1/2024

Největší úpravna vody v Beskydech prochází významnou modernizací

| autor: TZ Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava0

Největší úpravna vody v Beskydech prochází významnou modernizací

Loni byl zahájen významný investiční projekt za více než 50 milionů korun s cílem zefektivnit zpracování kalu vznikajícího při úpravě surové vody na vodu pitnou. Stavba byla finalizována v uplynulých týdnech. Díky tomu došlo ke snížení nákladů na zpracování kalu, nové technologie zmenšily dopady odvodňování kalu na životní prostředí.

V největší beskydské úpravně pitné vody byla zároveň zahájena investice za téměř 125 milionů korun, během níž dojde k rekonstrukci technicky a provozně zastaralých technologických celků úpravny včetně automatů řídících její provoz. Hotovo by mělo být v roce 2020.

Efektivnější nakládání s kaly

Při úpravě surové vody na vodu pitnou dochází k produkci kalové vody. Ta vzniká zejména při regeneraci (praní) pískových filtrů. Ty slouží k zachycování nerozpuštěných látek a sedimentů vyskytujících se v povrchové vodě. Tato kalová voda se dále zpracovává a prochází procesem oddělení pevné a kapalné části,“ vysvětluje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Kal byl před rekonstrukcí po smísení s vápenným hydrátem, který zvyšuje účinnost procesu, dále odvodňován v komorovém kalolisu. Strojně odvodněný kal byl poté likvidován. Během rekonstrukce byl opotřebovaný kalolis nahrazen odstředivkou.

Místo vápenného hydrátu je pro zlepšení odvodnitelnosti nově využito nižší množství polymerního flokulantu Toto srážedlo na sebe navazuje pevné částice, čímž dochází k jejich lepší oddělitelnosti od kapalné fáze. Došlo tak ke snížení produkce kalu a zvýšení podílu sušiny v něm.

Součástí stavby byla také rekonstrukce elektroinstalace budovy kalového hospodářství, rekonstrukce strojně-technologické části (potrubní rozvody, mísící nádrže, flokulační stanice) a stavební opravy objektů kalového hospodářství.

„To, že to s investiční aktivitou u provozů Ostravského oblastního vodovodu jako páteřního výrobního a distribučního systému v regionu myslíme vážně, dokazuje také to, že jsme téměř před dvěma lety dokončili modernizaci strojně-technologického zařízení v Úpravně vody Podhradí za sto třicet milionů korun.

Pro Úpravnu vody Nová Ves odstartoval významný modernizační projekt letos. Systém Ostravského oblastního vodovodu slavící letos šedesát let své existence si naši péči bezpochyby zaslouží,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Výměna technologických celků

V polovině letošního roku byla zahájena v Úpravně vody Nová Ves stavba, během níž budou vyměněny technologické a stavební celky, které spolehlivě sloužily několik desítek let a v minulosti prošly řadou dílčích rekonstrukcí. Zároveň bude instalován nový automatizovaný systém řízení. To vše s využitím nejmodernějších prvků a systémů.

„Pokrok v informačních technologiích se logicky nemůže vyhnout ani výrobě pitné vody. Data ze všech provozních celků budou směřovat na velín úpravny a centrální dispečink společnosti.

Procesory jednotlivých celků mezi sebou navzájem komunikují po optických kabelech. Technologie je možné dálkově sledovat, ale také ovládat,“ vysvětluje Komínek.

Vymění se také technologie srdce úpravny - 12 otevřených pískových rychlofiltrů. „Zmodernizujeme odtokovou regulaci vody z filtrů, ultrazvukovými snímači budeme měřit hladinu vody ve filtrech, filtry osadíme novými zákaloměry, u filtrů budou instalovány rozvaděče se zobrazovacími dotykovými displeji pro možnost ručního ovládání, které nahradí stávající ovládací pulty filtračních jednotek. Rozvody vody budou z nerezu,“ popisuje Komínek.

Vyměněna budou také čerpadla a dmychadla ve strojovně, proběhnou také stavební úpravy vnitřních prostor. „Vybudujeme také kompletně nové chlorové hospodářství a nahradíme staré výrobní jednotky oxidu chloričitého za nové, nahrazena bude také stávající malá vodní elektrárna s dvěma generátory o výkonu 200 kW na jednu průtokovou turbínu s generátorem s výkonem 465 kW s plně automatizovaným řídicím systémem se vzdálenou správou,“ upřesňuje Komínek.

Po dokončení rekonstrukce bude systém řízení provozu úpravny na špičkové úrovni odpovídající stávajícím moderním trendům automatizace provozů s použitím nejmodernějších technologií. Technologické celky budou nahrazeny nejlepšími dostupnými technologiemi s cílem zabezpečit a zachovat vysokou kvalitu vyráběné pitné vody v požadovaném množství.

Úpravna vody Nová Ves je druhou největší úpravnou pitné vody společnosti SmVaK Ostrava. Má výrobní kapacitu až 2 200 litrů za sekundu a zásobuje pitnou vodou obce a města na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Třinecku. Voda z ní směřuje také do polského města Jastrzębie – Zdrój.


Etapizace stavby

  • Stavba byla zahájena na jaře 2018 s předpokládaným ukončením v prvním pololetí roku 2020.
  • 2018 - výměna čerpadel AT stanice, výměna technologie dávkování chloru a oxidu chloričitého, zahájena postupná výměna potrubí a armatur filtračních jednotek vždy po trojici filtrů, která bude pokračovat až do ukončení v roce 2020.
  • 2019 - obměna stávajících čerpadel v čerpací stanici pro vodojem Čeladná, náhrada stávajících dvou soustrojí malé vodní elektrárny za jedno nové soustrojí.
  • 2020 - výměna potrubí a armatur posledních tří filtračních jednotek.
  • Při rekonstrukcích provozních celků budou současně provedeny související stavební a elektropráce a napojení jednotlivých PLC automatů do nového systému ASŘ.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP