Reklama

27. 5. 2020  |  Aktuality  |  Autor: ČEZ

Na Dlouhých stráních začala odstávka, probíhají opravy za 40 mil. Kč

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně zahájila pravidelnou letní odstávku, která potrvá až do prvního červencového týdne. Chystají se drobné opravy a údržba i některé významnější investice celkem za 40 milionů korun.

Na všem se budou podílet desítky lidí z 12 externích firem, zásadní proto bude organizace práce a dodržování hygienických opatření. „Logistika bude důležitá. Snažíme se zajistit, aby se jednotlivé pracovní skupiny pokud možno nepotkávaly a aby se lidé z externích firem nemíchali s pracovníky elektrárny, zároveň ale musí dobře fungovat vzájemná komunikace a výměna informací,“ řekl šéf elektrárny Vítězslav Chmelař.

Opravy budou probíhat takřka na všech lokalitách elektrárny – na obou nádržích a v mnoha místech pod zemí. „Pro zajištění dlouhodobého provozu bude důležité například vybudování přehrážky nad dolní nádrží, která bude zachycovat naplaveniny a sedimenty, aby zbytečně nezanášely dno nádrže,“ vysvětlil Vítězslav Chmelař s tím, že přehrážka bude kousek nad dolní nádrží. 

„Když přinese větší voda bahno, automaticky se bude usazovat nad přehrážkou a do dolní nádrže se nedostane. Stejně tak se budou o přehrážku zachycovat větve nebo kmeny stromů, voda přitom bude protékat skrz okna nebo v případě nárazové vlny přeteče přes přehrážku,“ upřesnil Chmelař.

Práce budou probíhat také na horní nádrži, která bude od 6. června na tři týdny úplně vypuštěná, aby mohli odborníci pokračovat v pravidelné údržbě bodových poruch a údržbě vtokového objektu.

V podzemních útrobách elektrárny se chystá například kompletní výměna reverzačních odpojovačů turbíny TG1 za modernější typ a také netradiční pokus uvnitř potrubí. Jde o testovací projekt, kterým by měla otestovat možnost využití robota při automatizovaném nátěru velkého potrubí.

Letos budou odborníci zkoušet robota při nátěru potrubí pod horní nádrží a pokud bude úspěšný, pustí se v příštích letech do vývoje většího robota a nátěru přivaděčů spojujících dolní a horní nádrž, které mají průměr 3,6 metru a jsou dlouhé kolem 1,5 kilometru.

 „Dlouhé stráně jsou stále důležitějším prvkem při stabilizaci energetické soustavy České republiky a proto jim věnujeme mimořádnou pozornost. To se nám vyplácí, průběžná modernizace a důkladné opravy nám pomáhají zvýšit spolehlivost a bezpečnost provozu.“ vysvětli ředitel Vodních elektráren ČEZ Petr Maralík.

Elektrárna Dlouhé stráně, největší přečerpávací vodní elektrárna Skupiny ČEZ, jejíž strojovna i další technologie jsou pod zemí, slouží jako obrovský akumulátor elektrické energie. V rámci jeho přečerpávacího cyklu umí „napumpovat“ do české energetické sítě až 3,5 milionu kWh.

Vodní elektrárny v ČR slouží jako významný doplňkový zdroj schopný rychlého najetí na plný výkon (v řádu desítek vteřin) a operativního vyrovnání okamžité energetické bilance v elektrizační soustavě ČR.

Zvýšené využívání přečerpávacích zdrojů je dáno nutností stabilizace energetické soustavy ČR ze strany provozovatele přenosové soustavy, která je zatěžována výrobou ze zahraničních i domácích obnovitelných zdrojů. Současně se projevuje také vyšší úroveň obchodování s vyrobenou elektřinou v době denních cenových špiček.

Podívejte se prostřednictvím virtuální prohlídky, jak funguje přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně. Více o vodních elektrárnách ČEZ, a. s. na www.cez.cz

K investicím ČEZ do vodních elektráren:

V rámci modernizací vodních elektráren ČEZ byla za posledních 15 let při nákladech ve výši cca 3 miliard korun modernizována soustrojí na více než dvaceti velkých, malých a přečerpávacích vodních elektrárnách (např. Lipně, Dlouhých stráních, Slapech, Kamýku, Mohelnu, Dalešicích atd.). Soustrojí elektráren díky modernizacím navýší svou průměrnou účinnost o cca 4-5 %.

Další soustrojí v čele s těmi na Orlíku modernizací ještě projdou, a budou tak připravena na obnovitelnou, bezemisní výrobu ekologicky čisté elektřiny v následujících desítkách let i bezpečné dodávky energie pro budoucí generace. Výhodnost a smysl investic do vodních elektráren ještě umocňuje sucho a obecně nejisté klimatické podmínky posledních let. Díky modernizacím totiž elektrárny vyrobí stejný objem elektřiny z nižšího množství stále vzácnější vody.

Foto: pixabay

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372