1/2022

Na zlepšení ovzduší Brno neustále pracuje

| autor: Tisková zpráva město Brno0

Na zlepšení ovzduší Brno neustále pracuje

Oproti situaci před pěti lety dnes četnost překročení není tak vysoká, nejvíce to bylo o patnáct procent na stanici Svatoplukova (40 oproti 35 povoleným dnům). Snížení znečištění pod zákonem stanovený limit je však nutné a výrazně přispěje ke zlepšení kvality života a zdraví obyvatel města.

V loňském roce byla zaznamenána silně zhoršená kvalita ovzduší převážně v lednu a únoru. Situaci v tomto období výrazně komplikovala inverze doprovázená zvýšeným provozem lokálních topenišť v regionu kvůli silným mrazům. Tyto faktory, včetně dálkového přenosu znečištění, není možné z pozice města ovlivnit.

Avšak v obdobích, kdy se celkové hodnoty pohybují kolem zákonem stanovené hranice, mají klíčový podíl také zdroje znečištění na území města – zejména doprava. Právě ta svým dílem zvyšuje jinak únosné znečištění z pozadí na úroveň, která překračuje povolené hodnoty. A tento faktor město může ovlivnit.

Rada města Brna se proto zavázala nebrat současný stav na lehkou váhu a začala na omezování ovlivnitelných zdrojů znečištění systematicky pracovat. V červnu 2017 proto schválila tzv. Akční plán zlepšování kvality ovzduší a ve spolupráci s dotčenými odbory Magistrátu a městskými společnostmi postupně plní opatření, jež plán stanovuje. Konkrétně se již podařilo naplnit tyto body:

  • zavést příspěvek na roční předplatní jízdenku MHD, aby se zvýšila motivace lidí pravidelně využívat MHD k cestám po městě. Program se setkal s velkým zájmem veřejnosti a pokračuje i v roce 2018. Právě dostupnější MHD motivuje k omezení využívání automobilů zvláště v dopravou přetíženém centru města
  • optimalizovat úklid a údržbu silnic. Kropení prašných ploch a mokré čištění komunikací zavedené v roce 2016 pomůže omezit částice, které se do ovzduší dostávají zvířením usazeného prachu
  • omezit spalování zahradního odpadu. Ve spolupráci s městskými částmi se podařilo dojednat snížení počtu dnů, kdy je možné rostlinný odpad spalovat, a vyloučit z povolených dnů na celém území Brna neděle, svátky a období smogové situace. Omezování pálení bude nadále pokračovat. Zahrádkářům město nabízí dotované kompostéry či mimořádné svozy zahradního odpadu
  • omezit prašnost ze stavební činnosti hlavně v centru města. Ve svých závazných stanoviscích ke všem stavebním řízením Odbor životního prostředí magistrátu systematicky požaduje realizaci opatření k omezení prašnosti při stavební činnosti (kropení prašných ploch, důkladná očista komunikací, požadavek na emisní normu EURO III a vyšší u používaných nákladních aut atd.)
  • vysazovat zeleň, zakládat nové vegetační prvky. V sezoně 2017/18 vysadila Veřejná zeleň města Brna v ulicích a parcích na pět stovek nových stromů. Ve městě nově přibydou i první zelené stěny a ozeleněné sloupy trolejového vedení
  • vypracovat studii proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny. Ta je zveřejněna na webu www.brnenskeovzdusi.cz. Studie prověřila možnost zavedení zóny v centrální části města, kam by byl omezený vjezd pro nejvíc znečišťující automobily. Zásadní podmínkou je však dobudování dvou aktuálně připravovaných úseků Velkého městského okruhu – Žabovřeská a Tomkovo nám. – Rokytova, neboť jinak by došlo na Svatoplukově v Židenicích k dalšímu zhoršení již tak špatného stavu ovzduší
  • do ulic vyjely další městské elektromobily. Veřejná zeleň města Brna jako první městská organizace systematicky nahrazuje spalovací motory elektrickými. V roce 2017 využívala čtyři užitkové nákladní elektromobily, v roce 2018 k nim přidá další tři.

Zlepšit kvalitu ovzduší je běh na dlouhou trať, snadná a rychlá řešení v této oblasti neexistují. Schválením a realizací vlastního plánu se Brno vydalo na cestu, která postupné zlepšování ovzduší v Brně bezpochyby přináší,“ komentoval naplňování Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší Martin Ander, náměstek primátora pro životní prostředí.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO