nemusí být řádně recyklován.

„Tím vzniká riziko závažného poškození životního prostředí. Nemluvě o přímém ohrožení zdraví spotřebitelů používáním výrobků, u kterých nebyla ověřena bezpečnost pro spotřebitele,“ říká Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp, která je členem evropské asociace EucoLight, jež proti těmto praktikám dlouhodobě bojuje.

V boji proti „nelegálům“ má pomoci nový Akt o digitálních službách

Podle signatářů iniciativy je zapotřebí, aby Akt o digitálních službách přiměl k odpovědnosti on-line zprostředkující platformy – e-shopy či internetová tržiště – které zajišťují transakce mezi obchodníky a koncovými uživateli. Ukázalo se totiž, že samoregulační úsilí není dostatečné, a bez nastavení právního rámce jsou snahy o nápravu odsouzeny k neúspěchu.

Digitální akt by měl zajistit, aby zprostředkující platformy nebyly zproštěny odpovědnosti, pokud vědí o nezákonných prodejích a nepřijmou okamžitá opatření. Odpovědnost by měly nést i v případě, kdy prodávající nemá sídlo v EU, a nemůže se tak zodpovídat z případné nelegální činnosti.

„Co je nezákonné v off-line světě, by mělo být nezákonné i v on-linu. V sázce je ochrana a bezpečnost spotřebitelů, zákazníků a životního prostředí, jakož i spravedlivá hospodářská soutěž v celém odvětví,“ říká Zuzana Adamcová.

Boj proti nekalým praktikám se odehrává i na úrovni členských států. Pozadu nezůstává ani Česká republika. Od letošního roku musí prodejci při prodeji nových elektrozařízení zobrazovat výši recyklačního příspěvku, který se za tato elektrozařízení povinně odvádí.

„Díky tomu je vidět, kteří výrobci recyklační příspěvky hradí a kteří se jejich placení vyhýbají. Zároveň spotřebitel vidí, kolik za službu budoucí ekologické likvidace elektroodpadu zaplatil,“ uzavírá Zuzana Adamcová.

Seznam signatářů:

 • AIM - European Brands Association
 • ANEC – The European consumer voice in standardisation
 • The Anti-Counterfeiting Group (ACG)
 • BEUC – The European Consumer Organisation
 • COFACE – Families Europe
 • Dansk Erhverv - the Danish Chamber of Commerce
 • Deutsche Umwelthilfe e.V.
 • EBPC – the European Balloon & Party Council
 • EucoLight - The voice of European lighting WEEE compliance schemes
 • EUEW - European Union of Electrical wholesalers
 • Eurogroup For Animals
 • The European Environmental Bureau (EEB)
 • EXPRA – the Extended Producer Responsibility Alliance
 • FEAT – the Face-value European Alliance for Ticketing
 • FESI – Federation of the European Sporting Goods Industry

 • Four Paws
 • Kaupan liitto / Finnish Commerce Federation
 • Legebranchen
 • Lighting Europe – the voice of the lighting industry
 • Markenverband e.V. / The German Brands Association
 • Natural Resources Defense Council
 • SACG – the Swedish Anti-Counterfeiting Group
 • Svensk Handel / the Swedish Trade Federation
 • Swedish Society for Nature Conservation (SSNC)
 • TIE – Toys Industries of Europe
 • Together Against Counterfeiting (TAC) Alliance
 • UNIFAB
 • Virke / Federation of Norwegian Enterprises in Commerce
 • WEEE Forum
 • Zero Waste Europe


1 Například průzkum trhu provedený organizací ICRT ašesti spotřebitelskými organizacemizjistil, že dvě třetiny z 250 výrobků zakoupených na tržištíchnevyhovují bezpečnostním testům.Průzkum neznačkových hračekprodávaných prodejci třetích stran prostřednictvím některých nejoblíbenějších tržišť v EU zjistil, že 97 % z nich nesplňuje právní předpisy EU.

Společnost EucoLight zjistila, že v deseti zemích EU nesplňuje požadavky 78-100 % LED žárovek. On-line mystery shopping, který provedla společnost LightingEurope v Nizozemsku, ukázal, že žárovky zakoupené prostřednictvím platforem buď vůbec nebyly opatřeny štítkem energetické účinnosti, nebo nebyl správně použit. V červnu 2021 OECD a EUIPOvarovaly,že dochází k robustnímu nárůstu nabídky padělků na všech typech on-line platforem.

2 Nezákonný obchod se zvířaty v zájmovém chovu: zpráva o konci hry

3 Např. britská spotřebitelská skupina Which? zjistila, že podvodníci dokážou vytvořit falešné reklamyběhem několika hodina žetéměř každý desátýspotřebitel se stal obětí podvodné reklamy, protože je platformy dostatečně nechrání. Společnost Arbeiterkammer uvedla, že nalezení falešných inzerátů obchodů na platformách trváméně než hodinu.

4 Např. německé sdružení spotřebitelů vzbv zjistilo, žečtyři z desetiněmeckých spotřebitelů, kteří si objednali zboží od třetí strany se sídlem mimo Evropu prostřednictvím platformy, se setkali s různými problémy od nedoručení objednávky až po obtížné nebo nemožné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

signatari loga.jpg

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO