1/2024

Nad smogem se dá vyhrát: využitím čisté energie a podporou šetrné dopravy

| autor: Aliance pro energetickou soběstačnost0

Nad smogem se dá vyhrát: využitím čisté energie a podporou šetrné dopravy

Aliance pro energetickou soběstačnost sestavila informační materiál představující úspěšné strategie zahraničních měst a regionů, které se chtějí dlouhodobě spolehnout na využití šetrných přístupů v energetice nebo dopravě.

„Chytrá města a regiony myslí na budoucnost. Pokud radnice hledají řešení až ve chvíli, kde se obyvatelé dusí, je pozdě. Zahraniční příklady ukazují, že veřejnou správou podpořené investice do lokální a čisté energetiky, šetrné dopravy nebo vyšší míry recyklace přispívají ke zlepšení kvality životního prostředí.

Často může jít o jednoduchá opatření, jako je zavedení podmínky instalovat solární panely na střechy nových budov. Klíčová je však příprava dlouhodobých vizí přechodu na moderní, šetrná řešení,“ hodnotí zahraniční zkušenosti v přístupu k proměně zásobování měst energií Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Opatření a příležitosti nastupujících nových, šetrných technologií mohou inspirovat k další práci na zlepšování životního prostředí také česká města a obce, která již na udržitelné strategii pracují. Jedním z nich je například Brno.

„Brno se v posledních letech zaměřilo na energetickou renovaci obecních budov, především škol, školek a nemocnic. Město díky tomu ročně ušetří přes 23 milionů korun za vytápění. Celkem 90 městských budov už navíc podléhá tzv. energetickému managementu, díky kterému jsme schopni postupně snižovat jejich energetickou spotřebu.

Vedení města intenzivně podporuje recyklační služby i modernizaci MHD. Hromadnou dopravu nyní ještě více zpopularizoval příspěvek města na základní roční kupón ve výši 30 procent ceny. Jedno dílčí opatření nestačí, jejich kombinace více ale přináší pozitivní výsledky,“ zmínil konkrétní zkušenosti z aplikace udržitelné strategie v Brně náměstek primátora pro životní prostředí Martin Ander (Strana zelených).

Další vedení českých obcí se díky infomateriálu Aliance pro energetickou soběstačnost mohou při realizaci či rozvíjení již existujících domácích projektů inspirovat konkrétními zahraničními zkušenostmi, které jsou mnohdy komplexnější.

Na základě úspěšných zahraničních i domácích konceptů regionů vybrala Aliance pro energetickou soběstačnost základní patero opatření, která mohou proměnit koncept chytrého města nebo regionu ve skutečnost. Jde o:

  • Energetické úspory: snížení spotřeby redukuje celkové nutné investice do nových energetických zdrojů a je ekonomicky výhodným řešením snižování znečištění ovzduší.
  • Obnovitelné zdroje nejen pro výrobu elektřiny: přechod vyžaduje ucelený přístup včetně zaměření se na výrobu tepla nebo chlazení.
  • Čistá veřejná doprava: autobusy může pohánět biometan nebo elektřina z obnovitelných zdrojů – například solárních panelů nebo bioplynové stanice. Města by měla vybudovat bezpečnou infrastrukturu pro cyklisty a pěší.
  • Zapojení obyvatel do investičních projektů při pořizování obnovitelných zdrojů energie a dalších úsporných opatření: příkladem jsou komunitně vlastněné projekty. Podobné kroky zvýší důvěru v kroky města i zájem o proměnu energetiky města či kraje.
  • Podpora pro nízkopříjmové domácnosti: přestože jsou obnovitelné zdroje stále levnější, rodiny s nižšími příjmy?na ně nemusí dosáhnout. Města by měla ve spolupráci se státem hledat možnosti grantové podpory nebo bezúročných půjček.

Podle The New climate economy mohou chytré impulsy v podobě moderní veřejné dopravy, energeticky úsporných budov, vyšší míry recyklace či využití obnovitelných zdrojů ve městech přinést do roku 2050 celosvětovou úsporu ve výši 22 bilionů dolarů.

Investice do šetrných opatření by v globálním měřítku snížily znečištění ovzduší do roku 2030 o množství emisí, kolik ročně vypustí Indie – třetí největší znečišťovatel planety.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling