2/2023

Ministr Jiří Havlíček dnes vystoupil na konferenci o společných zájmech Česka, Evropské unie a Číny

| autor: MPO0

Ministr Jiří Havlíček dnes vystoupil na konferenci o společných zájmech Česka, Evropské unie a Čín

Svým příspěvkem zahájil třetí diskusní blok zaměřený se na vědu a technologie. Ministr označil tyto oblasti za stěžejní, protože inovace, které přinášejí, jsou klíčem k úspěchu všech oblastí průmyslu i celé společnosti.

Jiří Havlíček uvedl, že díky uzavřenému strategickému partnerství mezi Evropskou unií a Čínou se daří úspěšně posilovat a prohlubovat také všestrannou přeshraniční spolupráci v již zmíněných oblastech vědy a technologie.

Česká republika je součástí tohoto procesu jak v kontextu Evropské unie, jako jeden z jejích členských států, tak i v kontextu spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy. Česká republika vnímá Čínu jako jednoho ze svých nejdůležitějších partnerů v mnoha klíčových oblastech i v bilaterálním kontextu.

Důkazem toho je česko - čínský Plán bilaterální spolupráce v rámci iniciativy Pásmo a Stezka, který zahrnuje i oblast vědy a technologií, výzkumu a vývoje, která je pro obě země prioritní.

Ministr Jiří Havlíček ve svém vystoupení vyzdvihl význam vládní iniciativy Průmysl 4.0. Významnou podmínkou pro trvalý hospodářský růst ve vyspělých státech je rozvoj digitální ekonomiky, která má výraznou schopnost posunovat národní hospodářství na novou vyšší úroveň.

Právě proto jsou moderní technologické společnosti, jakou je i současná Čína, pro Českou republiku i pro Evropskou unii důležitými partnery pro spolupráci v rozvoji digitálních technologií.

Pro rozvíjení digitální ekonomiky je důležité budovat příznivé prostředí pro podnikání, založené na otevřenosti a spravedlivých podmínkách. Proto Česká republika podporuje úsilí o odstranění obchodních a administrativních překážek, které mohou komplikovat působení tuzemských i zahraničních podnikatelů na daném trhu.  

Příležitostí, jak k dosažení tohoto záměru přispět, je např. právě připravovaná investiční dohoda mezi Evropskou unií a Čínou. Podle ministra Jiřího Havlíčka tak může stát významně podpořit uplatnění českých firem na čínském trhu, a to různými formami, včetně digitálního obchodu a sektoru ICT.

Konferenci Společné zájmy EU, Česka a Číny v měnícím se světě: Globální vládnutí – bezpečnost – věda – technologie uspořádalo Česko – čínské centrum Univerzity Karlovy. Ministerstvo průmyslu a obchodu konferenci poskytlo záštitu a je spoluorganizátorem akce.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP