1/2024

Německá ekonomická rada doporučuje rozšíření EU ETS

| autor: oEnergetice.cz - Zuzana Vrbová0

Německá ekonomická rada doporučuje rozšíření EU ETS

Report s názvem „Setting Out for a New Climate Policy“ byl předán německé vládě, která jej může použít jako podkladový dokument pro návrhy reforem.

Hlavní myšlenkou navrhovaných bodů bylo nastavení efektivní ceny emisí CO2, která by měla být hlavním nástrojem politiky v oblasti klimatu. Dle předsedy rady Christopha M. Schmidta by se Německo mělo poučit z minulých chyb, kvůli kterým je klimatická politika spolkové republiky „roztříštěná, nákladná a často neefektivní“. Zpoplatnění emisí by mělo stát ve středu veškerých reforem systému.

EU ETS by mělo zahrnout dopravu a stavebnictví

Dle Rady ekonomických expertů by nejpozději do roku 2030 do systému obchodování s emisemi měly být zahrnuty i sektory dopravy a stavebnictví, a to na celounijní úrovni. Toto opatření by mělo efektivně nastavit jednotnou cenu CO2 přes všechny ekonomické sektory.

Za účelem snadnějšího přechodu nových odvětví do EU ETS by pro tyto sektory měla být okamžitě stanovena cena CO2 (nejspíše v podobě uhlíkové daně či „malého“ EU ETS). Cena CO2 by měla být zprvu nastavena poměrně nízko, aby byl přechod pozvolný, než budou odvětví nakonec pokryta EU ETS.

Uhlíková daň je nutná

Efektivní daň, která je nastavena v závislosti na emisní náročnosti, by měla být dle doporučení rady zavedena pro sektory mimo ETS co nejrychleji. Daň by mohla být přidružena k existující energetické dani. Její růst by neměl být stanoven dopředu příliš rigidně, vzhledem k elasticitě poptávky v daných sektorech by spíše měla být stanovena možnost výši zdanění v budoucnu relativně flexibilně měnit. Zpočátku by daň měla být nastavena ve výši, která odpovídá ceně povolenky.

Zpráva dále upozorňuje na nutnost nastavení mezinárodní spolupráce. Nedoporučuje, aby Německo nastavilo cíle, které by byly ambicióznější než ty, které požaduje Evropská unie. Podporovat přísnější cíle pro všechny zúčastněné však naopak doporučuje. Rada se staví poměrně pozitivně i k zavedení hraničních cel, a sice s cílem ochrany před únikem uhlíku.

Zdroj: oenergetice.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA