Na granty pro oblast životního prostředí dává Praha letos o 25 milionů více než loni

| autor: Tisková zpráva Praha.eu0

Na granty pro oblast životního prostředí dává Praha letos o 25 milionů více než loni

„Jsem ráda, že letos jsme poprvé měli dost financí, abychom podpořili akce v oblasti životního prostředí.

Většina projektů je totiž velmi kvalitních a stavu našeho životního prostředí mohou opravdu pomoci.

Mezi podpořenými projekty je např. akce ČSOP „Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Prahu“, která dostane 400 000 Kč, Ekodomov obdrží 700 000 Kč na projekt „Bioodpad není odpad“.

Velké částky obdrží i projekty environmentálního vzdělávání na Toulcově dvoře, akce na čištění Vltavy, kterou žádalo Sdružení pro čistou Vltavu, či projekty „Mluvme o plýtvání jídlem“ či „Paběrkování spolku Zachraň jídlo“.

Myslím, že většina organizací i jednotlivců může být letos opravdu spokojena. Bohužel jsme museli některé velmi pěkné projekty vyřadit pro nesplnění formálních náležitostí,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Radní schválili dotace nepřesahující 200 tis. Kč na jeden projekt v celkové částce 7,66 mil. Kč a přidělení grantu příspěvkovým organizacím zřízeným hl. m. Prahou ve výši 598 tis. Kč. Granty nad 200 tis. Kč bude schvalovat zastupitelstvo.

Grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018 obsahuje, stejně jako v loňském roce, šest oblastí: Veřejná zeleň, Zelené učebny, Ochrana přírody, Ekologická výchova, Specifické projekty a Výukové a vzdělávací programy pro školy.

Hlavnímu městu Praze bylo předloženo celkem 221 žádostí o grant d 132 různých žadatelů. Celková suma požadovaných finančních prostředků činila 69.747.377 Kč.

Komise doporučila schválit celkem 171 projektů od 103 žadatelských subjektů s částkou ve výši 45,59 mil. Kč.

Tematická oblast

Počet podaných žádostí

Počet podaných žádostí formálně správných

Počet žádostí navržených k přidělení

Navrženo k přidělení

 (v tis. Kč)

I. Veřejná zeleň

40

36

31

7 621

II. Zelené učebny

9

6

6

2 069

III. Ochrana přírody

32

31

25

4 825

IV. Ekologická výchova

79

78

62

15 330

V. Specifické projekty

44

40

30

6 695

VI. Výukové a vzdělávací programy pro školy

17

17

17

9 050

Celkem

221

208

171

45 590


Při hodnocení a výběru jednotlivých projektů byl kladen důraz především na konkrétnost výsledků a kvalitu zpracování daného projektu, jeho realizovatelnost a zohledněny byly i dosavadní výsledky činnosti žadatelů, vše na základě stanovených hodnotících kritérií.

Polovina dotací směřuje na projekty spolků, tj. původním občanským sdružením a jejich složkám, pro obecně prospěšné společnosti je to 19 procent celkové částky a třetí největší skupinou příjemců grantů jsou ústavy.

Příklady dnes schválených projektů: Botanická zahrada hl. m. Prahy obdrží 448 tis. Kč na obnovu přestárlé části vinice sv. Kláry a Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy 150 tis. Kč na rekonstrukci včelína a modernizaci včelařského stanoviště na Stanici přírodovědců.

Mezi úspěšnými žadateli o grant do výše 200 tis. Kč jsou např. Auto*Mat, z.s., s projektem týkajícím se cyklodopravy a Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea, z.s., jejíž projekt je zaměřen na ochranu vlaštovky obecné na území Velké Prahy.

Granty budou podpořeny dobrovolnické projekty Hnutí Brontosaurus, osvětové a vzdělávací projekty a soutěže. Agentura Koniklec uspěla s projektem na adaptační opatření při renovaci domů, vzdělávací centrum Tereza na své badatelské projekty.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK