2/2023

Na Kandidátský seznam byly zařazeny 4 další látky SVHC

| autor: MPO ČR / ECHA0

Na Kandidátský seznam byly zařazeny 4 další látky SVHC

Kandidátský seznam (dále KS) obsahuje látky, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí. Látky nově zařazené na KS, jejich vlastnosti a příklady použití:

  1. 2-methoxyethyl acetate (EC 203-772-9, CAS 110-49-6): látka je toxická pro reprodukci; není registrována podle nařízení REACH;
  2. Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ? 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP) (EC -, CAS -): látka je endokrinní disruptor pro životní prostředí; používá se především jako antioxidant ke stabilizaci polymerů;
  3. 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides (covering any of their individual isomers and combinations thereof) (EC -, CAS -): ekvivalentní úroveň obav odpovídající možným vážným vlivům na lidské zdraví a životní prostředí (čl. 57f); pomocné činidlo při výrobě fluorovaných polymerů;
  4. 4-tert-butylphenol (EC 202-679-0, CAS 98-54-4): látka je endokrinní disruptor pro životní prostředí; návrh na identifikaci jako SVHC byl Komisi předložen v roce 2016; látka se používá do nátěrů, polymerů, lepidel, tmelů a při syntéze dalších látek.

V současné době obsahuje Kandidátský seznam 201 SVHC látek, z nichž 43 látek je zařazeno do přílohy XIV nařízení REACH tj. na seznam látek podléhajících povolení.

Po zařazení látky do KS vyplývají společnostem zákonné povinnosti, které se mohou vztahovat na látky samotné, ve směsích nebo v předmětech. Každý dodavatel předmětů obsahujících látku z KS v koncentraci vyšší než 0,1% hm. musí poskytnout dostatek informací příjemcům předmětu a spotřebitelům. 

Kromě toho, dodavatelé a výrobci předmětů obsahujících látku z KS musí do 6 měsíců od jejího zařazení (16. ledna 2020) podat oznámení agentuře ECHA. Informace o těchto povinnostech a souvisejících nástrojích najdete na internetových stránkách ECHA.

Další informace:

Kandidátský seznam

Souhrn povinností vyplývajících ze zařazení do KS

Návrhy na identifikaci SVHC odsouhlasené MSC

Jak oznámit látky v předmětech

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP