1/2024

MPO i nadále podporuje energeticky úsporné programy

| autor: Tisková zpráva MPO0

MPO i nadále podporuje energeticky úsporné programy

Dalším programem, který se bude podílet na naplňování Národního akčního plánu energetické účinnosti, je program EFEKT, jehož cílem bude zvýšit úspory energie a v neposlední řadě je jedním z nástrojů k napravení situace v oblasti úspor program Úspory energie s rozumem.

Finanční prostředky programu ENERG jsou k dispozici v objemu necelých 130 mil. Kč a jistě pomohou vzniku řady dobrých projektů, které by bez této motivace nemusely být realizovány. Program byl schválen Vládou ČR v listopadu 2016 a nyní je ve fázi konečných příprav, smluvního zajištění mezi MPO a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) a přesunu finančních prostředků do ČMZRB.

Program bude připraven ke spuštění v dubnu letošního roku. Program bude fungovat formou zvýhodněných úvěrů, tedy v podobě finančních nástrojů, pro které se aktuálně v oblasti energetické účinnosti  hledá optimální využití. Výhodnost úvěrů tkví v nulové úrokové sazbě, době splatnosti úvěru až do 10 let a možnosti odkladu splátek jistiny až na 24 měsíců.

Prostředky budou poskytovány malým a středním podnikům prostřednictvím ČMZRB a stanou se základem pro nahrazování dotačních prostředků finančními nástroji. Využívání různých forem finančních nástrojů by se mělo stát efektivním způsobem pobídek pro podnikatelský, ale i pro veřejný a residenční sektor a v následujících letech jejich nabídka poroste.

Dalším programem, kterým se MPO snaží podílet na naplňování Národního akčního plánu energetické účinnosti, je program EFEKT, jehož cílem bude zvýšit úspory energie, kvalitu energetických služeb a podpořit veřejnost k hospodárnému nakládání s energiemi. Program EFEKT je národní dotační program zaměřený na efektivní nakládání s energií a je zároveň doplňkovým programem pro operační programy OP PIK, OP ŽP, IROP a národní program Nová zelená úsporám.

Finanční prostředky tohoto programu jsou oproti předchozím rokům násobně vyšší a pro rok 2017 činí 150 mil. Kč. Podat žádost o dotaci je možné od 1. do 28. února. Státní program je zřízen v návaznosti na zákon o hospodaření energií a jeho ustanovení má přímou souvislost s implementací evropské směrnice o energetické účinnosti.

„Skutečnost, že spotřebu energie může ovlivňovat každý a že správně cílené opatření vede ke snižování spotřeby energie, přináší významné pozitivní efekty,“ uvedl ministr Jan Mládek.

Program Úspory energie s rozumem je aktuálně podstatným nástrojem MPO k napravení situace v oblasti úspor energie a je zaměřen zejména na kvalitní přípravu a rozvoj energeticky úsporných opatření bez využití investičních dotačních prostředků. Zároveň je doplňkovým programem k dotačním programům podporovaných ze strukturálních fondů EU a národních programů.

Cílem programu je zvyšovat kvalitu energetických úsporných projektů a podporovat jejich realizaci v sektoru bydlení, ve veřejném a privátním sektoru a vést k hospodárnému nakládání s energií.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP