Návrh klasifikovat oxid titaničitý jako látku s podezřením karcinogenity při vdechování

| autor: MPO0

Návrh klasifikovat oxid titaničitý jako látku s podezřením karcinogenity při vdechování

Výbor pro posuzování rizik (RAC), podle kritérií stanovených v nařízení (ES) 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení (nařízení CLP), zhodnotil karcinogenní potenciál oxidu titaničitého a dospěl k závěru, že látka splňuje kritéria pro klasifikaci jako látka s podezřením na vyvolání rakoviny (Carc.2, inhalační cestou).

Podle RAC není dostatečný důkaz pro zařazení oxidu titaničitého do přísnější kategorie (Carc.1B), jak původně navrhovala Francie. Tato závažnější kategorie se týká látek, u kterých se předpokládá, že způsobují rakovinu.

Po přijetí bude stanovisko RAC zasláno ke konečnému rozhodnutí Evropské komisi a současně bude k dispozici na internetových stránkách agentury ECHA.

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK