2/2023

MSC jednomyslně odsouhlasil Bisphenol A jako endokrinní disruptor

| autor: MPO0

MSC jednomyslně odsouhlasil Bisphenol A jako endokrinní disruptor

Výbor členských států (MSC) na svém jednání v červnu 2017 jednomyslně odsouhlasil identifikaci dvou látek vzbuzujících velmi velké obavy (látky SVHC):

  • 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol A, BPA) (EC 201-245-8, CAS 80-05-7), navrhla Francie jako látku s vlastnostmi endokrinního disruptoru pro lidské zdraví;
  • Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS), navrhlo Švédsko; látka je vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB).

Bisphenol A je již v Kandidátském seznamu (dále KS) zapsán z důvodu toxicity pro reprodukci. Na červnovém jednání MSC byl jednomyslně odsouhlasen také jako endokrinní disruptor pro lidské zdraví s možnými účinky, které vzbuzují stejné obavy jako účinky látek karcinogenních, mutagenních nebo toxických pro reprodukci (CMR kategorie 1A nebo 1B).

Do konce června 2017 bude KS aktualizován přidáním látky PFHxS a aktualizací položky BPA. Po zveřejnění aktualizovaného KS budou ze zařazení látek vyplývat společnostem zákonné povinnosti.

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP