2/2023

Monitoring průmyslové ekologie | 18. - 24. 10. 2019

| autor: redakce0

Monitoring průmyslové ekologie | 18. - 24. 10. 2019

Předplatitelé Prumyslovaekologie.cz dostávají monitoring průmyslové ekologie denně v pracovních dnech.

MONITORING 18. - 20. 10. 2019

Odpady:

Jak zapojit občany do třídění baterií: 5 vyzkoušených tipů jak na to
| Komunalniekologie.cz |
Češi se snaží chovat více eko. Co se třídění odpadů týče – třídit plasty, papír a sklo je pro většinu z nás samozřejmost. Stále více lidí se však věnuje také třídění dalších odpadů jako jsou bioodpady, oleje, kovy a v neposlední řadě baterie a akumulátory.

Speciální Food Boxy zachraňují potraviny a pomáhají potřebným
| Komunalniekologie.cz |
Omezit plýtvání potravinami a zároveň pomoci potřebným – to je hlavní smysl deseti unikátních Food Boxů, které jsou nově umístěny na hypermarketech Tesco v Brně a okolí. Lidé do nich mohou vložit trvanlivé potraviny, které následně putují přes potravinovou banku až ke konečným uživatelům této pomoci.

Praha chystá rozšíření svozu bioodpadu rostlinného původu. Občané, kteří třídí bioodpad, ušetří
| Ekolist.cz |
Praha rozšiřuje možnosti svozu bioodpadu rostlinného původu. Ten tvoří v současné době až 40 % směsného komunálního odpadu v metropoli. Vedení hlavního města chce rostlinný bioodpad separovat a dále jej využívat pro výrobu bioplynu nebo kompostu. Rada hl. m. Prahy na pondělním zasedání souhlasila se zněním vyhlášky, která upravuje ceny za svoz komunálního odpadu a rozšiřuje službu svozu bioodpadu rostlinného původu.

Ekologie:

Pozvánka: Konference Průmyslová ekologie
| Prumyslovaekologie.cz |
1. ročník konference určené nejen firemním ekologům se bude konat 22. října v Technoparku Kralupy. Představí se zde nové směry a trendy v minimalizaci dopadů průmyslových firem na životní prostředí z pohledu praxe a nové legislativy.

Databáze SEKM dostává novou podobu, aktualizace ale dočasně omezí funkce
| Prumyslovaekologie.cz |
Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM) přechází do nové aplikace verze SEKM 3, která umožní moderní přístup a práci s databází informací o starých ekologických zátěžích.

Ke stažení: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství 2018
| Tretiruka.cz |
Rok 2018 nebyl pro lesní hospodářství příznivý. Výrazně se odchyloval od dlouhodobých teplotních i srážkových normálů a prohloubil již tak nepříznivý trend posledních let. Vysoce nadprůměrné teploty a hluboce podnormální srážky celkově překonaly i extrémy z let 2003 a 2015.

Vliv zvěře na zdravotní stav lesů
| Enviweb.cz |
Okusem vrcholu je v mladých lesních kulturách v současné době poškozeno kolem 30 % jedinců hlavních dřevin a kolem 60 % jedinců dřevin zpevňujících a melioračních. Modelovými výpočty bylo současně zjištěno, že nové a opakované poškození kultur zvěří vyšší než 20 % se nachází na více než polovině území Česka!

Soutěž Zelená stuha České republiky 2019 zná svého vítěze!
| Enviweb.cz |
V úterý 1. října 2019 byly v reprezentačních prostorách Valdštejnského paláce, sídle Senátu Parlamentu ČR, slavnostně vyhlášeny výsledky celostátní soutěže Zelená stuha České republiky 2019. Garantem tohoto ocenění a spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice roku je Ministerstvo životního prostředí, organizaci celostátní soutěže s podporou ministerstva zajišťuje Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, zapsaný spolek.

Návod na začlenění požadavků na ochranu zdraví - etiketa POR
| Enviweb.cz |
Státní zdravotní ústav se souhlasem Ministerstva zdravotnictví ČR připravil návod na začlenění požadavků na ochranu zdraví lidí do etikety přípravků na ochranu rostlin se zohledněním členění podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 132/2018 Sb.

Energie:

Gazprom začal plnit plynem první větev plynovodu TurkStream
| Oenergetice.cz |
Ruská plynárenská společnost Gazprom začala plnit plynem první větev nového podmořského plynovodu TurkStream. Oznámil to dnes provozovatel plynovodu. Komerční provoz první větve plynovodu má být zahájen ještě před koncem letošního roku.

Komentář: Rozum a cit v energetice
| Euro.cz |
Co je víc? Maximalizace zisku, nebo společenská odpovědnost firmy?

TIGER: Nový projekt pro využití energie vln v Lamanšském průlivu schválen
| Oenergetice.cz |
Interreg France (Channel) England (IFCE) ve středu oznámil schválení projektu na využití energie vln. Schválený program TIGER je největším ze všech dosavadních programů Interreg. Cílem těchto programů je umožnit financování projektů, na kterých se podílí subjekty z více států. Hlavním cílem projektu TIGER je posílit rozvoj elektráren využívajících energii vln.

ACER: Rozdělení současných obchodních zón v Evropě je nevyhnutelné
| Oenergetice.cz |
Rozdělení současných obchodních zón v Evropě je podle vedoucího oddělení pro elektrickou energii v ACER nevyhnutelné. V opačném případě nebude možné zajistit požadavek plynoucí z nově schváleného legislativního balíčku Evropské unie – otevřít trhu minimálně 70 % technických kapacit přeshraničních propojení. Aktuálně však panují nejasnosti ohledně přesné definice tohoto požadavku.

Projekt Cirkulární doprava v Brně vyhrál v prestižní soutěži E.ON Energy Globe v kategorii Firma
| Enviweb.cz |
Jen před rokem byl zrealizován pilotní projekt s názvem Cirkulární doprava v Brně, jehož předmětem bylo využití biometanu vznikajícího při zpracování čistírenských kalů k pohonu městského autobusu...

Voda:

Severočeská voda podporuje badatelské aktivity ve školách
| Naše voda.cz |
Desítka škol v Ústeckém a Libereckém kraji dostává v těchto dnech užitečný dárek. Informoval o tom mluvčí Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Mario Böhme.

SVS zvyšuje v Jirkově účinnost biologického odstraňování fosforu
| Naše voda.cz |
Severočeská vodárenská společnost (SVS) provede na čistírně odpadních vod Jirkov stavebně-technologické úpravy pro zvýšení účinnosti biologického odstraňování fosforu. SVS o tom informuje na svých webových stránkách.

U Vintířova vědci vytvořili pokusné povodí, třetí na světě
| Naše voda.cz |
U Vintířova na Sokolovsku vytvořili vědci experimentální povodí, na kterém zkoumají výměnu vody v krajině. Více než stovka senzorů monitoruje srážky, výpar, povrchový i podpovrchový odtok vody. Zařízení je teprve třetím svého druhu na světě, řekl novinářům vedoucí projektu Jan Frouz z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Skiareály v hradeckém kraji chtějí další nádrže pro zasněžování
| Naše voda.cz |
Lyžařské areály v Krkonoších chtějí problém s postupujícím suchem řešit dalšími retenčními nádržemi. Zásadní problémy s nedostatkem vody pro zasněžováním letos zatím nemají, situace je o něco lepší než loni, vyplynulo z ankety ČTK. V minulých letech areály investovaly do zasněžování desítky milionů korun.

Vojenské lesy a statky vrátily do šumavských lesů splavovací nádrž, bude zadržovat vodu v krajině
| Ekolist.cz |
Před sto lety sloužil jako zásobník vody pro plavení dříví na řece Blanici, nyní bude obnovený rybník na Pucheřském potoce na Šumavě především zadržovat vodu pro okolní lesy a zvěř. A také by měl zlepšit podmínky pro největší populaci kriticky ohrožené perlorodky říční ve střední Evropě, která v jeho povodí žije. Obnovu Puchárenský rybníka v minulých dnech dokončily Vojenské lesy a statky a v těchto dnech historické vodní dílo, které se vrátilo do šumavské krajiny, začínají napouštět.

Ovzduší:

 Evropská agentura pro životní prostředí: Špinavý vzduch může v EU za 400.000 předčasných úmrtí
| Ekolist.cz |
Špinavé ovzduší bylo v roce 2016 v Evropě příčinou 400.000 předčasných úmrtí, vyplývá ze zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), na kterou se ve středu odvolala agentura Reuters. Novější data nejsou k dispozici. Téměř každý Evropan, který bydlí ve městě, je navíc vystaven úrovni znečištění, která přesahuje příslušné limity.

Sucho a málo zelené energie - to jsou hlavní témata spotu, kterým chce Svaz moderní energetiky rozhýbat českou debatu o řešení změny klimatu
| Prumyslovaekologie.cz |
Svaz moderní energetiky představuje svůj první virální spot. Cílem je oslovit veřejnost s tématem, které přispěje k řešení klimatických změn - tedy vyřešit dopady, mezi které patří sucho a to od základů.

Chemie:

REACH: Pravidla pro registraci zavedených chemických látek
| Prumyslovaekologie.cz |
Ke dni 31. května 2018 byl ukončen přechodný režim pro registraci zavedených chemických látek podle nařízení REACH. Komise nyní objasnila, která ustanovení pro zavedené látky se budou i nadále používat do 31. prosince 2019.

MONITORING 21. 10. 2019

Odpad:

Stop nepořádku u popelnic, vyzývají Pražské služby
| Prumyslovaekologie.cz |
Pražské služby bojují proti odkládání odpadu u popelnic a kontejnerových stání. Cílem kampaně je eliminovat tento zlozvyk, nabídnout řešení konkrétních situací a zvýšit povědomí Pražanů o správné likvidaci odpadu.

Ocel lze stoprocentně a neomezeně recyklovat, aniž by se změnily její vlastnosti
| Prumyslovaekologie.cz |
Ocelářství jako obor pozoruhodný z hlediska oběhového hospodářství představil na MSV v Brně na konferenci Česko jako cirkulární hotspot Petr Baranek ze společnosti Liberty Ostrava.

Ekologie:

CHKO Jeseníky slaví 50 let. K příležitosti se koná konference
| Naše voda.cz |
CHKO Jeseníky slaví 50 let vzniku. Při této příležitosti se koná výroční konference, jejiíž část proběhne v Senátu, odborná část pak v samotných Jeseníkách. Široké veřejnosti je určena panelová diskuse první den konference v Karlově Studánce. Informovala o tom Agentura ochrany přírody a krajiny.

Den za obnovu lesa přilákal po celé ČR 31.000 dobrovolníků
| Ekolist.cz |
Zhruba 31.000 lidí, jimž není lhostejný osud přírody, přilákala sobotní akce Den za obnovu lesa. Dobrovolníci při ní po celém Česku pomáhali s obnovou lesů poničených kůrovcem a seznamovali se s budoucí podobou českých lesů, které mají mít jiný charakter a druhovou skladbu než současné porosty. Státní podnik Lesy ČR akci pořádal v každém regionu vyjma Prahy, v Jihočeském kraji se konala na dvou místech. Podle mluvčí Lesů ČR Evy Jouklové účastníci během soboty vysadili stovky tisíc stromků.

Kroměřížská radnice připravuje výsadbu zeleně podél polních cest
| Ekolist.cz |
Kroměřížská radnice připravuje výsadbu zeleně podél existujících i zaoraných polních cest, které jsou v majetku města. Nové stromy by se u nich mohly začít objevovat už v příštím roce. K jejich výsadbě plánuje město přizvat i veřejnost. Výsadba stromů významně přispívá k adaptaci na změnu klimatu, čistšímu ovzduší, podporuje zadržování vody v krajině a snižuje erozi půdy, řekl v pátek novinářům místostarosta Vít Peštuka (TOP 09, zvolen za Zdravé Kroměřížsko).

Energie:

V Dolních Břežanech postavili nejvýkonnější laser světa. Překoná všechny jaderné elektrárny
| Seznamzpravy.cz |
Do konce roku plánují ve vědeckém centru ELI Beamlines, že spustí v ostrém provozu mimořádně výkonný laser. Nese označení L4 a pracuje s ultrakrátkými pulzy jednou za minutu. Jeho výkon je v tu chvíli takový, že překoná všechny jaderné elektrárny světa.

Francie: EDF připravuje plány na výstavbu dalších 6 EPR reaktorů. Mají být levnější variantou než plyn
| Oenergetice.cz |
Francouzská vláda požádala státní energetickou firmu EDF, aby připravila plány na výstavbu šesti jaderných reaktorů EPR v příštích 15 letech. V pondělí to uvedl francouzský deník Le Monde. CEO EDF tuto iniciativu potvrdil se slovy, že se jedná o levnější řešení ve srovnání s výstavbou plynových elektráren.

Říjnové aukce OZE v Německu: Nedostatek onshore větrných projektů a klesající cena pro soláry
| Oenergetice.cz |
Německo v říjnové aukci pro onshore větrné elektrárny opět nenaplnilo objem poptávaného výkonu. Maximální objem ve výši 675 MW nebyl s 204 MW naplněn ani ze třetiny. Výsledná cena činila 62 EUR/MWh, což odpovídá cenovému stropu pro tuto aukci. Naopak u říjnové aukce pro solární elektrárny bylo výkonu nabídnuto dostatek. Celkem 153 MW elektráren byla udělena podpora s průměrnou cenou 49 EUR/MWh, což je o 10 % méně než v červnové aukci.

Zelená energie? Stromy ze Severní Karolíny se zatápí za oceánem
| Ekolist.cz |
Americká společnost Enviva Biomass zásobuje evropský trh dřevními peletami. Pojetí, ve kterém je dřevní biomasa prezentována jako z definice obnovitelný a tudíž ekologický zdroj energie a vyvážena lodí přes oceán do Evropy, však přijde severokarolínským obyvatelům nešťastné. Už proto, že jejich kácené lesy nahrazuje jen neodpovídající výsadba monokulturních plantáží.

Voda:

Sokolovská uhelná dostala pokutu za vypouštění znečištěných vod
| Naše voda.cz |
Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem uložili pokutu 100 tisíc korun společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Informovala o tom dnes Jana Jandová z tiskového oddělení ČIŽP.

AVÍZO: Tisková konference k 30 letům existence SOVAK ČR
| Naše voda.cz |
V zahajovací den konference „Provoz vodovodů a kanalizací 2019“, která se uskuteční v Parkhotelu Plzeň Congress Center, U Borského parku 31, Plzeň, proběhne v úterý 5. listopadu 2019 v době od 12.15 hodin tisková konference Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).

Severočeská vodárenská postaví v Příšovicích novou čističku
| Ekolist.cz |
Severočeská vodárenská společnost (SVS) postaví v Příšovicích na Liberecku novou čistírnu odpadních vod. Ta současná, která je v provozu od roku 1985, je ve špatném technickém stavu a potřebám nestačí. Práce na nové čistírně by měly začít tento týden, řekl mluvčí SVS Mario Böhme. Dodavatelem čistírny je společnost VHS stavby, projekt za 43 milionů korun by měl být hotový v listopadu příštího roku.

Ovzduší:

Jak se kontroluje dodržování dotačních podmínek u kotlíkových výzev?
| Prumyslovaekologie.cz |
Krajský úřad poskytuje žadatelům dotace v rámci kotlíkových výzev. Formou veřejnosprávní kontroly také provádí na pěti procentním vzorku fyzickou kontrolu podpořených dílčích projektů před proplacením a stejné velký vzorek kontroluje v době udržitelnosti. Děje se tak formou náhodného výběru.

Napříč:

Západočeská metropole patří mezi průkopníky iniciativy Smart City v České republice
| Komunalniekologie.cz |
V rámci Smart City Plzeň už město spustilo či připravilo přes 15 projektů z oblasti životního prostředí, dopravy, informačních technologií, vzdělávání i bezpečnosti. Na dalších projektech pracuje.

MONITORING 22. 10. 2019

Legislativa:

Nové odpadové zákony doporučila legislativní rada vládě schválit
| Enviweb.cz |
Čtyři nové odpadové zákony se po dlouhé přípravě dostanou v nejbližších týdnech na jednání vlády. Legislativní rada vlády (LRV) je kabinetu doporučila schválit, uvedla na webu. Návrhy zákonů upravují mimo jiné nakládání s odpady, obaly a vybranými výrobky s ukončenou životností. Začít platit by měly od 1. ledna 2021. Mají ale stále kritiky. Například Českou asociaci odpadového hospodářství (ČAOH) výsledek LRV překvapil, protože v zákonech podle ní zůstaly nejasnosti.

Odpad:

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XIV.: Ostrov nad Ohří
| Komunalniekologie.cz |
Ostrov nad Ohří se rozkládá na úpatí západní části Krušných hor. Dříve průmyslové město, které s nostalgií vzpomíná na mnoho let výroby kvalitních trolejbusů, dnes žije novým životem. Důkazem je odpadové hospodářství, které stojí za povšimnutí.

Konference „FORUM KLASTRŮ V4“ – VSTUP DO NOVÉ, LEPŠÍ DOBY HOSPODAŘENÍ S ODPADY
| Tretiruka.cz |
V rámci doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu – ENVITECH 2019, ve čtvrtek 10. 10. 2019, se konala mezinárodní konference „FÓRUM KLASTRŮ V4“.

Chrudim zlikvidovala rozsáhlou nelegální skládku u Nabočan
| Ekolist.cz |
Chrudim nechala s pomocí dotace Pardubického kraje a za přispění společnosti Oseva Agri odstranit rozsáhlou nelegální skládku u nedaleké obce Nabočany. Vznikla možná ještě před rokem 1989, později byla uklizena, ale lidé na ni začali navážet odpad znovu. Přístup do lokality nyní hlídají kamery městské policie v Hrochově Týnci, řekl dnes novinářům chrudimský starosta František Pilný.

Pardubice chtějí zvýšit poplatky za komunální odpad
| Ekolist.cz |
Pardubice uvažují o zvýšení poplatku za komunální odpad. Z 500 korun se částka může zvýšit o 150, případně 190 korun. Radnice 14 let cenu nezměnila. O výši poplatků rozhodne v listopadu zastupitelstvo. Řekla to náměstkyně primátora Helena Dvořáčková(ANO).

Bazárek na webu města
| Enviweb.cz |
Město připravilo pro občany internetový portál bazarek.novyjicin.cz. Jeho účelem je dát věcem druhou šanci a předejít tím vzniku odpadů. Kdo se chce zbavit odpadů, nemusí chodit do popelnice. Nepotřebné věci může předat tam, kde ještě najdou uplatnění.Město připravilo pro občany internetový portál bazarek.novyjicin.cz. Jeho účelem je dát věcem druhou šanci a předejít tím vzniku odpadů. Kdo se chce zbavit odpadů, nemusí chodit do popelnice. Nepotřebné věci může předat tam, kde ještě najdou uplatnění.

Energie:

Velkých zdrojů elektrické energie v ČR ubývá. Aby bylo zajištěno pokrytí spotřeby elektrické energie, musí se postavit nové
| Prumyslovaekologie.cz |
Postupné odstavování dosluhujících uhelných zdrojů i v kontextu s ekologizací, ukončení životnosti současných jaderných zdrojů a přírodními podmínkai limitované obnovitelné zdroje energie (OZE).  Klíčové faktory, které mají zásadní vliv na dodávky elektřiny a energetickou soběstačnost nejen České republiky (ČR).

V Londýně zakotvilo první vodíkem poháněné plavidlo na světě
| Prumyslovaekologie.cz |
První vodíkové plavidlo na světě, Energy Observer, v Londýně zakotvilo v rámci světového turné. Energy Observer chce být první lodí schopnou produkovat svůj vlastní vodík z mořské vody během plavby a mezipřistání.

Srovnání cen deseti největších dodavatelů elektřiny. O kolik od loňska zdražili
| ihned.cz |
Pro srovnání byly vybrány vždy dva tarify – jeden s fixací na tři roky a druhý běžný bez fixace. Srovnávány byly ceny silové elektřiny před dvanácti měsíci a od listopadu 2019. Tarif D02 využívají domácnosti se středně velkou spotřebou, které proud nevyužívají k vytápění či ohřevu vody.

V Evropě bude vybudována druhá plovoucí větrná elektrárna. Celkový potenciál kontinentu se odhaduje na tisíce GW
| Oenergetice.cz |
V Portugalsku se staví druhá plovoucí větrná elektrárna v Evropě. Bude sestávat ze tří plovoucích jednotek a celkový instalovaný výkon dosáhne 25 MW.  Očekává se, že instalovaný výkon plovoucích větrných elektráren v Evropě do roku 2030 dosáhne 4-5 GW. Technický potenciál je dle CEO WindEurope až 4 000 GW.

Mezinárodní agenturu pro energii čeká silný růst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
| Ekolist.cz |
Celosvětové kapacity pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů by se během příštích pěti let měly zvýšit zhruba o 50 procent, zejména díky růstu v oblasti fotovoltaiky. Předpověděla to včera Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

Voda:

Moravskoslezský kraj opět pomůže obcím lépe hospodařit s vodou
| Komunalniekologie.cz |
Také letos pomohou krajské peníze v obcích vybudovat vodovody, čističky odpadních vod nebo například kanalizace. Obce Moravskoslezského kraje si mohou požádat až o pětimilionový příspěvek na vodohospodářskou infrastrukturu. 

Hladina podzemní vody se zvedla, ve čtvrtině Česka je v normálu
| Naše voda.cz |
Hladina podzemních vod v Česku byla v září proti loňsku příznivější. Na čtvrtině území se vrátila do normálu, výrazně ubylo mělkých vrtů s mimořádně podnormálním stavem vody. Pomohly srážky a nižší teploty. Proti loňskému roku je výrazně lepší také stav vegetace. ČTK to dnes oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Zítra začíná konference Vodní nádrže 2019
| Naše voda.cz |
Ve středu a čtvrtek tento týden (23. až 24. října) proběhne v Orea Hotel Voroněž v Brně významná vodohospodářská konference „Vodní nádrže 2019“. Portál Naše voda bude na místě a připraví pro vás souhrn nejdůležitějších myšlenek z této akce.

Golčův Jeníkov protáhl vodovod do okolních vsí, kde vysychají studny
| Naše voda.cz |
Golčův Jeníkov v posledních letech protáhl vodovod do místních částí, v nichž lidem vysychaly studny. Stavby vodovodů v součtu stály přes 21 milionů korun, dotace na ně dostalo město, případně firma Vodovody a kanalizace (VAK), která provozuje tamní vodohospodářské sítě. Město teď připravuje další projekt za desítky milionů na stavbu kanalizací ve vsích.

MONITORING 23. 10. 2019

Energie:

Postup pro vytvoření seznamu strategických objektů a určení jejich priorit a pro definici scénářů narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
| Tretiruka.cz |
Dne 8. října 2019 vláda ČR schválila Postup pro vytvoření seznamu strategických objektů a určení jejich priorit a pro definici scénářů narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu.

Česko musí postavit nové elektrárny, nebo nebude soběstačné, tvrdí odborníci
| Aktuálne.cz |
Česko potřebuje postavit nové elektrárny, aby i nadále byla soběstačná v množství elektřiny pro svou spotřebu. Tvrdí to ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) podle něhož bez nově postavených elektráren, v čele s novými jadernými bloky, nebude mít Česko do budoucna kde brát elektřinu. Problémy podle něj mohou vzniknout už po roce 2030.

Rick Perry vyzdvihl malé modulární reaktory: "Sledujte inovátory," uvedl na konferenci na půdě Evropské komise
| Oenergetice.cz |
Americký ministr energetiky Rick Perry na konferenci pořádané společně Evropskou komisí a americkým ministerstvem energetiky vyzdvihl budoucí použití malých modulárních reaktorů. Současně zopakoval, že prioritou Spojených států amerických je prodloužení životnosti stávajících reaktorů a rozvoj inovativních jaderných technologií.

Německý regulátor prověří 6 obchodníků s elektřinou v souvislosti s červnovým nedostatkem výkonu v síti
| Oenergetice.cz |
Německý síťový regulátor Bundesnetzagentur (BNetzA) oznámil, že prošetří postup několika společností aktivních na tamním trhu s elektřinou. Společnosti regulátor prověří v souvislosti s jejich odpovědností za odchylku poté, co se Německo během tří červnových dní ocitlo v situaci nedostatku výkonu nasmlouvaného v rámci podpůrných služeb, a muselo se tak obrátit na pomoc u sousedních provozovatelů soustav.

Horní Rakousy si u Evropské komise stěžují na plány ČR rozšířit elektrárny
| Ekolist.cz |
Rakouská spolková země Horní Rakousy se obrátila na Evropskou komisi (EK) s požadavkem, aby prověřila plány Česka na rozšiřování jaderných elektráren. V prohlášení o tom včera podle agentury APA informoval hornorakouský radní pro životní prostřední Rudi Anschober. Komise by se podle něj měla zaměřit především na slučitelnost českých plánů s unijním právem v oblasti hospodářské soutěže. Český vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) sdělil, že ČR je připravena Rakousku své kroky objasňovat, zároveň ale požaduje respekt ke svému rozhodnutí.

Jaká bude role zemního plynu v nových strategiích? Odpoví největší plynárenská konference v České republice
| Enviweb.cz |
Podzimní plynárenská konference, tradičně organizovaná Českým plynárenským svazem (ČPS), se uskuteční ve dnech 11. a 12. listopadu v Praze. Před více než 300 účastníky vystoupí několik desítek řečníků z řad představitelů státní správy, evropských institucí a vrcholového managementu energetických firem. Záštitu nad 26. ročníkem tohoto prestižního setkání převzali: MPO, MŽP, ERÚ a HK ČR. Generálním sponzorem konference je společnost NET4GAS.

Voda:

Modernizovaný kladenský vodojem nabízí poučení i zábavu pro návštěvníky a hi-tech zázemí pro vodohospodáře
| Prumyslovaekologie.cz |
Aktuální otázky ochrany životního prostředí a vodních zdrojů, vzdělávání a osvěta směrem k veřejnosti a úzká spolupráce s akademickými institucemi. To je hlavním předmětem společného memoranda, které podepsali zástupci Města Kladno, Institutu enviromentálních služeb, Středočeských vodáren a Veolia Česká republika.

Vyhlášení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2019
| Naše voda.cz |
Pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a ministra životního prostředí Richarda Brabce vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s. ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., soutěž Vodohospodářská stavba roku 2019.

Nedostatek pitné vody v části Liberce chce město řešit vrty
| Naše voda.cz |
Dlouhodobý nedostatek pitné vody pro Kateřinky chce liberecká radnice vyřešit vybudováním dvou vrtů s odběrnými stanicemi, náklady se odhadují na milion korun. Lidé by si vodu ze zásobníků čerpali ručně a odnášeli domů. Náměstek primátora Jiří Šolc (SLK) novinářům řekl, že vybudovat vodovod v této okrajové části města pro několik desítek domácností není možné. “Protože tam je zástavba velmi roztroušená, je tam skála, velké převýšení,” dodal.

Za kontaminování vody v Dejvicích uložil soud peněžité tresty
| Naše voda.cz |
Dvojici zaměstnanců Pražských vodovodů a kanalizací (PVK), kteří čelili obžalobě kvůli plošné kontaminaci vody v Dejvicích a Bubenči, uložil soud peněžité tresty ve výši 140.000 a 100.000 korun. Vyplývá to z trestního příkazu, který na žádost ČTK poskytla mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 6 Zuzana Barochová. Rozhodnutí je podle ní pravomocné.

Petrův rybník v Krnově je vyčištěn od nákazy
| Naše voda.cz |
Mimořádná veterinární opatření na Petrově rybníce v Krnově byla ukončena výlovem a utracením celé rybí obsádky. Informovala o tom dnes mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková, s tím, že pak následovala desinfekce rybníka jeho vyschnutím a vápněním.

100 let Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka
| Naše voda.cz |
Rok 2019 se pro Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., nesl ve znamení oslav stého výročí založení. Připomíná to web Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).

Čerpání vody z kladenského podzemí je podle primátora třeba řešit
| Ekolist.cz |
Čerpání vody z kladenského podzemí je podle primátora Dana Jiránka (ODS) potřeba řešit, i když situace není akutní. Voda stoupá a v dalších letech hrozí její kontaminace látkami z půdy obsahující chemikálie z dřívější průmyslové výroby. Kladnu také v posledních letech nestačily dosavadní vodní zdroje. Město má dva návrhy, jak čerpání vody z podzemí řešit, uvedl Jiránek.

Votice příští rok otevřou biokoupaliště za 30 milionů korun
| Ekolist.cz |
Votice na Benešovsku budují poblíž rybníka Pilař biokoupaliště, na příští sezonu by mělo být připravené. Náklady jsou kolem 30 milionů korun bez DPH, na stavbu bude možné uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty. Do budoucna chce město areál rozšířit o volnočasové centrum s hřištěm pro plážový volejbal, posilovacími stroji, umělou divokou řekou a dalšími atrakcemi, řekl minulý týden novinářům starosta Jiří Slavík (TOP 09).

100 let Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka
| Naše voda.cz |
Rok 2019 se pro Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., nesl ve znamení oslav stého výročí založení. Připomíná to web Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).

Čerpání vody z kladenského podzemí je podle primátora třeba řešit
| Ekolist.cz |
Čerpání vody z kladenského podzemí je podle primátora Dana Jiránka (ODS) potřeba řešit, i když situace není akutní. Voda stoupá a v dalších letech hrozí její kontaminace látkami z půdy obsahující chemikálie z dřívější průmyslové výroby. Kladnu také v posledních letech nestačily dosavadní vodní zdroje. Město má dva návrhy, jak čerpání vody z podzemí řešit, uvedl Jiránek.

Votice příští rok otevřou biokoupaliště za 30 milionů korun
| Ekolist.cz |
Votice na Benešovsku budují poblíž rybníka Pilař biokoupaliště, na příští sezonu by mělo být připravené. Náklady jsou kolem 30 milionů korun bez DPH, na stavbu bude možné uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty. Do budoucna chce město areál rozšířit o volnočasové centrum s hřištěm pro plážový volejbal, posilovacími stroji, umělou divokou řekou a dalšími atrakcemi, řekl minulý týden novinářům starosta Jiří Slavík (TOP 09).

Odpad:

Aktuálně o odpadových zákonech
| Komunalniekologie.cz |
O odpadové legislativě pohovořil na konferenci Průmyslová ekologie vrchní ministerský rada MŽP, Štěpán Jakl. Odpadové zákony prošly Legislativní radou vlády a ta je v nejbližší době předá k projednání vládě.

Valašské Meziříčí změní od ledna systém svozu a třídění odpadu
| Enviweb.cz |
Valašské Meziříčí na Vsetínsku zavede v lednu příštího roku nový systém svozu a třídění odpadu pro rodinné domy. Nejpozději do konce listopadu by si tak měli obyvatelé zažádat o popelnice na papír, plast a bioodpad, které jim před spuštěním nového systému rozveze sama radnice. ČTK o tom dnes informoval v tiskové zprávě mluvčí radnice Jakub Mikuš.

Ekologie:

Veřejná konzultace k návrhu vědeckého stanoviska EFSA k charakterizaci kumulativních účinků pesticidů na nervový systém a na štítnou žlázu
| Prumyslovaekologie.cz |
EFSA vyzývá k  veřejné konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska k charakterizaci kumulativních účinků pesticidů na nervový systém (akutní účinky) a na štítnou žlázu (chronické účinky) v termínu do 15. listopadu 2019 (zveřejněno EFSA 17. 9. 2019).

Podrobný monitoring zdravotního stavu lesa neztrácí svůj význam ani po třiceti letech
| Enviweb.cz |
I když imise oxidu siřičitého od konce minulého století významně poklesly, stále se do ovzduší dostávají škodlivé látky, například těžké kovy...

Chemie:

Země EU se shodly na zákazu pesticidu škodlivého pro včely
| Ekolist.cz |
Členské státy Evropské unie podpořily návrh na zákaz používání pesticidu thiakloprid, který je rizikový pro včely a může ohrožovat i zdraví lidí. Uvedlo to na twitteru ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin. Zemědělci v EU tak zřejmě nebudou smět používat insekticidy firmy Bayer prodávané pod značkami Calypso a Biscaya po 30. dubnu 2020, kdy končí platnost současných povolení.

Ovzduší:

Firma provozovala stacionární zdroje znečišťování ovzduší bez povolení provozu. Dostala pokutu
| Prumyslovaekologie.cz |
Společnost CIKAUTXO CZ s.r.o. se sídlem v Kokoníně (Jablonec nad Nisou), provozovatel stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dostala od České inspekce životního prostředí (ČIŽP), Oblastního inspektorátu Liberec, pokutu 200 tisíc korun. Za to, že tyto zdroje provozovala bez povolení provozu a tím porušila zákon o ovzduší. 

MONITORING 24. 10. 2019

Odpad:

Nová kampaň v Ostravě upozorní na nelegální ukládání odpadů
| Ekolist.cz |
Městská odpadová společnost OZO Ostrava ve spolupráci s městskou policií chystá informační kampaň, která má obyvatele upozornit na nelegální odkládání velkoobjemového odpadu vedle popelnic. Kampaň OZO Ostrava zahájí v pondělí, a to tím, že po dobu tří týdnů pozastaví pravidelný odvoz objemného odpadu od kontejnerových stanovišť. Chce tak občany upozornit, že řešení tohoto problému je především na nich samotných. Novinářům to včera řekl ředitel společnosti Karel Belda.

Provozovatel třídírny druhotných surovin dostal pokutu 220 tisíc korun. Nenakládal s odpady v souladu s provozním řádem
| Enviweb.cz |
Firma Ekoselect a.s., se sídlem v Chomutově, provozovatel zařízení na úpravu odpadu tříděním - třídírna druhotných surovin Na Moráni, nenakládal s odpady přijatými do zařízení v souladu s provozním řádem. Inspektoři České inspekce životního prostředí z Oblastního inspektorátu v Ústí nad Labem za to společnosti uložili pokutu 220 tisíc korun.

Energie:

Zvítězí baterie, nebo vodík? Hledá se pohon budoucnosti, inspirací může být Anglie
| Aktuálne.cz |
Jaký bude pohon budoucnosti? Zvítězí baterie, nebo vodík? Pro první mluví teoretická dostupnost během krátké doby. Vodík boduje daleko univerzálnějším využitím, ale budeme si na něj muset počkat deset nebo patnáct let. Západní země ovšem prošlapávají cestu překvapivě rychle. Přesvědčili jsme se o tom v Londýně při velmi sváteční příležitosti.

Evropská komise vyšetří navrhovanou státní podporu Maďarska na rozšíření továrny na baterie
| Oenergetice.cz |
Evropská komise zahájila hloubkové šetření s cílem posoudit, zda plány Maďarska poskytnout společnosti Samsung SDI veřejnou podporu na investice do rozšíření výrobního závodu na výrobu baterií jsou v souladu s pravidly EU. V rámci státní podpory by výrobce baterií měl na rozšíření svého závodu ve městě Göd čerpat přes sto milionů eur.

První vodíková čerpací stanice vznikne v ČR do pololetí 2020
| Enviweb.cz |
První veřejná čerpací stanice na vodík vznikne v Česku do pololetí příštího roku. Vybuduje jí společnost Unipetrol v rámci své sítě Benzina. V rámci pilotního projektu by měly následovat další dvě čerpací stanice. ČTK to dnes řekl mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl. Další veřejná stanice na vodík vznikne v ÚJV Řež u Prahy.

Voda:

Atlas znečištění vod je vhodný pro vlastníky půdy i zemědělce
| Naše voda.cz |
Jak už portál Naše voda informoval, vydal nedávno Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd (VÚMOP) zatím ojedinělou a velmi praktickou publikaci „Atlas plošného zemědělského znečištění vod“. Základní informaci o něm prezentuje ve videu vedoucí oddělení Hydrologie a ochrany vod VÚMOP Petr Fučík.

Amuři pomáhají v jezeře v Bohumíně likvidovat plevel
| Naše voda.cz |
Přes 1300 amurů bílých bylo ve středu vypuštěno do Kališova jezera v Bohumíně na Karvinsku. Býložravé ryby tam využívají při boji proti stolístku klasnatému, který znepříjemňuje koupání ve vyhledávané rekreační lokalitě. ČTK to řekla mluvčí radnice Lucie Balcarová.

Svitavy chtějí mít pod kontrolou chov ryb v rybníku Rosnička
| Naše voda.cz |
Svitavy chtějí mít pod kontrolou chov ryb v rybníku Rosnička, který slouží k rekreaci místních obyvatel. Vloni se tam i kvůli velkému počtu kaprů kvalita vody prudce zhoršila, sinice se rozšířily tak, že hygienici museli už v polovině zakázat koupání a všechny ryby uhynuly. Radnice se dohodla s Českým rybářským svazem na tom, jaké druhy ryb a v jakém počtu do rybníka nasadí, uvedl v tiskové zprávě mluvčí města Jiří Johanides.

SVS pokračuje v rekonstrukcích vodovodů a kanalizací
| Naše voda.cz |
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Jablonném v Podještědí, v ulicích Mlýnská a Školní rekonstrukci 118 let starého vodovodu a kanalizace, a v Mostě, v ulici Čsl. armády, provede rekonstrukci popraskané kanalizace a poruchového hlavního rozváděcího řadu. Informoval o tom Jiří Hladík z tiskového oddělení SVS.

Ovzduší:

Praha prodává čistý vzduch. Upozorňuje tak na znečištění v kabinách aut
| Komunalniekologie.cz |
Dnes otevírá Čistou stopou Prahou v Legerově ulici AIR DRIVE, první stánek, který v Praze prodává čistý vzduch. Ten je určen především pro řidiče.

Evropa při omezování emisí skleníkových plynů zbytečně tlačí na pilu, tvrdí klimatolog Radan Huth
| Ekonom.ihned.cz |
Globální oteplování je podle pražského klimatologa Radana Hutha fakt a podstatný podíl oxidu uhličitého, a tedy člověka na růstu teplot také. Přesto by se lidé neměli − jak to činí ekologičtí aktivisté − zajímat jen o boj s klimatickými změnami. Podstatné jsou také hospodářské otázky nebo svoboda.

Německá vláda podpořila systém národních emisních povolenek
| Ekolist.cz |
Zavedení systému národních emisních povolenek v oblastech dopravy a bydlení včera schválila německá vláda. Vyslovila se také pro zákaz montáže nových topných systémů využívajících energii z topných olejů, který má platit od roku 2026. Dvojice opatření, která ještě musí projít parlamentem, má spolu s dalšími přispět k tomu, aby spolková republika splnila své klimatické cíle pro rok 2030. Řada odborníků je však považuje za nedostatečná.

Obnovitelné zdroje mohou už v roce 2030 nahradit 80 % elektřiny vyrobené z uhlí
| Enviweb.cz |
 Komora obnovitelných zdrojů energie popisuje cestu k uhlíkové neutralitě ČR...
Pokud bychom rozvíjeli výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle scénáře Komory OZE, získáme už v roce 2030 skoro o třetinu více elektřiny, než kolik jí dnes vyrábí uhelné elektrárny. S tímto závěrem přišla dnes Komora obnovitelných zdrojů energie. Komora OZE připravila i kalkulaci výše nákladů na veřejnou podporu obnovitelných zdrojů a porovnala své plány na rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030 s plány Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ekologie:

Nenechte si ujít 100 % dotaci na výsadbu stromů
| Komunalniekologie.cz |
Vzrůstající teploty spojené s vyšší koncentrací CO2 a úbytek stromů ve městech a obcích byly hlavní příčiny vzniku inciativy Sázíme budoucnost, která se zasadila do 5 let vysázet 10 milionů stromů mimo lesní porosty a ulevit tak životnímu prostředí a obyvatelům měst a obcí. 

Zemědělci se obávají dohody s Mercosurem
| Ekolist.cz |
Zemědělské oborové organizace se obávají přijetí obchodní dohody se zeměmi Latinské Ameriky - s tzv. Mercosurem. Může mít dopad na světové životní prostředí, tvrdí. Navíc by se podle nich muselo maso převážet přes celý svět. Včera to uvedli zástupci Zemědělského svazu ČR, Českého svazu chovatelů masného skotu a Společnosti mladých agrárníků na tiskové konferenci.

Napříč:

Co nabízí UCEEB obcím a městům
| Komunalniekologie.cz |
Projekty z laboratoří UCEEB se osvědčují i v reálném životě, ale mnoho radnic o těchto možnostech zatím neví. Představujeme proto výběr z nabídky Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, která už našla praktické využití nebo ji v dohledné době UCEEB uvede na trh.

Kladno vytvoří vizi zlepšení životního prostředí
| Enviweb.cz |
Kladno v mezinárodním projektu vytvoří vizi zlepšení životního prostředí, pomohou i odborníci z Českého vysokého učení technického (ČVUT). Město tak zvýší i šanci na získání evropských dotací na uskutečnění vize. Pětiletý projekt SPARCS zaměřený na zvyšování životního standardu, šetrnou energetickou politiku, zlepšení kvality ovzduší, elektromobilitu a digitalizaci slučuje 31 organizací a zapojilo se do něj sedm států, oznámila dnes ČTK mluvčí města Lucie Steinerová.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP