1/2024

Na zlepšení ovzduší Brno neustále pracuje

| autor: Tisková zpráva město Brno0

Na zlepšení ovzduší Brno neustále pracuje

Oproti situaci před pěti lety dnes četnost překročení není tak vysoká, nejvíce to bylo o patnáct procent na stanici Svatoplukova (40 oproti 35 povoleným dnům). Snížení znečištění pod zákonem stanovený limit je však nutné a výrazně přispěje ke zlepšení kvality života a zdraví obyvatel města.

V loňském roce byla zaznamenána silně zhoršená kvalita ovzduší převážně v lednu a únoru. Situaci v tomto období výrazně komplikovala inverze doprovázená zvýšeným provozem lokálních topenišť v regionu kvůli silným mrazům. Tyto faktory, včetně dálkového přenosu znečištění, není možné z pozice města ovlivnit.

Avšak v obdobích, kdy se celkové hodnoty pohybují kolem zákonem stanovené hranice, mají klíčový podíl také zdroje znečištění na území města – zejména doprava. Právě ta svým dílem zvyšuje jinak únosné znečištění z pozadí na úroveň, která překračuje povolené hodnoty. A tento faktor město může ovlivnit.

Rada města Brna se proto zavázala nebrat současný stav na lehkou váhu a začala na omezování ovlivnitelných zdrojů znečištění systematicky pracovat. V červnu 2017 proto schválila tzv. Akční plán zlepšování kvality ovzduší a ve spolupráci s dotčenými odbory Magistrátu a městskými společnostmi postupně plní opatření, jež plán stanovuje. Konkrétně se již podařilo naplnit tyto body:

  • zavést příspěvek na roční předplatní jízdenku MHD, aby se zvýšila motivace lidí pravidelně využívat MHD k cestám po městě. Program se setkal s velkým zájmem veřejnosti a pokračuje i v roce 2018. Právě dostupnější MHD motivuje k omezení využívání automobilů zvláště v dopravou přetíženém centru města
  • optimalizovat úklid a údržbu silnic. Kropení prašných ploch a mokré čištění komunikací zavedené v roce 2016 pomůže omezit částice, které se do ovzduší dostávají zvířením usazeného prachu
  • omezit spalování zahradního odpadu. Ve spolupráci s městskými částmi se podařilo dojednat snížení počtu dnů, kdy je možné rostlinný odpad spalovat, a vyloučit z povolených dnů na celém území Brna neděle, svátky a období smogové situace. Omezování pálení bude nadále pokračovat. Zahrádkářům město nabízí dotované kompostéry či mimořádné svozy zahradního odpadu
  • omezit prašnost ze stavební činnosti hlavně v centru města. Ve svých závazných stanoviscích ke všem stavebním řízením Odbor životního prostředí magistrátu systematicky požaduje realizaci opatření k omezení prašnosti při stavební činnosti (kropení prašných ploch, důkladná očista komunikací, požadavek na emisní normu EURO III a vyšší u používaných nákladních aut atd.)
  • vysazovat zeleň, zakládat nové vegetační prvky. V sezoně 2017/18 vysadila Veřejná zeleň města Brna v ulicích a parcích na pět stovek nových stromů. Ve městě nově přibydou i první zelené stěny a ozeleněné sloupy trolejového vedení
  • vypracovat studii proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny. Ta je zveřejněna na webu www.brnenskeovzdusi.cz. Studie prověřila možnost zavedení zóny v centrální části města, kam by byl omezený vjezd pro nejvíc znečišťující automobily. Zásadní podmínkou je však dobudování dvou aktuálně připravovaných úseků Velkého městského okruhu – Žabovřeská a Tomkovo nám. – Rokytova, neboť jinak by došlo na Svatoplukově v Židenicích k dalšímu zhoršení již tak špatného stavu ovzduší
  • do ulic vyjely další městské elektromobily. Veřejná zeleň města Brna jako první městská organizace systematicky nahrazuje spalovací motory elektrickými. V roce 2017 využívala čtyři užitkové nákladní elektromobily, v roce 2018 k nim přidá další tři.

Zlepšit kvalitu ovzduší je běh na dlouhou trať, snadná a rychlá řešení v této oblasti neexistují. Schválením a realizací vlastního plánu se Brno vydalo na cestu, která postupné zlepšování ovzduší v Brně bezpochyby přináší,“ komentoval naplňování Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší Martin Ander, náměstek primátora pro životní prostředí.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP