1/2023

Na protismogové akční plány je připraveno 100 milionů korun

| zdroj: SFŽP0

smog-3741691_640.jpg
zdroj: Pixabay

Obce s rozšířenou působností a kraje mohou udělat další krok k čistšímu ovzduší. Mohou získat peníze na zpracování a plnění akčních plánů pro lepší vzduch, a tím tak urychlit realizaci závazných a podpůrných opatření vyplývajících z programů zlepšování kvality ovzduší.

Nová dotační výzva na zpracování akčních plánů, které pomohou zlepšit nevyhovující stav ovzduší ve městech a obcích, se otevře v polovině dubna. Státní fond životního prostředí ČR na ni ze svého rozpočtu vyčlenil 100 milionů korun. Obcím s rozšířenou působností a krajům umožní sestavit a následně plnit plán aktivit, které povedou ke snížení znečištění ovzduší a celkově urychlí realizaci protismogových opatření.

Dotace samosprávám uhradí až polovinu mzdových nákladů na jednoho koordinačního pracovníka, který bude mít přípravu a realizaci akčního plánu na starosti. Žadatelé mohou vytvořit jedno nové pracovní místo v rámci úřadu nebo uzavřít jednu novou DPP nebo DPČ.

Jaké požadavky by měl akční plán splňovat, upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR: „Měl by obsahovat podrobný časový plán aktivit, které povedou ke snížení znečištění ovzduší, odhad finanční náročnosti, případně další nezbytné údaje, které jsou dle žadatele důležité pro akční plán a jeho realizaci. Musí z něho být také zřejmé, jakým způsobem se naplňují příslušná opatření aktualizovaného programu zlepšování kvality ovzduší, jejichž výčet je přílohou výzvy.“

Žádosti o dotace mohou kraje a obce s rozšířenou působností elektronicky podávat od 15. dubna do 30. června 2021, nebo do vyčerpání alokace. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. prosince 2023.

Obdobnou výzvu mohly kraje a obce využívat i v předchozích letech (výzva č. 8/2017). V případě, že se žadatelé zapojili již do této výzvy a mají v úmyslu pracovní místo vzniklé s finanční podporou zachovat, je to samozřejmě možné.

Veškeré informace naleznete na stránce a v dokumentech:

Dotační výzva 2/2021: Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO)

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS