1/2024

Nejekologičtější spalovna komunálního odpadu již léta funguje na Mostecku

| autor: Pavel Mohrmann0

Nejekologičtější spalovna komunálního odpadu již léta funguje na Mostecku

Pokud je někomu divné, že žádná z ekologických organizací vystupujících vehementně proti energetickému využití odpadu, jako třeba Arnika nebo Hnutí Duha, neprotestuje proti ukládání odpadu na skládkách, že se zástupci těchto hnutí nepřivazují k plotům obepínajících obrovské hory často hořícího odpadu, že nechodí před jejich branami s transparenty do kolečka, důvod je prostý: Hořící skládka rozhodně není životnímu prostředí nebezpečná. Alespoň v naší republice.

Jsme, jak se zdá, zemí zázraků. Na ekologickou likvidaci odpadu nepotřebujeme žádnou drahou technologii. Níže přinášíme chronologický záznam dění při zásahu proti požáru ve firmě CELIO, a.s., která je zasloužilým členem České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), bojující více než houževnatě za zachování skládek.

Pokud si povšimnete zmínek o měření emisních hodnot, musí všem být jasné, proč ekologické, jistě nezávislé organizace, požáry na skládkách tiše přechází.

Podrobný průběh požáru skládky v Celiu a opatření podniknutá městem Most

19. 9. 2018 12:50 Došlo k požáru v hale výrobního centra pro třídění a mechanickou úpravu objemného komunálního a průmyslového odpadu ve společnosti CELIO, a.s.

19. 9. 2018 13:05 - Město Most kontaktuje výkonného ředitele společnosti CELIO, a.s. Zdeňka Hubáčka. Zjišťuje se stav v areálu společnosti CELIO, a.s.

19. 9. 2018 13:22 - Město Most kontaktuje výkonného ředitele společnosti CELIO, a.s. Zdeňka Hubáčka. Upřesňuje se stav a prognóza v areálu společnosti CELIO, a.s.

19. 9. 2018, 13:23 - Město Most kontaktuje Krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje

19. 9. 2018, 13:24 - Město Most rozesílá prostřednictvím SMS InfoKanálu zprávu: Na skládce Celio došlo k požáru haly na drť. Kouřová vlečka z požáru je větších rozměrů, doporučujeme omezit větrání. O dalším průběhu budeme informovat.

19. 9. 2018, 13:24 - Výjezd Jednotky sboru dobrovolných hasičů Most do CELIA, a.s. Byly povolány i složky IZS.

19. 9. 2018, 13:28 - Město Most kontaktuje Krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje.

19. 9. 2018, 13:32 - Zveřejněna zpráva na webových stránkách města Mostu, facebooku města: Na skládce Celio hoří linka na drcení odpadu včetně uskladněného materiálu. Kouřová vlečka je větších rozměrů, doporučujeme omezit větrání. O dalším průběhu budeme informovat.

19. 9. 2018 13:45 - Město Most kontaktuje výkonného ředitele společnosti CELIO, a.s. Zdeňka Hubáčka. Zjišťuje se stav a prognóza v areálu společnosti CELIO, a. s.

19. 9. 2018 14:26 - Město Most kontaktuje výkonného ředitele společnosti CELIO, a.s. Zdeňka Hubáčka. Zjišťuje se stav a prognóza v areálu společnosti CELIO, a.s.

19. 9. 2018, 14:29 - Informace z Celia: Dnes v cca 12:50 došlo k požáru v hale výrobního centra pro třídění a mechanickou úpravu objemného komunálního a průmyslového odpadu ve společnosti CELIO a.s. Požár je velkého rozsahu, pravděpodobně dojde ke zhroucení nosných prvků haly a následnému poškození strojního vybavení. V současné době probíhá zásah hasičských záchranných sborů. Akreditovaná laboratoř společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., provádí měření uhlovodíků (TOC), polétavého prachu (TZL) a oxidu uhelnatého (CO) na vybraných místech (Most, Litvínov, H. Jiřetín, Mariánské Radčice). Dále budou provedeny odběry vod z retenční nádrže akreditovanou laboratoří.

19. 9. 2018 19:53 - Město Most kontaktuje výkonného ředitele společnosti CELIO, a.s. Zdeňka Hubáčka. Zjišťuje se stav a prognóza v areálu společnosti CELIO, a.s.

19. 9. 2018, 19:57 - Město Most kontaktuje Krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje.

19. 9. 2018, 20:25 - Město Most kontaktuje Krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje.

19. 9. 2018, 20:53 - E-mailová komunikace v návaznosti na telefonáty s Krajským operačním a informačním střediskem HZS Ústeckého kraje.

20. 9. 2018, 7:00 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Most se vrátila ze zásahu na skládce Celio.

20. 9. 2018, 7:21 - Město Most kontaktuje Krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje.

20. 9. 2018 7:44 - Město Most kontaktuje výkonného ředitele společnosti CELIO, a.s. Zdeňka Hubáčka. Zjišťuje se stav a prognóza v areálu společnosti CELIO, a.s.

20. 9. 2018, 8:13 - Zveřejnění informace pro občany Mostu na webových stránkách města Mostu, facebooku města: Dle sdělení velitele zásahu je stav likvidace požáru na skládce Celio následující: Probíhají hasební zásahy bránící rozšíření požáru. Vzhledem k nebezpečí zřícení haly jsou zásahy prováděny z vnějšku haly. Čeká se na techniku, která bude schopna zasažený odpad vymístit mimo halu k dohašení. Technika by měla dorazit během dopoledne.

20. 9. 2018, 10:11 - Město Most kontaktuje Krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje.

20. 9. 2018, 10:36 - Město Most kontaktuje Krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje.

20. 9. 2018, 10:57 - Město Most rozesílá prostřednictvím SMS InfoKanálu zprávu: Likvidace požáru na skládce Celio pokračuje, stav ovzduší je monitorován, omezení větrání zrušeno. Více na webu města Mostu.

20. 9. 2018, 11:00 - Výjezd Jednotky sboru dobrovolných hasičů Most do CELIA, a.s.

20. 9. 2018 11:04 - Město Most kontaktuje výkonného ředitele společnosti CELIO, a.s. Zdeňka Hubáčka. Zjišťuje se stav a prognóza v areálu společnosti CELIO, a.s.

20. 9. 2018 11:10 - Zveřejnění informace pro občany Mostu na webových stránkách města Mostu, facebooku města: Dle aktuálního sdělení hasičského záchranného sboru je již možno větrat. Hasičský záchranný sbor ČR Ústeckého kraje nás informoval, že v souvislosti s požárem v areálu skládky Celio prováděla chemická laboratoř HZS Třemošná měření v lokalitách Braňany, Obrnice, Želenice, Most, České Zlatníky, Litvínov, Mariánské Račice a další. Byly měřeny koncentrace například oxidů dusíku, čpavku, fosgenu, kyanovodíku, chloru, chloridu, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a těkavých organických látek. Na základě těchto měření bylo zjištěno, že koncentrace zmiňovaných látek nevykazovaly a nevykazují nebezpečné hodnoty. Na místě byl přítomen zástupce České inspekce životního prostředí. Čekáme na výsledky měření, která provedl Unipetrol.

20. 9. 2018 12:06 - Město Most kontaktuje výkonného ředitele společnosti CELIO, a.s. Zdeňka Hubáčka. Zjišťuje se stav a prognóza v areálu společnosti CELIO, a.s.

20. 9. 2018, 20:04 - Město Most kontaktuje Krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje.

21. 9. 2018 5:23 - Město Most kontaktuje výkonného ředitele společnosti CELIO, a.s. Zdeňka Hubáčka. Zjišťuje se stav a prognóza v areálu společnosti CELIO, a.s.

21. 9. 2018, 7:07 - Město Most kontaktuje Krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje.

21. 9. 2018, 10:23 - Město Most kontaktuje Krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje.

21. 9. 2018 10:05 - Připomenutí možnosti zasílání SMS zpráv o krizových situacích - na webových stránkách města Mostu, zářijovém vydání Mosteckých listů on-line, Mosteckých listech on-line a facebooku města.

21. 9. 2018 13:07 - Zveřejnění podrobného přehledu průběhu požáru skládky v Celiu a opatření podniknutá městem Most na webových stránkách města Mostu a facebooku města.

21. 9. 2018, 17:13 - Město Most rozesílá prostřednictvím SMS InfoKanálu zprávu: Požár na skládce Celio je uhašen.

21. 9. 2018, 17:13 - Zveřejnění informace pro občany Mostu na webových stránkách města Mostu a facebooku města: Všechny jednotky hasičů opustily místo požáru v areálu skládky v Celiu. Stanoviště bylo předáno majiteli.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag