Reklama

21. 7. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: Martina Jandusová

Návrh vyhlášky zákona o biocidech

Ministerstvo zdravotnictví podalo do připomínkového řízení návrh vyhlášky, která stanovuje výše úhrad nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech.

Vyhláška upravuje maximální výši úhrad nákladů na provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností a výši záloh na úhradu nákladů.

Navrhovaná vyhláška je prováděcím právním předpisem zákona o biocidech a umožňuje ministerstvu vybírat konkretní poplatky za provedené úkony a to buď jím samým nebo podřízenými institucemi.

Do 28.7. 2016 je možné podávat připomínky.

Veškeré materiály k návrhu jsou dostupné zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372