Reklama

16. 9. 2019  |  Publicistika  |  Autor: František Vörös, konzultant

Největší „nepřítel“ mechanických recyklací plastových odpadů je legislativa

Jestliže jsme dne 19.8.2019 psali na webu Průmyslové ekologie o přísných legislativních podmínkách pro recyklované plasty v aplikacích pro styk s potravinami, které omezují část mechanických recyklací, pak k napsání tohoto článku byl inspirací Pavel Mohrmann svým příspěvkem v tištěné Průmyslové ekologii č.2/2019, s. 38 s názvem „O tom, zda mají Evropané ještě zbytky rozumu, rozhodne pravděpodobně soud“.

Jeho příspěvek pojednává o připravované klasifikaci oxidu titaničitého /také zvaného titanové běloba/ v rámci evropské legislativy REACH, přílohy VI CLP jako karcinogenu kategorie 2. Pokud bude schválena tato kategorizace, pak sice nedojde k zákazu aplikací TiO2, avšak dopady nastanou s plněním odpadové legislativy, neboť odpady s TiO2 se stanou nebezpečným odpadem s řadou omezení pro recyklace.

Celosvětově se tohoto produktu vyrábí a aplikuje v plastech, barvách a lacích, v potravinářství, stavebnictví, v kosmetice, lékařství aj. čtyři miliony tun ročně. Experti tvrdí, že neexistují rovnocenné náhrady za TiO2. Nejsem přesvědčen, že spor proti Evropské chemické agentuře /ECHA/ ve prospěch dalších aplikací TiO2 vyřeší soud.

Že jsou vědci často v rozporu o dopadech některých chemikálií na zdraví, lze dokumentovat na průběhu zákazu používání HBCDD – retardéru hoření pro pěnový polystyren před několika lety, aktuálně v případě bisfenolu A v aplikacích v epoxidových pryskyřicích nebo polykarbonátových plastech – více zde.

Přečtěte si také: 

Absurdní situace ohledně titanové běloby aneb politika místo odbornosti

 

Dne 22.8.2019 jsme publikovali rozsudek Evropského soudního dvoru, který dal za pravdu ECHA v zařazení bisfenolu A do Kandidátského seznamu na základě klasifikace látky jako toxické pro reprodukci 1 B.

V roce 2018 se globálně vyrobilo 359 milionů tun plastů, tj. termoplastů, polyuretanů, termosetů, elastomerů, adhesiv, laků, těsnění a polypropylenových vláken. Z toho množství spotřebovala Evropa 51,2 milionů tun. Největším hráčem v Evropě je Německo s téměř čtvrtinových podílem – obrázek z Plastics Europe. Pro zajímavost uvádím, že v ČR se vloni zpracovalo 1,325 milionu tun plastů a spotřebou na hlavu jsme výrazně nad průměrem EU.

Asociace Plastics Europe Deutschland a BKV zadaly renomované společnosti Conversio studii „Titandioxid in Kunststoffen“, kterou si lze za 400 euro objednat na www.bkv.de. Ze studie vyplývá, že v roce 2017 bylo v Německu zpracováno 14,4 milionů tun primárních a recyklovaných plastů s průměrným obsahem TiO2 ve výši 1 %, tj. v plastech bylo zabudováno 144 tis. tun TiO2. S titanovou bělobou pracují výrobci panenských plastů, výrobci masterbatchí, kompaundeři i zpracovatelé.

Jednotlivé aplikační segmenty plastů se v Německu podílejí ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372