Reklama

21. 6. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MPO

MSC jednomyslně odsouhlasil Bisphenol A jako endokrinní disruptor

MSC podpořil návrh Francie identifikovat bisfenol A jako látku SVHC rovněž kvůli vlastnostem vyvolávajícím narušení endokrinní činnosti s možnými vážnými účinky na lidské zdraví. MSC rovněž odsouhlasil identifikaci látky PFHxS jako SVHC (ECHA 16. 6. 2017).

Výbor členských států (MSC) na svém jednání v červnu 2017 jednomyslně odsouhlasil identifikaci dvou látek vzbuzujících velmi velké obavy (látky SVHC):

  • 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol A, BPA) (EC 201-245-8, CAS 80-05-7), navrhla Francie jako látku s vlastnostmi endokrinního disruptoru pro lidské zdraví;
  • Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS), navrhlo Švédsko; látka je vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB).

Bisphenol A je již v Kandidátském seznamu (dále KS) zapsán z důvodu toxicity pro reprodukci. Na červnovém jednání MSC byl jednomyslně odsouhlasen také jako endokrinní disruptor pro lidské zdraví s možnými účinky, které vzbuzují stejné obavy jako účinky látek karcinogenních, mutagenních nebo toxických pro reprodukci (CMR kategorie 1A nebo 1B).

Do konce června 2017 bude KS aktualizován přidáním látky PFHxS a aktualizací položky BPA. Po zveřejnění aktualizovaného KS budou ze zařazení látek vyplývat společnostem zákonné povinnosti.

Další informace:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372