2/2023

Monitoring průmyslové ekologie | 30. 1. - 5. 2. 2017

| autor: redakce0

Monitoring průmyslové ekologie | 30. 1. - 5. 2. 2017
MONITORING 30. 1. 2017

Legislativa:

Jak je to s prahovými hodnotami pro kapacitu v příloze k zákonu o IRZ
| Prumyslovaekologie.cz |
iž několik tazatelů se obrátilo na MŽP s prosbou o vyjasnění principu prahových hodnot pro kapacitu v zákoně č. 25/2008 Sb., kterým se zřizuje integrovaný registr znečišťování životního prostředí a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o IRZ).

Odpady:

Čeští vědci recyklují PET lahve v mikrovlnce. Doma to ale nezkoušejte
| iDnes.cz |
Žluté kontejnery zásobují recyklační linky ohromným množstvím plastu. Čeští vědci nyní přišli na způsob, jak část z něj za pomoci mikrovln přeměnit zpátky na surovinu použitelnou pro výrobu plastových lahví. O patentovaný postup už projevila zájem jedna ze zahraničních firem.

Energie:

Otevře surovinová politika dveře pro těžbu uranu u Brzkova?
| Enviweb.cz |
Lidé se mohou veřejně vyjadřovat (proces SEA) k návrhu nové surovinové politiky České republiky, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.  V ní hodlá podstatným způsobem proměnit polistopadový kurz v postupném utlumování problematické těžby uranu a otevřít tak dveře k nové těžbě dalších ložisek, v první řadě toho u Brzkova.

Jak získávat vodík jako zdroj levné energie?
| Vedavyzkum.cz |
V Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci právě startuje nový projekt podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání více než 130 miliony korun. Jeho cílem je vyvinout nové materiály, s jejichž pomocí bude možné rozkladem vody získávat vodík jako zdroj levné a zelené energie.

Bilance ČMKBK: Energetický trh kladenské komoditní burzy využívá už více než 5900 účastníků obchodování
| Kurzy.cz |
Energetický trh Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKBK) využilo do konce loňského roku už 5904 účastníků obchodování, což proti roku 2015 představuje nárůst
o 10,6 procenta.

Jaderná soutěž v Česku bez Američanů? Westinghouse prý už žádný reaktor nepostaví
| Euro.cz |
Toshiba a její dceřiná společnost Westinghouse přestanou stavět další jaderné elektrárny.

Voda:

Přečtěte si český překlad Lisabonské charty
| Naše voda.cz |
Lisabonská charta je významným rámcovým dokumentem zahrnujícím doporučení
pro veřejnou politiku a regulaci v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod.

Napříč:

Chytré město lidé především vnímají jako ekologická opatření
| Tretiruka.cz |
Bez nálepky „smart“ se podle odborníků v dohledné době neobejde žádné velké město. Chytré technologie mají přelidněným metropolím ulevit, zprůchodnit jejich dopravní tepny, zlepšit ovzduší a zvýšit pohodlí obyvatel.

Učená společnost kritizuje Senát kvůli zákonu o národních parcích
| Ekolist.cz |
Vědce z Učené společnosti ČR znepokojuje stanovisko senátorů k novele zákona
o ochraně přírody, která má měnit pravidla pro tuzemské národní parky.

MONITORING 31. 1. 2017

Legislativa:

Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří
| O/dok.cz |

Brabec: Nové zákony o odpadech se do voleb nestihnou přijmout
| Tretiruka.cz |
Nové odpadové zákony se už v tomto volebním období přijmout nestihnou. V rozhovoru
s ČTK to připustil ministr životního prostředí Richard Brabec, jehož úřad na nové legislativě pracoval.

Odpady:

Donald Trump v odpadovém hospodářství USA: Nová vzpruha nebo trampoty?
| Prumyslovaekologie.cz |
Příchod Donalda Trumpa do Bílého domu bude znamenat i změnu odpadové a recyklační politiky Washingtonu.

Odpady jsou byznys
| Prumyslovaekologie.cz |
"Lepší nakládání s odpady a dalšími zdroji je byznysová příležitost, které se ČR musí chopit," zaznělo na debatě v Plzni.

Energie:

MPO připravilo programy, které mají pomoci k větším úsporám energií
| Oenergetice.cz |
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo programy, které mají pomoci k větším úsporám energií. Resort o tom dnes informoval ČTK v tiskové zprávě. Od začátku
do konce února letošního roku lze například podat žádost o dotaci z programu Efekt, jehož cílem bude zvýšit úspory energie, kvalitu energetických služeb a podpořit veřejnost k hospodárnému nakládání s energiemi.

Think-tank analyzoval cíle emisí Německa, nestačila by ani uhlíková daň 50 EUR/t
| Oenergetice.cz |
Podle analýzy think-tanku Energy Brainpool potřebuje Německo národní uhlíkovou daň alespoň ve výši 50-75 EUR/t, aby byly dosaženy cíle stanovené v aktuálním plánu ochrany klimatu. V případě uhlíkové daně pouze na úrovní Německa ale hrozí, že většina emisí bude pouze přenesena na území jiných států.

MPO i nadále podporuje energeticky úsporné programy
| Prumyslovaekologie.cz |
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) využilo zbývajících prostředků z výnosů z prodeje emisních povolenek z roku 2014 a připravilo doplňkový program ENERG, ze kterého budou moci získat zvýhodněné úvěry malé a střední podniky z území Prahy.

O milion barelů méně. OPEC plní dohodu o omezení těžby ropy na 80 procent
| Euro.cz |
Těžba ropy v rámci Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) tento měsíc klesla o více než jeden milion barelů denně. Uvedla to dnes agentura Reuters, která vychází z vlastního průzkumu situace u ropných firem, informací analytiků a dat o nakládce suroviny.

Rok 2017: Doba energetická?
| Prumyslovaekologie.cz |
Pod vlivem řady vnitřních i vnějších rizik, kterým integrační uskupení EU čelí, příliš prostoru nezbývá na projekty, které by mohly EU opětovně stmelit a konkurenčně posunout. K jedněm z mála může patřit v prosinci zveřejněný energetický balíček, na kterém však nebude úplně jednoduché se v nynější zostřené době shodnout.

Česko sníží závislost na fosilních palivech i bez zákona
| Enviweb.cz |
Česká republika je schopna i bez antifosilního zákona úspěšně snižovat svoji závislost
na fosilních palivech, a dělá to dokonce v předstihu.

Voda:

Aplikace MPVaK - verze pro zpracovatele evidence i vodoprávní úřady
| Prumyslovaekologie.cz |
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo software a doporučení pro evidenci Vybraných údajů majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací.

Kontaminovaná voda z řek ohrožuje produkci brambor na Vysočině
| Naše voda.cz |
V loňském roce se na deseti místech v Dyji a Labe objevila bakterie Ralstonia způsobující hnědou hnilobu brambor. Jak v této souvislosti informoval Český rozhlas, zemědělci se proto musí letos připravit přísnější kontroly, zejména v okolí řek.

MZe zveřejnilo souhrnou evidenci a seznam vodních děl
| Prumyslovaekologie.cz |
Souhrnná evidence zařazuje vodní díla z hlediska technickobezpečnostního dohledu
do I. až III. kategorie a seznam do IV. kategorie z hlediska TBD.

Napříč:

Tržní ceny půdy v ČR jsou o 186 procent vyšší než ceny úřední
| Naše voda.cz |
O více než čtvrtinu vzrostly v loňském roce v ČR meziročně ceny půdy, letos ale obdobný růst pravděpodobně nehrozí.

Data z Antarktidy ukazují, že rok 2016 byl nejteplejším za poslední desetiletí
| Ekolist.cz |
Letošní český expediční tým již má za sebou deset dní pobytu na stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse u Antarktického poloostrova. Počasí prozatím velmi přálo terénní práci, a proto jsou vědecké práce prováděné jednotlivými výzkumnými skupinami již v plném proudu a získaných dat a vzorků rychle přibývá.

MONITORING 1. 2. 2017

Legislativa:

Poslanci projednali novelu zákona EIA i obaly
| Tretiruka.cz |
Poslanci dnes projednají novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
v prvním čtení. Jedná se o transpoziční novelu, která má zjednodušit a zefektivnit samotný proces EIA. Zároveň jsou v návrhu obsaženy i další změny, jejichž cílem je podle navrhovatele zjednodušení právní úpravy. Následovat by mělo druhé čtení novely zákona o obalech.

Odpady:

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje: přijímání přihlášek je prodlouženo!
| Prumyslovaekologie.cz |
Cílem soutěže je vyhledat a ocenit výrobky, projekty a díla, které jsou příkladem pro šetrné zacházení se surovinami, např. nefunkční výrobek nebo jeho část se využije pro výrobu stejného nebo jiného nového výrobku.

GUE/NGL vítá ambicióznější cíl pro nakládání s odpady
| Halonoviny.cz |
Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) schválil jím revidované legislativní návrhy o odpadu, čímž uvedl svůj postoj
k balíčku Evropské komise o oběhovém hospodářství.

Energie:

Německá Energiewende může světu sloužit jako inspirace, ne jako návod
| Oenergetice.cz |
Podle posledního průzkumu Weltenergierat Deutschland, zástupce Německa u Světové energetické rady, se většina z oslovených odborníků domnívá, že Energiewende nemůže sloužit jako detailní plán pro transformaci energetických sektorů v jiných zemích. Podle respondentů z více než 40 zemí světa se nicméně ostatní státy mohou německou strategií alespoň inspirovat.

Škoda Praha je blízko miliardové zakázce na stavbu elektrárny v Černé hoře
| Euro.cz |
Česká firma Škoda Praha zřejmě úspěšně dotáhne projekt výstavby nového bloku elektrárny Pljevlja v Černé Hoře v celkové hodnotě 9,5 miliardy korun. Podle několika zdrojů se jí podařilo získat prostředky na financování.

Společnost ČEZ Slovensko zaznamenala rekordní rok 2016
| Kurzy.cz |
Společnosti ČEZ Slovensko se v roce 2016 dařilo zejména při získávání zákazníků z firemního segmentu. Objem dodané elektřiny a zemního plynu se zvýšil o 10 % oproti předcházejícímu roku, hrubá marže rostla díky dobře načasovaným nákupům elektřiny ještě výrazněji.

Uhlobaron Tykač má zájem o elektrárnu Počerady, ČEZ není proti
| iDnes.cz |
Firmy Czech Coal Pavla Tykače a polostátní ČEZ odstartovaly jednání o prodeji hnědouhelné elektrárny Počerady. Transakce se zřejmě završí ještě letos.

Voda:

Připomínáme: Blíží se konference „Financování vodárenské infrastruktury“
| Naše voda.cz |
Již ve čtvrtek 9. února proběhne v hotelu DAP, Vítězné náměstí 4, Praha 6, tradiční konference Financování vodárenské infrastruktury. Je určena vlastníkům či provozovatelům vodárenské infrastruktury (VaK), zástupcům krajů, měst a obcí, poradenským a projekčním společnostem a dalším. V letošním roce nabízí konference jak tradiční témata (dotace OPŽP, legislativa, financování), tak i nová (chytré technologie, cyber security ve vodárenství).

Sucho z klimatické změny? Na Česko už začíná doléhat, varuje profesor Žalud
| Aktuálně.cz |
Česká republika zažívá největší sucho za poslední půltisíciletí. Ohrožuje zemědělce
i domácí produkci potravin. Nejvíc to cítí jižní Morava, které hrozí postupný přechod
k polopoušti. Dá se tento trend zvrátit?

Napříč:

Slovensko se připojilo k projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe
| Naše voda.cz |
Slovensko se připojilo k Česku a Polsku v pracovní skupině zabývající se projektem na propojení Dunaje, Odry a Labe (kanál DOL). Všechny tři země při jednání ministrů dopravy ve Varšavě podepsaly nové memorandum, které počítá s financováním vodní cesty z evropských peněz.

MONITORING 2. 2. 2017

Legislativa:

Sněmovna podpořila návrh na jednodušší proces EIA u staveb
| Enviweb.cz |
Sněmovna dnes v prvním čtení podpořila vládní novelu, která má zjednodušit proces posuzování vlivů chystaných projektů na životní prostředí, tzv. EIA. Předloha mimo jiné omezuje počet záměrů, které budou posuzování podléhat, a prodlužuje platnost stanoviska. Do českého právního řádu současně přenáší novelu evropské směrnice EIA, kterou je nutné přejmout do letošního 16. května. Podle ministerstva životního prostředí by se tak měl proces EIA urychlit minimálně o měsíc a půl.

„Hlavním tahounem lobbistického uskupení je společnost Marius Pedersen!”
| Tretiruka.cz |
Vládní legislativní rada posuzovala nové odpadářské zákony od loňského podzimu už čtyřikrát. Přesto k nim stále trvá 50 zásadních rozporů s různými připomínkovými místy a pět právních připomínek.

Energie:

Poptávka po ropě poroste až do roku 2040, předpovídá BP
| Prumyslovaekologie.cz |
Globální poptávka po ropě bude pokračovat v růstu do roku 2040. Taková je předpověď jedné z největších těžebních společností BP, kterou zveřejnila minulý týden. Zájem o černé zlato však již nebudou táhnout vozy, ale vyšší spotřeba plastů, uvedla agentura Revers.

Komise vydala zprávu o implementaci energetické unie
| Tretiruka.cz |
Evropská komise dnes vydala druhou zprávu o stavu energetické unie, ze které vyplývá, že se EU postupně daří přecházet na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Polsko pozastavilo kvůli problémům s financováním svůj jaderný program
| Oenergetice.cz |
Polsko pozastavilo kvůli problémům se zajištěním financování výstavby první jaderné elektrárny v zemi svůj jaderný program. Ministr energetiky Krzysztof Tchórzewski řekl, že se nejedná o definitivní konec jádra v Polsku a že finální rozhodnutí o případném ukončení jaderného programu padne do konce roku.

Přicházejí elektromobily, ale spalovací motory nekončí, řekl šéf AutoSAP
| iDnes.cz |
Tuzemský automobilový trh láme rekordy, ale v příštích letech ho zásadně změní nové trendy. Mimo jiné digitalizace i elektromobilita. „Digitalizace automobilu a výroby už není otázkou prospěchu, ale přežití,“ řekl šéf sdružení AutoSAP Zdeněk Petzl.

Voda:

ŘSD: Zdroj pitné vody u Vysokého Mýta budoucí D35 neohrozí
| Naše voda.cz |
Budoucí dálnice D35 neohrozí zdroje pitné vody u Vysokého Mýta na Orlickoústecku. Silničáři buď postaví odlehčený násyp nebo mostní estakádu.

Povodí Moravy plánuje vypustit nádrž Křetínka
| Naše voda.cz |
Podle plánů Povodí Moravy se má do roku 2020 začít s rozsáhlou opravou 126 metrů dlouhé hráze, především přelivu. Kvůli bezpečnostním opatřením by voda v nádrži měla klesnout až o 14 metrů. Jak ale informuje brněnská mutace portálu idnes.cz., mají všichni na rekreaci u vody možná až na šest let zapomenout.

Napříč:

Pro rychlý konec intervencí není důvod, vzkazuje ČNB. Podle Rusnoka současný růst cen nestačí
| Aktuálně.cz |
Bankovní rada České národní banky zopakovala, že bude korunu uměle oslabovat nejméně do začátku druhého čtvrtletí. Inflace se ke dvěma procentům, kde ji chce centrální banka mít, vrátila díky jednorázovým faktorům. Tak guvernér vysvětlil, proč centrální bankéři nemění svůj postoj. Už ve třetím čtvrtletí ale ČNB očekává růst spotřebitelských cen na úrovni 2,7 procenta.

Britská vláda vydala 12 podmínek Brexitu. Potvrdila, že odchod země z EU bude nekompromisní
| Aktuálně.cz |
Britská vláda vydala takzvanou bílou knihu o plánovaných podmínkách Brexitu. Dokument obsahuje 12 základních bodů. Ty se týkají například kontroly hranic nebo obchodních vztahů s Evropskou unií. Bílá kniha potvrzuje, že britská premiérka Theresa Mayová skutečně počítá s "tvrdým Brexitem", a tedy i s odchodem země z evropského jednotného trhu. Kabinet Mayové hodlá spustit odchod z EU nejpozději koncem března.

MONITORING 3. - 5. 2. 2017

Legislativa:

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby
a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády a o změně některých souvisejících nařízení vlády

| O/dok.cz |

Odpady:

V Americe se bojuje za právo na opravu elektroniky, může pomoci zákazníkům i přírodě
| Rozhlas.cz |
Apple, podobně jako spousta jiných firem, neposkytuje servisní návody ani náhradní díly mimo okruh vyvolených. Když chcete opravit displej iPhonu, můžete jít do drahého autorizovaného servisu, nebo si ho nechat dát dohromady u někoho, kdo si sice naúčtuje míň, ale použije neoriginální díly. Právo na opravu, které je momentálně na stole v pěti amerických státech, by to mohlo změnit, podobně jako v automobilovém průmyslu servisní trh demokratizovat a snížit ekologickou stopu.

Energie:

Čeští investoři věří obnovitelným zdrojům. Vzniká další fond, získat chce dvě miliardy
| ihned.cz |
Majitelé společnosti Solar Global založili fond kvalifikovaných investorů pro investice do obnovitelných zdrojů.

Výhled 2050: Netto spotřeba elekřiny v ČR by mohla vzrůst o 20 až 23 TWh
| Oenergetice.cz |
Netto spotřeba elektřiny v České republice by mohla vzrůst ze zhruba 60 TWh v roce 2015 na 80,5 až 83 TWh v roce 2050. Hlavními faktory růstu poptávky by měly být konvergence ČR k ekonomické úrovni EU, postupující automatizace a mechanizace ve výrobní sféře, růst využití spotřebičů v domácnostech a náhrada fosilních zdrojů zdroji obnovitelnými.

Čeští solárníci dobývají svět. Z Chile míří do Íránu
| iDnes.cz |
Česká firma Solek Group, která nedávno spustila svůj první solární park v Chile, chce prorazit v Íránu. Už získala klíčová povolení na čtyři velké projekty s celkovým výkonem 55 megawattů, které mohou vyrábět elektřinu pro desítky tisíc domácností.

Dodávky elektřiny bez ohledu na zisk? Funkční „utopie“ z lůna tržní ekonomiky
| Hlidacipes.org |
Spojené státy jsou největší spotřebitel energie a největší emitent skleníkových plynů. Jsou i představitelem systému, v němž rozhodují velké firmy. Je to pravda, ale v rámci tamního trhu existují i docela zajímavé výjimky.

Tendr na jaderné bloky není efektivní. Je to ale možnost, říká šéf Rosatomu
| iDnes.cz |
Rusko nabízí, že pomůže s financováním výstavby jaderných reaktorů v Česku. Při současných cenách elektřiny se nákladný projekt za běžných podmínek nevrátí. První náměstek ředitele dodavatele reaktorů Rosatom Kirill Komarov však dává přednost tomu, aby Česko vybralo dodavatele bez soutěže.

Voda:

Voda pro Afriku vynesla 770 tisíc korun, vyhloubí se za ně vrty
| Tretiruka.cz |
Sedmý ročník projektu Voda pro Afriku, který organizuje skupina Veolia a Nadační fond Veolia, přinesl 770 tisíc korun, které putovaly na konto Člověka v tísni.

 Průtok pod Prahou se zvětšovat nebude, přetekly by hráze
| Naše voda.cz |
Maximální neškodný průtok Vltavy pod Prahou nelze zatím zvýšit na zvažovaných 2000 kubíků za vteřinu. Uvedený závěr potvrdil generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.

Mezi priority ministra Brabce pro rok 2017 bude patřit i voda
| Naše voda.cz |
Program na zlepšení nakládání s dešťovou vodou a podpora obnovy tůní, mokřadů
a rybníků budou patřit mezi priority ministra životního prostředí Richarda Brabce.

Ovzduší:

Tématem číslo jedna zůstává pro mnoho Evropanů kvalita ovzduší
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala minulý měsíc nejnovější zprávu „Kvalita ovzduší v Evropě“, z níž vyplývá, že kvalita ovzduší se sice pomalu zlepšuje, nicméně znečištění ovzduší nadále zůstává nejvýznamnějším faktorem životního prostředí, který ohrožuje zdraví obyvatel v Evropě.

Financování opatření v oblasti klimatu: zdroje pro nízkouhlíkovou Evropu odolnou vůči změně klimatu
| Prumyslovaekologie.cz |
Naše podnebí se mění. Abychom rychlost změn snížili, je třeba snížit emise skleníkových plynů a zároveň přijmout opatření, která nám pomohou připravit se na jejich stávající
i budoucí dopad. Činnost v obou těchto oblastech bude vyžadovat výrazné přesměrování investičních toků.

Bez obnovitelných zdrojů se smogu nezbavíme
| Enviweb.cz |
Komora obnovitelných zdrojů energie navrhuje intenzivní zaměření vlády na co nejrychlejší zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie. ,,Každá kilowatthodina získaná z obnovitelných zdrojů nám pomáhá zlepšovat zdraví, protože ušetří emise z fosilních paliv, které vznikají např. pálením uhlí v domácích topeništích nebo v uhelných elektrárnách.",

Napříč:

Orná půda na jižní Moravě patří v ČR k nejohroženějším erozí
| Naše voda.cz |
Orná půda v Jihomoravském kraji patří v republice k nejvíce ohroženým erozí. Informuje
o tom na základě vyjádření Jany Podhrázské z Mendelovy univerzity v Brně zpravodajství ČTK.

Mokřady - přírodní houba proti záplavám
| Enviweb.cz |
ČSO pořádá akce pro veřejnost zaměřené na poznávání mokřadů a ptáků na nich závislých.
Letošním mottem Světového dne mokřadů bylo i v ČR aktuální ,,Mokřady pro snižování rizik přírodních katastrof". Dobře fungující mokřady nám pomáhají vyrovnat se s extrémními povětrnostními událostmi, jako jsou povodně či přívalové deště.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP