Reklama

21. 6. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MPO

Návrh klasifikovat oxid titaničitý jako látku s podezřením karcinogenity při vdechování

Dostupné vědecké důkazy splňují kritéria pro klasifikaci oxidu titaničitého jako látky podezřelé z vyvolání rakoviny inhalační cestou. Stanovisko RAC bude přijato písemnou procedurou nebo na zasedání výboru v září 2017 (zveřejněno ECHA 9. 6. 2017).

Výbor pro posuzování rizik (RAC), podle kritérií stanovených v nařízení (ES) 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení (nařízení CLP), zhodnotil karcinogenní potenciál oxidu titaničitého a dospěl k závěru, že látka splňuje kritéria pro klasifikaci jako látka s podezřením na vyvolání rakoviny (Carc.2, inhalační cestou).

Podle RAC není dostatečný důkaz pro zařazení oxidu titaničitého do přísnější kategorie (Carc.1B), jak původně navrhovala Francie. Tato závažnější kategorie se týká látek, u kterých se předpokládá, že způsobují rakovinu.

Po přijetí bude stanovisko RAC zasláno ke konečnému rozhodnutí Evropské komisi a současně bude k dispozici na internetových stránkách agentury ECHA.

Další informace:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372