2/2023

MSV: Příklady dobré praxe na workshopu MPO

| autor: Pavel Mohrmann0

MSV: Příklady dobré praxe na workshopu MPO

Firma CIUR, a.s., byla již v našem časopise několikrát zmiňována. Zabývá se především recyklací papíru, ze kterého vyrábí izolační materiál. Ročně zpracuje 30 tisíc tun odpadových surovin, především papíru a plastů. Vyváží do 26 zemí světa a aktuálně zaměstnává ve svém závodě v Brandýse nad Labem zhruba 180 lidí.

Další příklad dobré praxe byl o zpracování gumového odpadu. Jde o výrobek ARP, který se vyrábí při zpracovávání starých pneumatik. ARP je ve výrobkovém portfoliu firmy Lavaris, s.r.o. a je to de facto gumový prach. Staré pneumatiky se v unikátních technologiích recyklují a výstupními surovinami jsou, krom již zmiňovaného gumového prachu, i textil a kov. Vše se dále využívá v dalších výrobách.

Firma Pannatoni je firmou stavební, a i přes to, že na veletrhu nemá vlastní stánek, je v rámci oběhového hospodářstrví velmi důležitým prvkem. Staví totiž průmyslové budovy. Na workshopu bylo představeno několik staveb, které byly realizovány v braunfieldu různých průmyslových areálů. Příprava území nemusí, ale může splňovat podmínky oběhového hospodářství. Konkrétním příkladem, který byl prezentován, byla příprava a stavba haly v průmyslovém areálu v Ostrově nad Ohří, kde Pannatoni ze staré zástavby zrecyklovala 96 % demoličního a stavebního materiálu a pouze zbytek byl likvidován v režimu odpadů.

Brokisglass – nová dimenze ve využití skloviny. Tento výrobek je z dílny firmy Sklárna Janštejn, s.r.o., která vyrábí osvětlovací ručně foukané sklo do osvětlení a vyváží ho do 90 zemí světa. Při výrobě klasického foukaného skla vzniká skleněný odpad, přičemž odpadového skla je více druhů. Roční produkce odpadu je až 500 tun. Recyklace skleněného odpadu tkví v tom, že se odpad roztřídí podle barev, nadrtí, vloží do forem a ty pak jdou do pece. Výsledkem je dekorativní deska s velmi zajímavým barevným designem, která se používá v dalších výrobcích.

Společnost Retex, a.s. z Moravského Krumlova vyrábí inovativní retenční vegetační desku pro souvrství zelených střech s názvem AQUADESK. Retex se recyklací textilních materiálů zabývá už od dob Rakouska Uherska. Dnes je výroba firmy zaměřená na automotiv. Vyrábí koberce do automobilů z PET. Při výrobě vzniká textilní odpad, ze kterého se vyrábí zmiňovaný AQUADESK. 1m2 aquadesku předstravuje 150 petlahví. Používá se na ploché střechy se sklonem do 3 stupňů.

Technistone, a.s. vyrábí desky z tvrzeného kamene. Jde o technologie firmy italské firmy Breton stone. Tyto desky se využívají pro výrobu kuchyňských desek, obkladů a dlažeb. Vstupní suroviny jsou střepy, písek a pojivem jsou pryskyřice. Ve formě je směs lisována a pak pálena v peci. Po polymeraci se desky vybrousí, vyleští a finální produkt je na světě.

ERC – TECH, s.r.o . Beton, který naplňuje principy oběhového hospodářství. Opět se jedná o recyklaci stavebního a demoličního odpadu. Vyrábí se ze směsného, betonového a také cihlového recyklátu. Výsledkem jsou nové dlažby, obrubníky, žlaby, ztracené bednění a další betonové prvky.

Výhody betonu z recyklovaného kameniva je samozřejmě udržitelné využívání zdrojů, šetřední panenského kameniva, využití výroby tohoto betonu přímo na branufieldu. Nevýhody jsou bariéry technických a normativních předpisů, obchodní bariéry – nedůvěra k výrobku, výrobní bariéra, nižší modul pružnosti.

Nárůst výroby automobilů předbíhá i nárůst populace. V každém autě je 3 - 4 kg velmi kvalitního odpadu – syntetických umělých textilií. Společnost Brens Europe, a.s. se zabývá stavbou kolejových drah. A právě tato zdánlivě odlišná prostředí, tedy kolejové dráhy a automobilový průmysl, spojuje kolejový absorber hluku BRENS STERED s funkcí retence vody.

Jde o panely vyráběné s pryžové drtě, které zadržují vodu, a hluk. Nepotřebuje tedy hlínu. Stačí položení trávníku mezi chodníky a nechat prorůst vegetaci. V letních dnech se absorber nepřehřívá, tudíž vysychá méně než hlína. Trávník ve městech je nenáročný na zalévání a koleje jsou stále zelené.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP