1/2024

Návrh kritérií pro endokrinní disruptory byl přepracován

| autor: Ekotox0

Návrh kritérií pro endokrinní disruptory byl přepracován

Dne 21. září 2016, Evropská komise spolu s představiteli členských států EU jednala o návrhu v rámci setkání biocidních kompetentních autorit a Stálého výboru pro rostliny, živočichy, potraviny a krmiva (Scopaff).

Hlavním cílem setkání bylo informovat zástupce členských států EU o výsledku konzultací konaných v průběhu léta a poskytnout zemím, které dosud nevyjádřily svůj názor k návrhu, aby zaujaly stanovisko.

K návrhu zatím nezaujalo stanovisko: Kypr, Česká republika, Slovenská republika, Řecko, Litva a Malta.

Předpokládaný termín vypracování nového návrhu, na základě připomínek od zástupců členských států EU, je 6 - 8 týdnů po setkání ze dne 21. Září 2016.

Navrhované změny:

Při přepracování návrhu EDCs kritérií je třeba vzít v úvahu i legislativu REACH, legislativu pro kosmetické výrobky, vodu a zároveň i nově přijaté nařízení pro zdravotní pomůcky s propojením na nařízení pro biocidní přípravky (BPR) a nařízení pro prostředky na ochranu rostlin (PPPR ) kritérií pro EDCs v něm uvedené.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP