1/2024

Návrhy ZOO z minulosti měly hlavu a patu. Stačilo by upravit jen pár termínů

| autor: Pavel Mohrmann0

Návrhy ZOO z minulosti měly hlavu a patu. Stačilo by upravit jen pár termínů

Do redakce chodí nemalé množství různých návrhů na zveřejnění pravd steakholderů z různých zájmových skupin. Zaujal nás ale jeden návrh, který vlastně kopíruje návrh z před tří - čtyř let, dávno smetený a mnohokrát přepracovaný, ale nyní opět do diskuzí se vracející.

Posuďte, jak si MŽP v nedávné době představovalo zákaz skládkování a posuďte, zda by nebylo opravdu rozumné se k návrhu vrátit. Pozměněn je pouze datum zákazu ukládání odpadu na skládky:

§30

Zákaz ukládání vybraných odpadů na skládku

  1. Na skládky je od 1. ledna 2027 zakázáno ukládat odpady,

a) jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než 6.5 MJ/kg,

b) které překračují limitní hodnotu parametru biologické stability AT4 stanovenou v příloze

č.10 k tomuto zákonu, nebo

c) které je za stávajícího stavu vědeckého a technického pokroku možné účelně recyklovat

a jsou stanoveny prováděcím právním předpisem.

(2) Zákaz podle odstavce 1 se do 1.ledna 2030 neuplatní, pokud

    1. se v silniční nebo železniční dojezdové vzdálenosti do 100 km od obce nebo provozovny, ve které odpad vzniká, nenachází legislativně definované technologické zařízení pro recyklaci takového druhu odpadu, které má volnou kapacitu, a současně

    1. jeho původce uzavřel smlouvu o budoucím odběru takového druhu odpadu s budoucím provozovatelem zařízení na využití takového odpadu na bázi recyklace, kterému bylo vydáno stavební povolení a je ve výstavbě.

(3) Zákaz podle odstavce 1 se neuplatní v případě

a) odpadu uloženého na skládku v rámci řešení následků krizové situace podle krizového

zákona, nebo

b) zařízení na využití odpadu, s jehož provozovatelem má původce uzavřenu smlouvu

o převzetí odpadu do tohoto zařízení, je z technických důvodů mimo provoz nebo je jeho

provoz z technických důvodů omezen.

(4) Provozovatel skládky nesmí na skládku ukládat nebezpečné odpady, které je technicky

možné zpracovat ve spalovnách nebezpečného odpadu nebo v jiných zařízeních pro

materiálové nebo energetické využití odpadu provozovaných na území České republiky

a které jsou stanovené prováděcím právním předpisem.

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) odpady, které je za stávajícího stavu vědeckého a technického pokroku možné účelně

recyklovat,

b) způsob a četnost ověřování výhřevnosti a biologické stability podle odstavce 1,

c) nebezpečné odpady, které je technicky možné zpracovat ve spalovnách nebezpečného

odpadu nebo v jiných zařízeních pro materiálové nebo energetické využití odpadu

provozovaných na území České republiky

d) způsob prokazování splnění podmínek podle odstavce 2.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA