Časopis

Návrh vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě je v připomínkovém řízení

| autor: Úřad vlády ČR0

Návrh vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě je v připomínkovém řízení

Jde zároveň o návrh změny vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změny vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změny vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady). 

Předloženým návrhem se prodlužuje stanovené přechodné období z 31. prosince 2019 na 31. prosince 2022, bez čehož by nebylo možné legálně nakládat s většinou kalů z čistíren odpadních vod vyprodukovaných v České republice.

Přílohy

TypNázev přílohy
Obálkaob_KORNBETHMG94.pdf
Důvodová zprávazd_KORNBETHMG94.docx
Materiálma_KORNBETHMG94.docx
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněnípz_KORNBETHMG94.docx
Průvodní dopispd_KORNBETHMG94.docx

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt