2/2023

Náměstek Kožušník na zasedání Rady pro konkurenceschopnost podpořil zahrnutí jádra mezi klimaticky neutrální strategické technologie

| zdroj: MPO0

3cdebaf4-2a64-4ca0-8f9a-9425f28cb622
zdroj: consilium.europa.eu

Ministři odpovědní za vnitřní trh a průmysl na zasedání Rady pro konkurenceschopnost v Bruselu přijali obecný přístup k návrhu nařízení o klimaticky neutrálním průmyslu. Diskutovali také o pravidlech zakazujících uvádění výrobků pocházejících z nucené práce na vnitřní trh.

Českou republiku na zasedání Rady zastupoval náměstek ministra průmyslu a obchodu Edvard Kožušník. Hlavním bodem jednání bylo přijetí obecného přístupu k návrhu nařízení o klimaticky neutrálním průmyslu, tzv. Net Zero Industry Act. Toto nařízení tvoří jeden z pilířů tzv. průmyslového plánu Zelené dohody. Jeho cílem je rozšířit výrobu čistých technologií v Evropské unii a zajistit dosažení cílů v oblasti dekarbonizace.

„Pro Českou republiku je zásadní především to, že se nám podařilo prosadit jaderné technologie do seznamu strategických technologií s celkovými nulovými emisemi. Pro Českou republiku se specifickými geografickými podmínkami to znamená možnost dále rozvíjet jádro v rámci našeho energetického mixu,“ řekl náměstek Kožušník.

Zahrnutí jaderných štěpných technologií mezi strategické čisté technologie umožní prioritizovat jaderné projekty v rámci různých povolovacích postupů či finančních podpůrných nástrojů. Česká republika společně s dalšími projadernými státy usilovně prosazovala rovné podmínky pro jádro v boji proti změně klimatu. „Pokud chceme jako Evropa dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050, bez energie z jádra se v dalším ozeleňování hospodářství neobejdeme,“ shrnul náměstek Kožušník a zdůraznil, že nařízení rovněž zjednodušuje povolovací procesy a efektivně snižuje byrokracii pro unijní podniky v klíčových průmyslových sektorech.

Program Rady pokračoval projednáním zprávy o pokroku ve vyjednávání o návrhu nařízení o zákazu produktů pocházejících z nucené práce na trhu Unie. Návrh si klade za cíl zamezit uvádění výrobků, jež jsou produktem nucené práce, na unijní trh a celkově odstranit nucenou práci. „V případě tohoto návrhu plně podporujeme jeho myšlenku, nicméně se domníváme, že není možné dojednat tento návrh v potřebné kvalitě ještě v tomto funkčním období unijních institucí,“ řekl náměstek Kožušník s odkazem na řadu stále nedořešených otázek.

„Především se chceme vyhnout situaci, aby obdobnou problematiku řešilo vícero legislativních předpisů a každý trochu jinak, což by přineslo chaos a zbytečné náklady pro naše podniky,“ dodal náměstek Kožušník s tím, že doladění návrhu by nadále mělo probíhat na technické úrovni.

V rámci pracovního oběda vedoucí delegací jednali o roli malých a středních podniků v zelené transformaci průmyslu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP