1/2024

MŽP vydalo nesouhlasné stanovisko k polskému záměru rozšířit těžbu na dole Turow

| zdroj: MŽP ČR0

MŽP vydalo nesouhlasné stanovisko k polskému záměru rozšířit těžbu na dole Turow

Projekt chce realizovat v následujících letech polská energetická společnost PGE u českých hranic na Liberecku.

„Stanovisko za Českou republiku je nesouhlasné. Doplněny jsou ale také podmínky, vytvořené ve spolupráci s geology, krajem, obcemi i odbornou veřejností, a Libereckým krajem odsouhlasené, které jsou pro nás absolutně nepřekročitelné, kdyby se Polsko rozhodlo i přes náš nesouhlas v těžbě na Turowě pokračovat,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Podmínky, které představují soubor opatření na ochranu občanů České republiky před negativními vlivy těžby, zahrnují v oblasti ochrany vod zejména realizaci těsnící stěny, která zamezí odtékání podzemní vody z kvartérního kolektoru do dolu a je hlavním navrženým opatřením pro ochranu vod na českém území.

Velmi důležitý je požadavek na předložení projektové dokumentace a detailních parametrů této těsnící stěny pro posouzení její účinnosti a požadavek na dlouhodobý monitoring hladin podzemních vod v oblasti Hrádecka. Zásadní je dále požadavek na finanční kompenzace případných škod, pokud by na území ČR vznikly nebo také zajištění náhradního zásobování pitnou vodou obcí v případě, že bude prokázáno, že ztráta podzemní vody je způsobena činností dolu.

V oblasti hluku je mezi podmínkami stanoveno doplnění meřícího bodu polské monitorovací sítě, který bude umístěn nejblíže státní hranici s Českou republikou a bude tak poskytovat nejvíce reprezentativní údaje o vlivu dolu na české území. Nejen za účelem minimalizace hluku, ale vlivů na ovzduší a krajinný ráz České republiky byla stanovena povinnost výstavby ochranného valu u Uhelné.

Další nezbytnou a zásadní podmínkou je zpracování post-projektové analýzy, která posoudí účinnost stanovených podmínek pro ochranu ČR. Vydáním stanoviska byl dnes završený mezistátní proces EIA, který trval od roku 2015 a do kterého se zapojila kromě veřejnosti i řada českých odborných subjektů.

Na základě předložených podkladů polskou stranou v rámci procesu EIA, vyjádření obdržených v průběhu procesu EIA od obcí, kraje, nevládních organizací i veřejnosti a informací získaných na mezistátních konzultací vydalo MŽP nesouhlasné stanovisko České republiky pro tento konkrétní záměr.

Celé stanovisko najdete zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP049M

ilustrační obrázek/flickr

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA