2/2023

Modrá zpráva: delší vodovodní i kanalizační síť, více čistíren odpadních vod, peníze na prevenci před povodněmi

| autor: MZe0

Modrá zpráva: delší vodovodní i kanalizační síť, více čistíren odpadních vod, peníze na prevenci p

Uvádí to Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2016, takzvaná Modrá zpráva, kterou dnes schválila vláda. Dokument jí, stejně jako v předchozích letech, předložilo Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.

„Českou republiku stále intenzivněji zasahuje sucho, jehož následky mohou být velmi závažné jak pro současnou generaci, tak i pro generace budoucí. Na rozdíl od povodní totiž sucho nastává pomalu a trvá většinou několik let. Jedním z cílů Modré zprávy za rok 2016 je proto seznámit čtenáře s tímto hydrologickým extrémem ve větším rozsahu.

Ročenka je jedním z mála dokumentů, který přehledně shrnuje veškeré informace související s vodním hospodářstvím. Proto má neocenitelnou roli nejen pro prezentaci oboru vodního hospodářství, ale i pro pracovní a studijní účely mnoha organizací,“řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V oblasti vodovodů a kanalizací byla podle Modré zprávy prodloužena délka vodovodní sítě o 535 km na 77 681 km, délka kanalizační sítě o 1 257 km na celkových 47 141 km. Více než 94 % obyvatel bylo zásobováno vodou z vodovodů a téměř 85 % obyvatel napojeno na kanalizaci, počet čistíren odpadních vod vzrostl na 2 554.

Publikace uvádí i přehled částek, které Ministerstvo zemědělství poskytlo v oblasti vodního hospodářství formou dotací. Ve sledovaném roce byly profinancovány téměř 2,7 miliardy korun na 693 akcí, tedy o 833 milionů korun více než v roce 2015.

Mezi nejvýznamnější dotované oblasti spadá výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací, dotace této oblasti činila 1,9 miliardy korun. Druhou významnou oblastí s výší dotace 0,5 miliardy korun byla prevence před povodněmi zaměřená na realizaci opatření s retenčním účinkem.

Cílem Modré zprávy je každoroční přehled o vodním hospodářství a souvisejících činnostech v působnosti obou předkládajících resortů. Přináší nejen objektivní informace o událostech a procesech v oboru vodního hospodářství a souvisejících oborech v uplynulém roce, ale i předpokládané trendy vývoje, přehled dosažených změn či přehled sledovaných ukazatelů v delším časovém období.

 • Základní hydrologická síť: 99,55 tisíce km vodních toků
 • Průměrná cena za m3 povrchové vody: 4,64 Kč (meziroční nárůst o 6,9 %)
 • Pozemkové úpravy: 1 253,9 mil. Kč, z toho 67 mil. Kč na vodohospodářská opatření, 13 mil. Kč na protierozní opatření
 • Obyvatelstvo zásobované pitnou vodou: 9,97 mil. (94,4 %) – nejvíce Praha, Karlovarský kraj (100 %) a Moravskoslezský kraj (99,9 %), nejméně Plzeňský kraj (84,4 %) a Středočeský (86 %)
 • Spotřeba vody - voda fakturovaná domácnostem: 88,5 l/os/den (meziroční nárůst o 0,6 l/os/den
 • Obyvatelstvo připojené na kanalizaci: 8,94 mil. (84,7 %) – nejvíce Praha (99,1 %) a Karlovarský kraj (97 %), nejméně Středočeský (71,6 %) a Liberecký (69 %)
 • Délka vodovodní sítě 77 681 km (prodlouženo o 535 km)
 • Délka kanalizační sítě 47 141 km (prodlouženo o 1 257 km)
 • Počet ČOV: 2 554 ks (zvýšen o 59 ks)
 • Produkce tržních ryb: 20 952 t (20 261 t z rybníků)
 • Operační program Rybářství 2014–2020: 90 projektů (115,7 mil. Kč)
 • Dotační programy pro oblast vodovodů a kanalizací: - 116 akcí zaměřených na vodovody (547,4 mil. Kč), - 185 akcí zaměřených na kanalizace (1 316,7 mil. Kč), - zvýhodněné úvěry – úhrady úroků (95 úvěrů ve výši 19,3 mil. Kč)
 • Dotační programy na protipovodňovou ochranu: 61 akcí (491,6 mil. Kč)
 • Dotační program na odstranění následků povodní: 22 akcí (132,4 mil. Kč)
 • Dotační program zaměřený na správu drobných vodních toků, rybnících a malých vodních nádrží: 167 akcí (110,2 mil. Kč)
 • Dotační program na obnovu a rekonstrukci rybníků a vodních nádrží: 13 akcí (10,8 mil. Kč)
 • Dotační program na závlahy: 34 akcí (35,6 mil. Kč)

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP