1/2024

Na ekologickou likvidaci autovraků půjde v příštích dvou letech 40 milionů korun

| autor: SFŽP0

Na ekologickou likvidaci autovraků půjde v příštích dvou letech 40 milionů korun

Navíc zvýšilo příspěvek na separaci plastových dílů, autovrakoviště si tak mohou přijít až na 700 korun za jedno řádně rozebrané a zpracované vozidlo.

Na co můžete dotaci získat

Dotace v nově otevřené výzvě 22/2017 Národního programu Životní prostředí jsou určeny pro provozovatele autovrakovišť1, kteří jsou oprávnění ekologicky rozebírat a zpracovávat jednotlivé části autovraků v roce 2018 a 2019. Vytřídit lze pneumatiky, sklo, plasty a textilie.

Státní fond životního prostředí ČR vyplácí příspěvky zpětně, tedy vždy za předchozí kalendářní rok. O příspěvky za autovraky zlikvidované v roce 2018 si proto budou moci zpracovatelé zažádat od 2. ledna do 1. dubna 2019 a stejně tak na autovraky zpracované v roce 2019 bude možné žádat o dotaci od 2. ledna do 31. března 2020.

Od příštího roku se příspěvek zvyšuje o 100 korun

Výše dotace u sběren závisí na počtu autovraků převzatých ke zpracování v daném roce, které jsou evidovány v MA ISOH (modul autovraky Informačního systému odpadového hospodářství), a zároveň na množství vyseparovaných odpadů z každého autovraku.

Oproti předchozím rokům ministerstvo navýšilo o 100 korun příspěvek za zpracování plastů. V případě řádného odevzdání veškerých odpadů získají tedy sběrny z jednoho autovraku zpracovaného v roce 2018 nebo 2019 až 700 korun - to znamená po 150 korunách za pneumatiky, sklo a textilie a 250 korun za odevzdání plastů.

Komodita (odpad) odevzdaná k materiálovému/energetickému využití

A

Množství komodit stanovené na 1 autovrak

B

Výše podpory za množství komodity dle sloupce A

pneumatiky

20 kg

150 Kč

sklo (lepené, zadní a boční)

25 kg

150 Kč

plasty

35 kg

250 Kč

textilie

20 kg

150 Kč

O příspěvky za rok 2017 žádejte již od 2. ledna

O peníze nepřijdou ani zařízení, která ekologicky zpracovávala vysloužilá vozidla v roce 2017. Žádosti o podporu spolu s potřebnými dokumenty, zejména doklady o předání získaného materiálu z autovraku, mohou podávat na Státní fond životního prostředí ČR od 2. ledna 2018.

Příjem poběží až do 2. dubna 2018. Přidělování podpory se řídí podmínkami předchozí dotační výzvy č. 5/2016, která se vztahuje na autovraky zpracované v letech 2016 a 2017.

Zájem o dotace shrnuje ředitel SFŽP ČR Petr Valdman: „Příjem žádostí o poskytnutí podpory z předchozí výzvy za komodity odevzdané v roce 2016 probíhal v prvním čtvrtletí roku 2017. Státní fond životního prostředí ČR obdržel 60 žádostí s požadavkem na 14 milionů korun. Všechny žádosti schválil a k 9. listopadu 2017 proplatil 13,76 milionů korun."

Program na ekologické zpracování autovraků běží již devátým rokem a má přispět ke zvýšení míry materiálového a energetického využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků, udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se „oběhovému hospodářství".

Jak požádat o dotace

Žádost včetně příloh je třeba doručit v uvedených termínech v tištěné a elektronické podobě poštou nebo osobně do podatelny Fondu, případně prostřednictvím datových zpráv (ID datové schránky:favab6q) s platným elektronickým podpisem statutárního zástupce.

Dokumenty k výzvě 22/2017

Pozn.1 Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky) podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP