1/2024

Moravskoslezský kraj: Dobrovolná dohoda kraje a chemičky funguje, potvrdila to roční kontrola

| autor: Moravskoslezský kraj0

Moravskoslezský kraj: Dobrovolná dohoda kraje a chemičky funguje, potvrdila to roční kontrola

„Všechny aktivity ve prospěch zlepšení ovzduší, které jsou nad zákonný rámec, mají velkou hodnotu. Severní Morava a Slezsko se každý den musí vypořádávat s dopady těžkého průmyslu, dopravy, škodlivin z Polska a lokálních topenišť na kvalitu ovzduší. Moravskoslezský kraj během roku sjednal dobrovolné dohody s celkem 6 velkými podniky. Věřím, že je to jeden z konkrétních kroků, jak životní prostředí v našem regionu zlepšit,“ uvedl hejtmanMoravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

V dobrovolné dohodě se společností BorsodChem MCHZ slíbil Moravskoslezský kraj například zvýšit náklady na nadlimitní čištění pozemních komunikací, které spravuje. „Silničáři čistili nejzatíženější oblasti ve čtyřech cyklech, a to od dubna do října. Krajskou kasu stálo toto nadlimitní čištění 14,8 milionu korun.

Investice je to ovšem smysluplná. Ze 400 kilometrů dvojek a trojek bylo odstraněno 1970 tun nečistot. Tedy částic všech frakcí, které bychom jinak ze vzduchu museli dýchat,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák s tím, že se kraj v dobrovolné dohodě zavázal na tyto účely vyčlenit 12 milionů korun. 

„Nakonec jsme na čištění silnic dali o téměř 3 miliony korun více. Doprava ve městech je stále intenzivnější a i když kraj podporuje čistou mobilitu, jsou dopady z dopravy na čistotu ovzduší stále poměrně významné,“ doplnil hejtman kraje Ivo Vondrák.

Moravskoslezský kraj také podle dohody finančně podpořil ozdravné pobyty předškoláků a žáků 1. stupně základních škol, které jsou v místech s nejvyšší mírou znečištění ovzduší. Kraj také naplnil i další závazky týkající se výměny starých kotlů za ekologické, plnění podmínek ekologického provozu krajského úřadu nebo zapojování do dobrovolnických aktivit.

„Klademe důraz na čistotu ovzduší, proto kraj přispěl 1 milion korun na provoz monitorovacích stanic ČHMÚ, dalších 900 tisíc korun dostal na totéž ostravský Zdravotní ústav. A téměř půlmilionovou dotaci získala obec Nošovice na mobilní laboratoř kvality ovzduší,“ doplnil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Společnost BorsodChem MCHZ se v dobrovolné dohodě zavázala k 13 konkrétním krokům. „Přestože nepatříme k deseti největším znečišťovatelům ovzduší v Ostravě, zavázali jsme se, že budeme každý rok investovat minimálně 20 procent všech našich investičních prostředků do ekologických a bezpečnostních řešení, s cílem neustále posouvat laťku jejich již dnes vysoké úrovně. Mohu prohlásit, že tento slib jsme splnili nadstandardně.

Na ochranu životního prostředí, zvýšení bezpečnosti včetně požární ochrany a ochrany zdraví při práci jsme v roce 2018 dali dokonce 54 procent našich investičních prostředků. Tyto finance jsme využili k dalšímu zdokonalení technologií, které ještě více snižují emise znečišťujících látek do ovzduší, ale také ke zlepšení ochrany vod nebo snížení surovinové a energetické náročnosti našeho provozu,“ řekl jednatel společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. Přemysl Antecký a dodal, že dalším nadstandardně splněným závazkem byla údržba a výsadba nové zeleně a komunikací v areálu. „V dobrovolné dohodě jsme se zavázali, že na tyto projekty vyčleníme dva miliony korun. Nakonec jsme na zeleň a údržbu komunikací dali přes 3,3 milionu,“ řekl jednatel společnosti Přemysl Antecký.

Mezi další důležité závazky dobrovolné dohody mezi Moravskoslezským krajem a společností BorsodChem MCHZ patřila například spolupráce a podpora činnosti středních a vysokých škol zaměřených na chemii. 

„Dlouhodobě spolupracujeme a také finančně podporujeme Střední průmyslovou školu chemickou akademika Heyrovského a Gymnázia v Ostravě-Zábřehu, která každý rok obdrží finanční dar v hodnotě více než 100 tisíc korun. Naši odborníci se studentům věnují při odborných praxích a mnoha exkurzích, kterými ročně projde téměř 500 studentů a žáků.

Jsme hlavním partnerem regionálního kola celostátní soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika, rovněž se významně finančně podílíme na akci Chemie na hradě,“ vyjmenoval jednatel společnosti Přemysl Antecký a dodal, že do všech těchto aktivit jsou zapojeny nejen střední a vysoké školy, ale také školy základní.

Zkrátka nepřišly ani děti předškolního věku, protože společnost BorsodChem finančně podpořila Fond na ozdravné pobyty dětí prostřednictvím města Ostravy částkou o 100 tisíc korun vyšší, než ke které se v dobrovolné dohodě zavázala.

 „Těší mě, že jednání s velkými podniky z regionu mají své konkrétní výsledky. Je to jedna z cest, jak překonávat image kraje s mimořádně znečištěným vzduchem. Máme podepsáno už 6 dobrovolných dohod a jednáme s dalšími společnostmi. Jejich závazky se budou lišit v závislosti na umístění jejich provozů, charakteru jejich činnosti i na finančních možnostech. Důležitá pro nás je ochota podniků dělat i něco nad rámec legislativy,“ uzavřela náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ