1/2023

Ministr Havlíček zahájil provoz unikátního separačního komplexu

| autor: Tisková zpráva MPO0

Ministr Havlíček zahájil provoz unikátního separačního komplexu

Slavnostním zahájením provozu separační linky započala další etapa  odstraňování odvalu Heřmanice, který je termicky aktivní od padesátých let minulého století a patří mezi největší ekologické zátěže Ostravska.  Plocha odvalu celkově činí přibližně 103 hektarů, objem hlušiny, která zde byla ukládána od čtyřicátých let devatenáctého století, je zhruba 30 milionů metrů krychlových, a její mocnost je až 30 metrů.

„Je vynikající, že v Heřmanicích výborně zafungovala spolupráce státního a soukromého sektoru, která je efektivní a vzájemně výhodná pro obě firmy. Odstranění této ekologické zátěže dnes nabralo novou dynamiku. Je to důležité jak pro občany Ostravy, tak i pro stát, místní samosprávy i provozovatele odvalu, státní podnik DIAMO.

Ten realizuje sanaci vymístěním podstatné části deponovaného materiálu již od roku 2005. Jedná se o velmi efektivní, ale zdlouhavý proces, jehož výsledkem je výrazné omezení a následná definitní likvidace termické aktivity ve východní části odvalu. Na sanovaných plochách již státní podnik DIAMO realizuje plošné rekultivační práce.

Předpokládáme, že celková likvidace by měla trvat deset až patnáct let, a jejím výsledkem bude vedle snížení ekologické zátěže Ostravska i využití zdrojů, jako je uhlí a kamenivo, které by jinak zůstaly ladem“, uvedl ministr Jiří Havlíček při zahájení provozu separační linky.

Linka přišla investora, společnost Ostravská Těžební, na více než 270 milionů korun, z čehož přes dvacet milionů z této částky představovala dotace z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se o jeden z prvních komplexně realizovaných a dokončených projektů v tomto programovacím období.  

Výstavba separační linky byla zahájena před rokem a nová technologie linky byla uvedena do zkušebního provozu zhruba před třemi měsíci. Jedná se o efektivní, ve světě vyzkoušený, úpravárenský proces mokrého bezprašného oddělování jednotlivých částí deponované hlušiny, z níž asi deset procent představuje uhlí a dále kamenivo různých frakcí, použitelné pro stavební průmysl a další regeneraci okolního prostoru.

Separací uhelné složky z deponované hlušiny je tak postupně zamezováno procesu hoření uvnitř odvalu.

Odpoledne se ministr Jiří Havlíček setkal na Slezskoostravské radnici v Ostravě se zástupci významných firem a institucí regionu. Společné schůzce, zaměřené na podporu podnikání a investic v Moravskoslezském kraji, dominovala témata dotačních projektů, orientovaných především na výzkum, vývoj a inovace, možnosti finanční podpory na regeneraci a následné podnikatelské využití brownfieldů, nedostatku technicky vzdělané pracovní síly a potřeby změn v našem odborném školství, zavádění principů Průmyslu 4.0 do firemní praxe či řešení dopravní obslužnosti okrajových oblastí regionu.

Setkání s představiteli společností jako Hyundai Motor Manufacturing Czech Nošovice, Continental Automotive Ostrava, Osram Bruntál, Siemens Frenštát, A123 Systems Ostrava a dalších společností regionu se účastnili i hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, primátor statutárního města Ostravy Tomáš Macura a starostka Slezské Ostravy Barbora Belonková.  

Ministr Jiří Havlíček podnikatele ubezpečil, že dlouhodobým cílem MPO je zlepšovat podnikatelské prostředí a vytvářet atraktivní podmínky pro české i zahraniční investory a motivovat je k dlouhodobému podnikání především ve strukturálně postižených regionech.

„V návaznosti na současný a předpokládaný hospodářský vývoj a potřeby české ekonomiky chystá Ministerstvo průmyslu a obchodu významné změny v systému investičních pobídek. Důraz klademe na podporu investic s vyšší přidanou hodnotou a s kvalitními i lépe placenými pracovními místy,“ uvedl ministr Havlíček.  

Ministr společně s generálním ředitelem agentury CzechInvest Karlem Kučerou, náměstky ministra Tomášem Novotným a Eduardem Muřickým a vládním zmocněncem Jiřím Ciencialou představili podnikatelům aktuální programy na podporu podnikání, například programy průmyslového výzkumu a vývoje TREND a TRIO.

V nejbližší době vyhlásí MPO první výzvu pro podávání žádostí o podporu v novém programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, který je určený pro obce a kraje. Z programu budou poskytovány prostředky na obnovu objektů a zanedbaných ploch, které budou využity pro podnikání. Cílem podpory je kultivace životního prostředí a tvorba podmínek pro vznik nových pracovních míst.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE