1/2024

Ministr Brabec: Stanovisko EIA má už všech 9 prioritních dopravních staveb

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Ministr Brabec: Stanovisko EIA má už všech 9 prioritních dopravních staveb

Na těch se dohodla vláda s Evropskou komisí v průběhu roku 2016 [1]. 9 prioritních staveb z dohodnutého seznamu tak nemuselo opakovaně projít procesem posuzování vlivů na životní prostředí, přestože stanovisko EIA získaly před mnoha lety dle zákona o EIA z roku 1992, mnohdy ještě před vstupem ČR do EU.

„Dnes jsme vydali poslední z 9 závazných stanovisek k vlivům prioritních dopravních záměrů na životní prostředí, které mají mimořádný význam pro Českou republiku a jsou na seznamu tzv. prioritních staveb.

Plním tím slib z loňského června, že stanoviska ke každé z 9 staveb vydáme ve lhůtě dvou měsíců po obdržení kompletních podkladů od Ředitelství silnic a dálnic ČR, potažmo Správy železniční dopravní cesty. Dokonce bych pro zajímavost uvedl, že stanoviska jsme vydávali v průměru za 7 týdnů, tedy ještě v kratší lhůtě, než jsme slíbili.

Díky těmto 9 vydaným stanoviskům se může začít stavět 116 km dálnic a 20 km železnic, které uleví od dopravy, emisí a hluku 35 městům či obcím,“ shrnuje ministr Richard Brabec.

Na cestě k vydání stavebního povolení je tak ode dneška i stavba úseku dálnice D35 Opatovice - Ostrov. 27kilometrový úsek D35 je součástí transevropské dopravní sítě dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. 12. 2013.

„Vybudování 27kilometrového úseku dálnice D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem přinese velkou úlevu od dopravy obcím zejména podél stávající silnice I/35 jako např. Holice. Částečně se uleví i lidem v Hradci Králové, kterým nebude projíždět tolik aut. Sníží se i emise a hluková zátěž, kterým jsou v současnosti lidé v okolí silnice I/35 vystavováni.” dodává ministr Brabec.

Vydané závazné stanovisko obsahuje 14 závazných opatření, která přispějí k dalšímu snížení vlivů předmětného úseku dálnice D35 na životní prostředí a veřejné zdraví. Jedná se zejména o kontrolní monitoring hluku a hydrogeologický monitoring zdrojů podzemní vody, dále opatření k ochraně fauny a opatření k minimalizaci vlivů na ptačí oblast Komárov a evropsky významnou lokalitu Uhersko. Všechny podmínky jsou nově závazné, a je tak zaručeno, že dojde bez výjimek k jejich realizaci.

Evropská komise čekala přes 10 let na uvedení české legislativy v oblasti EIA do souladu s evropským právem. To se současné vládě podařilo v roce 2015. Ani Evropská komise a ani české soudy však již neuznávají stanoviska EIA u projektů, které získaly stanoviska EIA podle zákona starého přes 20 let.

Proto je nutné u takových záměrů proces EIA zopakovat, a to zejména s ohledem na posouzení vlivů záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví podle platné evropské směrnice. U 9 prioritních projektů však česká vláda v Evropské komisi dojednala výjimku.

Jde o stavby, které jsou součástí transevropské sítě, bylo jim do března roku 2015 vydáno územní rozhodnutí, disponují souhlasným stanoviskem EIA právě podle zákona z roku 1992 a jsou přímo stanovené nařízením vlády [2].

Text závazného stanoviska k záměru D6.

Seznam prioritních dopravních staveb s již vydaným závazným stanoviskem EIA

  • D49 Hulín – Fryšták
  • D1 0136 Říkovice – Přerov
  • D11 1106 Hradec Králové – Smiřice
  • Modernizace trati Sudoměřice – Votice
  • D55 Otrokovice, obchvat JV část
  • D3 Obchvat Českých Budějovic (D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice - Třebonín)
  • D6 obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice (D6 Lubenec, obchvat; D6 Řevničov, obchvat; D6 Nové Strašecí - Řevničov)
  • D48 Frýdek-Místek, obchvat
  • D35 Opatovice - Ostrov (D35 Opatovice nad Labem - Časy a D35 Časy - Ostrov)

Statistika průběhu vydávání stanovisek EIA k prioritním dopravním stavbám (PDF, 67 kB)

Poznámky:

[1] Více k historii EIA v ČR zde.

[2] Více informací zde

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP