2/2023

Možnosti vyhledávání nelegálních skládek metodami DPZ

| autor: Cenia0

Možnosti vyhledávání nelegálních skládek metodami DPZ

Jejich výskyt lze odhalit několika způsoby. Jeden z efektivních způsobů pro vyhledávání nejen černých skládek, ale i dalších potenciálně kontaminovaných míst, je využití metod dálkového průzkumu.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vede od roku 2019 druhou etapu projektu s názvem Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2). NIKM představuje projekt zaměřený na podchycení a základní zhodnocení co nejúplnějšího počtu kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit na území České republiky. Cílem projektu je zajištění efektivního a jednotného postupu identifikace, evidence a hodnocení těchto lokalit.

Výstupem inventarizace bude celostátní databáze kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, v níž bude mít každé místo, resp. lokalita svůj záznam. Každý záznam v databázi bude obsahovat získané informace o dané lokalitě a její hodnocení z hlediska principiálního charakteru dalšího postupu a naléhavosti řešení podle toho, jaké riziko nebo potenciální riziko představuje lokalita pro lidské zdraví a životní prostředí v kontextu s konkrétními místními podmínkami.

Jednotlivé záznamy lokalit, resp. kontaminovaných míst, i těch, které nejsou deklarovány jako „skládka“, obsahují řadu informací o nakládání s odpady. Tyto informace je možno v systému identifikovat, „vytěžit“ a využít jako významný zdroj pro účel monitorování nakládání s odpady, případně pro zjišťování nelegálního nakládání s odpady.

Je to také jedno z nových témat zařazených do plánu výzkumu a vývoje CENIA. Jak konkrétně lze prostřednictvím metod dálkového průzkumu identifikovat v krajině např. černé skládky a další kontaminovaná místa se dozvíte v článku, který byl publikován v aktuálním Odpadovém fóru.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP