2/2023

Nacházíme uplatnění na trhu s environmentálním zaměřením

| autor: Pavel Mohrmann0

Nacházíme uplatnění na trhu s environmentálním zaměřením

Hlavním cílem klastru je podpořit transfer moderních technologií do praxe. Pomáhá především s navázáním nebo prohloubením spolupráce podniků a výzkumných organizací a následně s financováním projektů. Jedná se tedy o pomoc při získání lepšího know-how do zajímavých projektů. Klastr pomáhá s financováním výzkumných projektů ale i investičních projektů. Za krátkou dobu své existence dopomohl s podporou celkem 7 projektů financovaných ze strukturálních fondů EU v souhrnné výši 112 mil. Kč.

Klastr WASTen má silnou odbornou oporu ve svých členech, kteří pokrývají rozsáhlou oblast znalostí. Pro členy klastru proto vznikla služba Centrum expertů, která umožňuje výměnu zkušenosti a znalosti. Tato služba je zpřístupněna ejen členům, ale i všem zájemcům o informace z oblasti odpadového a oběhového hospodářství.

Špičkoví experti mohou nabídnout i některá řešení. V oblastech posuzování životního cyklu a ekodesignu, v oblasti energetiky a energetického využití odpadů, nebo například v oblasti nakládání s kaly. Každé téma zaštiťuje špičkový expert, který je zároveň členem klastru WASTen.

Mezinárnodní spolupráce

Klastr také pomáhá svým členům se vstupem na zahraniční trhy. Prioritou jsou sousední trhy Visegrádských zemí a Německa. Polsko a ostatní země V4 mají odobné historické zkušenosti, stupeň rozvoje a stejné zájmy v rámci EU. WASten proto navázal úzkou spolupráci s partnerskými klastry v Polsku, Maďarsku a na Slovensku a v průběhu MSV v Brně bylo podepsáno společné Memorandum o spolupráci. Jedním z prvních společných projektů bude projekt TENDER CENTER V4, což bude elektronický systém pro zprostředkování obchodních příležitostí v oblasti odpadového a oběhového hospodářství.

Dalším klíčovým trhem pro české dodavatele technologií odpadového hospodářství je bezesporu Německo, které je regionálně velice blízké, ovšem technologicky nesmírně vzdálené. "Navázali jsme zde spolupráci s partnerskými klastry a univerzitami a do budoucna vidíme klíčovou roli v přenosu informací a znalostí pro členy klastru a otevření možnosti transferu vyspělých technologií na český trh odpadového hospodářství," říká předseda    klastru Radek Hořenovský.

Aktuální otázkou dnešních dnů je podoba legislativy odpadového hospodářství, která se právě projednává a která určí podobu celého trhu na léta dopředu. Vidíme jako svou povinnost se vyslovovat ke znění zákonů a zastupovat zde oprávněné zájmy svých členů.

Mezinárodní projekty

Vstupem do klastru WASTen firmy získávají řadu výhod a dalších možností rozvoje díky navázání spolupráce s významnými univerzitami a výzkumnými pracovišti, zapojení do projektů VaV a mezinárodních projektů (CORNET, fondy V4) včetně zajištění financování jejich rozvojových projektů. Klastr svým členům usnadňuje propagaci na významných světových odborných akcích, konferencích a veletrzích, umožňuje navázání spolupráce se zahraničními partnery a vstup na zahraniční trhy.

Členové klastru se scházejí na pravidelných schůzkách, kde na členském fóru mají možnost výměny informací a odborných zkušeností, seznamují se s řadou novinek z trhu odpadového hospodářství, principy fungování cirkulární ekonomiky, sledují aktuální trendy v legislativě a zapojují se aktivně do tvorby nových moderních systémů nakládání s odpady. Klastr WASTen poskytuje svým členům silné zázemí a podporu špičkových specialistů v prosazování oprávněných zájmů členských firem vůči států.

Zkušenosti stávajících členů:

Tomáš Dáňa - Jednatel COTTEX Trade s.r.o.:

"Členství v klastru WASTen přináší naší společnosti mnoho pozitiv, zejména přístup k informacím o inovativních technologiích pro zpracování odpadů včetně možností transferu technologií, informacím potřebným k analýzám či možnost vypracování samotných analýz a studií zkušenými experty klastru, poradenství v oblasti výzkumu a vývoje při řešení problematiky nakládání s odpady a jejich zpracování, poradenství v legislativní oblasti včetně možnosti konzultací se samotnými tvůrci legislativy, v neposlední řadě pak přístup na zahraniční trhy a spolupráci na mezinárodní úrovni v rámci V4. Získáváme tak významné benefity nejen pro naše aktuální aktivity, ale zejména pro další rozvoj naší společnosti, včetně nezbytných informací využitelných v rámci dotačních titulů”.

Karel Prokeš – Jednatel AGMECO LT, s.r.o.:

Každý subjekt sám o sobě představuje pouze velice malou sílu při prosazování svých názorů, na kterou státní úřady nemusí brát ohled. Jestliže stejné názory bude prosazovat WASTen sdružující mnoho subjektů, hovoří za všechny a to již má nějakou váhu. Setkal jsem se při různých jednáních, že spolek WASTen již vešel ve známost a že se s ním v dané oblasti počítá a jeho názor se zvažuje a respektuje.“

Doc. RNDr. Miloslav Bačiak – jednatel ENRESS, s.r.o.:

V současnosti, pokud se chce jakákoli společnost uplatnit na trhu s environmentálním zaměřením, tak bohužel není schopna se vlastními silami zcela prosadit, a to z důvodu nynější podoby trhu, který vyžaduje nalézt komplexní řešení environmentální problematiky.

Protože členové klastru jsou zpravidla profesionálové v určité oblasti, je možné vytvářet a participovat na realizaci celé řady projektů, které komplexně řeší konkrétní problémy. Navíc spolupráce a partnerství klastru se zahraničními subjekty přináší podnětné a velmi cenné informace z praxe v jiných státech.

Vedení klastrové organizace velice operativně a citlivě reaguje na požadavky jednotlivých firem zastoupených v klastru.“

EU-ERDF-logo.width-700.jpg
WASTen_Pomahame_s_financovanim_projektu_a_novy.width-700.jpg
Logo-MPO.jpg

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP