2/2023

Na dnešek připadají oslavy Mezinárodního dne biologické rozmanitosti

| autor: redakce0

Na dnešek připadají oslavy Mezinárodního dne biologické rozmanitosti

Úmluva o bilogické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity, CBD) patří k nejvýznamnějším mezinárodním mnohostranným úmluvám v oblasti životního prostředí. Byla poprvé vystavena k podpisu na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji 5. června 1992 a v platnost vstoupila již 29. prosince 1993. Úmluva o bilogické rozmanitosti má k 30.9.2006 úctyhodných 188 smluvních stran.

Úmluva v ČR vstoupila v platnost v březnu 1994 a jejím plněním je pověřeno Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ČR. V roce 1997 byl zřízen Český výbor pro úmluvu o bilogické rozmanitosti.

Úmluva si klade tři základní cíle:

  • ochranu biologické rozmanitosti, která je chápána jako rozmanitost všech živých organismů a systémů, jichž jsou tyto organismy součástí,

  • udržitelné využívání jejích složek,

  • spravedlivé a rovnocenné rozdělování přínosů plynoucích z genetických zdrojů.

Vláda České republiky schválila dne 9. března 2016 svým usnesením Strategii ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016-2025 (Strategie). Jde o dokument, který má být podle článku 6 Úmluvy o biologické rozmanitosti (Úmluva, Rio de Janeiro, 1992) hlavním strategickým materiálem ochrany biologické rozmanitosti každé smluvní strany Úmluvy. Úmluva je celosvětově hodnocena jako klíčový dokument v ochraně biologické rozmanitosti na všech třech úrovních (genová, druhová a ekosystémová).

Další informace:

Informační systém Úmluvy o biologické rozmanitosti

CBD

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP