2/2023

Ministr Brabec se svým saským protějškem diskutovali o ochraně ovzduší, přírody i čisté mobilitě.

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Ministr Brabec se svým saským protějškem diskutovali o ochraně ovzduší, přírody i čisté mobilitě.

Mezi hlavními tématy společného jednání byla česko-německá spolupráce v oblasti ochrany ovzduší - zejména společný postup při řešení zápachových epizod v oblasti pohraničí, spolupráce v oblasti rozvoje čisté mobility v příhraničních oblastech a také spolupráce v národních parcích. Ministři se dnes dotkli i výstavby jezu na Labi.

Jedním z témat, o kterých oba ministři dnes diskutovali, byl i dlouholetý problém zápachu na česko-saských hranicích. Na zápach si dlouhodobě stěžují obyvatelé německých obcí za českými hranicemi v Krušnohoří, nicméně na české straně zatím nebyl nikdy zápach občany ohlášen.

Problematika přeshraničního znečištění ovzduší je v rámci Česko-německé pracovní skupiny pro ochranu ovzduší diskutována již řadu let.

Jednání se pravidelně účastní zástupci státních ministerstev Saska a Bavorska, dále zástupci MŽP ČR, Českého hydrometeorologického ústavu, krajských úřadů a oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP Ústí nad Labem).

„Nejprve bych rád ocenil už 25 let trvající spolupráci obou našich národních parků, kde naši odborníci spolu se saskými kolegy spolupracují při ochraně tetřívka obecného v rámci revitalizace Krušných hor. Shodli jsme se, že ochrana tohoto ohroženého druhu je pro obě ministerstva prioritní. Zapotřebí je proto zajistit odpovídající ochranu tetřívka, jehož populace se vyskytuje jak na české, tak na saské straně Krušných hor. Rovněž jsme řešili posun v řešení tzv. zápachových epizod, na něž si dlouhodobě stěžují němečtí obyvatelé krušnohorského pohraničí. Umožnili jsme našim saským kolegům návštěvu v Unipetrolu i dalších podnicích, která měla určit, zda cítí stejný druh zápachu, na nějž si stěžují obyvatelé v Německu. Pachový vjem v areálu podniků se ale s hlášeným zápachem neshodoval," komentuje setkání ministr životního prostředí Richard Brabec.

Na poslední schůzce v únoru 2015 oba ministři přislíbili především akčnější spolupráci při ohlašování zápachu. Ta dnes v praxi znamená okamžité hlášení o nastalých situacích pomocí speciálního ohlašovacího systému.

Informaci o nahlášeném zápachu tak dostane na české straně Český hydrometeorologický ústav i Česká inspekce životního prostředí, která může provést okamžité šetření. Německé straně je zase naopak hlášen jakýkoliv mimořádný stav na průmyslových zdrojích z této oblasti.

Za období podzim – zima 2015 až 2016 bylo z německé strany po vyhodnocení stížností na zápach předáno české straně k prověření celkem 13 zápachových epizod z období 28. října 2015 – 18. února 2016 a dále 3 zápachové epizody z období 19. – 22. května 2016.

V loňském období podzim - zima 2014-2015 bylo předáno celkem 26 zápachových epizod a v období 2013-2014 celkem 17 zápachových epizod.

Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem nezjistil v inkriminované dny žádné mimořádné události nebo významné odchylky od standardního provozu, které by mohly být příčinou zápachu. Nebyly rovněž evidovány žádné stížnosti na zápach od obyvatel na území České republiky.

Všechny průmyslové podniky na české straně, které by mohly připadat v úvahu jako původci zápachu, splňují požadavky evropské legislativy na tzv. nejlepší dostupné techniky (tzv. BAT).

K zjištění příčin zápachu by měl přispět i nový společný výzkumný projekt česko-německých partnerů OdCom, který odstartuje v lednu 2017. V rámci projektu budou měřeny ultrajemné částice, hodnocen vliv ultrajemných částic a pachových látek na zdraví obyvatel Krušných hor a Podkrušnohoří a bude prováděna analýza příčin zápachových epizod v pohraničí.

Projekt naváže na již skončený projekt UltraSchwarz[1], v jehož rámci byly měřeny ultrajemné částice a hodnocen jejich vliv na zdraví obyvatel v pohraničí, a je dále rozšířený o hodnocení vlivu pachových látek na zdraví obyvatel pohraničí a analýzu příčin zápachových epizod.

Cílem je mimo jiné identifikovat možné zdroje, popř. původce obtěžování zápachem na německé i české straně.

Ministři se dnes ohledně zápachu domluvili, že budou i nadále úzce spolupracovat při hlášení tzv. zápachových epizod i při hledání možného původce zápachu.

"Systém hlášení se za poslední rok a půl výrazně zrychlil, přesto existují ještě nějaké časové rezervy na obou stranách. Jejich odstraněním by mohla inspekce z ČR na místo s hlášeným zápachem vyjet s co nejmenší časovou prodlevou. Tomuto tématu se bude věnovat i česko-německá pracovní skupina ke kvalitě ovzduší, která se sejde letos v Karlových Varech. Zároveň budou důležitá měření, která přinese zmíněný projekt OdCom. ten navazuje na projekt UltraSchwarz a mohl by napomoci k nalezení možného původce zápachu," dodává ministr Brabec.

Ministři se dnes také dohodli na společném rozvoji elektromobility v oblasti Krušných hor. MŽP může nabídnout zkušenosti z pilotního projektu na Šumavě. Už dnes se dobudovává síť dobíjecích stanic na obou stranách Národního parku Šumava a NP Bavorský les. Cílem je do dvou let vybudovat síť napříč národními parky.

„Tento projekt můžeme začít de facto hned, máme tým na MŽP, který se rozvoji elektromobility věnuje a spolu se saskými kolegy tak můžeme okamžitě myšlenku rozvíjet i na Krušnohorsku. Zprvu bychom vytipovali místa, kde bychom infrastrukturu pro rozvoj elektrokol, ale i sítě dobíjecích stanic chtěli rozvíjet a následně bychom se dohodli na konkrétní společné realizaci projektu. S panem ministrem jsme se oba shodli, že takovýto projekt může významně pomoci k rozvoji šetrné turistiky v této oblasti,“ řekl dnes ministr Brabec.

Poznámky:

[1] Projekt s názvem UltraSchwarz - Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji byl dokončen v roce 2014. Cílem projektu podporovaného EU bylo připravit trvalé, rutinní měření ultrajemného prachu ve sledovaných oblastech Krušných hor a Podkrušnohoří, které jsou historicky zatíženy těžbou hnědého uhlí a průmyslem. Němečtí a čeští partneři projektu společně monitorovali působení ultrajemného prachu na lidské zdraví, zejména na onemocnění dýchacích cest, srdce a krevního oběhu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP