Reklama

5. 2. 2020  |  Publicistika  |  Autor: František Vörös, UNICRE

Strategie mechanické recyklace plastů není správná

Jedním z nedostatků Evropské strategie pro cirkulární ekonomiku plastů z roku 2018 je prioritní zaměření na využití plastových odpadů mechanickými způsoby recyklací.

Evropská komise přitom vycházela z dřívějších statistických dat, ze kterých vyplývá, že chemická recyklace se podílí méně než 1 % na využití plastových odpadů – viz obrázek z publikace Plastics Europe: The Circular Economy for Plastics.

Plasty se v Evropě podílejí 1 % na všech postuživatelských odpadech. Roční výskyt plastových odpadů v Evropě představuje 56 % z celkové roční spotřeby. Nejvíce se na plastových odpadech podílejí plastové obaly /61 %/, následují plasty ze stavebních a elektronických aplikací po 6 % a automobily a zemědělství po 5 %. Z vyrobených 4 milionů plastových recyklátů mechanickou recyklací se využije 46 % v budovách a ve stavebnictví, 24 % v obalech, 13 % v zemědělství.

Odborníci upozorňují, že pouze mechanickými recyklacemi plastových odpadů se nepodaří splnit cíle EU. Na definici chemických recyklací plastů v současné době pracují experti v rámci evropské chemické asociace CEFIC. Plastové odpady jako zdroje pro chemickou recyklaci mohou pocházet z vytříděných jednodruhových typů odpadů, které se dají depolymerizovat na výchozí monomery a opět použít na výrobu panenských plastů.

Dalším zdrojem plastových odpadů jsou směsi různých typů, barev a znečištění. Tento proud lze využít pro izolaci jednotlivých typů rozpouštěním /fyzikální recyklace/ a následnou separací požadovaného plastu, nebo tepelnými procesy, např. pyrolýzou, krakováním a následnou izolací monomerů pro výrobu nových plastů.

Polyetylentereftalát /PET/ oslaví v příštím roce 80. narozeniny, když byl v roce 1941 u amerických firem ICI a DuPont vyroben a zvlákněn produkt polykondenzace monoetylenglykolu /MEG/ a kyseliny tereftalové – viz obrázek, kde n představuje 100 –200 jednotek.

Teprve v roce 1973 byl patentován p. Wylthem z firmy DuPont postup výroby lahví z PET, které se od roku 1990 začaly uplatňovat i na evropském trhu. PET se vyrábí s různou délkou řetězců a o různé krystalinitě dle požadavků pro aplikace ve vláknech, pro lahve a další obaly ve formě folií a desek.

V současné době se ve světě podle www.demeto.eu vyrábí 72 mil. tun PET, z toho se 48 mil. tun aplikuje ve vláknech a 24 mil. tun obalech. Samotná Coca-Cola spotřebovává 3 mil. tun PET na lahve, recyklátu využívá pouze 9 %. Pepsi-Cola využívá pouze 3 % recyklátu při spotřebě 2,3 mil. tun PET.

V datech Plastics Europe o výrobě a aplikacích plastů se neuvádějí množství PET v textilních aplikacích. V obalech uvádějí čísla poněkud nižší – 20,2 mil. tun a podíl 7,9 % na celkové spotřebě plastů. Zajímavé je, že při bilanci mikroplastů ve vodních tocích se mikroplasty z PET vláken uvádějí. Za Evropu se uvádí podíl PET na spotřebě plastů ve výši 7,4 %, tzn. 4. místo za PE, PP a PVC, za ČR 73 tisíc tun s 5,6 % podílem na celkové spotřebě plastů.

Z hlediska PET odpadů uvádí DEMETO výskyt 33 mil. tun z textilu a 23 mil. tun z obalů. Na skládkách skončí většina odpadů z textilu a obalů – 37 mil. tun, energeticky se využije 16 mil. tun a mechanikou recyklací u textilu 0,1 mil. tun, u obalů 9 mil. tun. Rozdíl v bilanci jsou ztráty, zejména v rámci mechanických recyklací. Podle údajů z Plastics Europe se PET odpady podílejí v Evropě 14 % na plastových odpadech. Dominuje PE s 44 %, následuje PP se 17 ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372