2/2023

MMR precizuje stavební zákon dle pokynů Legislativní rady vlády, znovu se bude projednávat na začátku srpna

| autor: MMR0

MMR precizuje stavební zákon dle pokynů Legislativní rady vlády, znovu se bude projednávat na začá

Se stanoviskem a doporučeními LRV souhlasíme, jedná se totiž především o zpřesnění nové úpravy či návrhy na dořešení některých nejasností, a LRV za ně děkujeme. Během projednávání rekodifikace v LRV se neobjevil žádný bod, kde bychom byli s LRV v kategorickém rozporu a nedokázali bychom nalézt konsensus.

Přerušení projednávání zákona jsme u takto revoluční změny, kterou nový stavební zákon přinese, samozřejmě očekávali. U všech zásadních rekodifikací podobného typu jako je nový stavební zákon Legislativní rada vlády v posledních letech nedoporučila vládě zákon projednat hned v prvním kole a vždy jej vrátila resortům k upřesnění a dopracování.

Velmi pozitivně pak vnímáme, že se máme s Legislativní radou vlády nad novým stavebním právem sejít už 6. a 7. srpna, což vnímáme jako silný signál důvěry, že se nám podaří nedostatky zákona rychle odstranit a že není třeba žádné rozsáhlé přepracování zákona.

Nehledě na prázdninové období tak, již od dnešního dne experti MMR začínají intenzivně pracovat na dotažení a precizaci textu nového stavebního zákona pro Českou republiku, který bude LRV znovu předložen za necelé čtyři týdny. Přerušení projednávání zákona LRV nebude mít žádný negativní vliv na harmonogram jeho projednávání. Nadále platí, že vláda by jej měla schválit ještě v srpnu a do Poslanecké sněmovny ČR by tak měl jít na první čtení již v září.

Podrobněji k jednotlivým výtkám LRV:

Chybějící opakované připomínkové řízení

Legislativní radě vlády jsme vysvětlili, že Ministerstvo pro místní rozvoj pečlivě a vstřícně vypořádávalo veškeré připomínky téměř půl roku právě proto, že připomínek bylo tolik (k samotnému stavebnímu zákonu se jich sešlo téměř pět tisíc) a během vypořádávání připomínek došlo dokonce i ke změně v institucionálním modelu stavebních úřadů.

Termín vypořádaní připomínek jsme proto dvakrát posunuli, aby opravdu každý dostal (opakovaně) příležitost se k návrhu paragrafového znění a jeho změnám vyjádřit. V případě nového formálního připomínkového řízení by šlo tedy v zásadě již jen o pouhou formalizaci procesu, který fakticky probíhal celý půlrok.

Nové řízení by ovšem vypořádání připomínek znovu prodloužilo, přičemž jsme si uvědomovali, že u takto složitého zákona, ve kterém se potkává řada často protichůdných zájmů, nelze stejně nikdy dosáhnout stoprocentního konsensu. Vedli jsme desítky jednání s představiteli připomínkových míst na všech možných úrovních, včetně té ministerské, takže nikdo nemůže mít pocit, že bychom ho snad chtěli v tomto procesu obejít.

Způsob ochrany veřejných zájmů

Jedním z hlavních a neodmyslitelných pilířů NSZ je maximální integrace dnes velmi roztříštěných dotčených orgánů a procesů před nimi tak, aby si investor už sám nemusel opatřovat 40 a více razítek. Legislativní radě vlády jsme vysvětlili, že částečně samostatné postavení zůstane po rekodifikaci pouze památkářům a Agentuře ochrany přírody a krajiny u obzvláště chráněných entit typu národní kulturní památka nebo národní park, kde je vyžadována mimořádná ochrana.

V zájmu maximalizace požární bezpečnosti jsme potom vyšli vstříc Ministerstvu vnitra a nezačlenili do stavebních úřadů hasiče, kteří budou do budoucna vydávat ke stavebním záměrům vyjádření. Tato vyjádření potom stavební úřady zahrnou do svého rozhodnutí.

Kontrola činnosti orgánů statní stavební správy

V tomto bodě se s LRV plně shodujeme, jde nicméně spíše o technickou záležitost zákona, na jejíž doplnění už pečlivě pracujeme.

K instančním vztahům krajského stavebního úřadu

Dobře si uvědomujeme, že vzhledem k dohodě učiněné se Svazem měst a obcí ČR a Ministerstvem vnitra, ke které došlo na úrovni premiéra, mohou vznikat v rámci krajských stavebních úřadů složitější situace, jelikož ty budou odvolacím orgánem pro obecní stavební úřady a zároveň budou vydávat koordinovaná vyjádření pro jejich rozhodování.

Toto je ale negativum, které s sebou obecně nese smíšený model územní veřejné správy už dnes, kdy stavební úřady na obcích v přenesené působnosti rozhodují na základě stanovisek jednotlivých odborů v rámci obecních úřadů. Takto funguje veřejné správa posledních třicet let a zásadní změna je otázkou celkové reformy veřejné správy, na které ovšem musí vzniknout celková politická a celospolečenská shoda, což ostatně ukázal i náš pokus o vznik čistě státní stavební správy, který narazil na nepřekonatelný odpor Svazu měst a obcí ČR.

K přechodu působnosti na nové orgány státní stavební správy

Legislativní rada vlády nás zcela oprávněně nabádá ke zvýšené pozornosti věnované přechodným ustanovením, s čímž bezvýhradně souhlasíme. Jinak tomu ani u tak rozsáhlé rekodifikace být nemůže a MMR věří, že se její legislativci ve spolupráci s experty Úřadu vlády zhostí tohoto na výbornou.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP