Reklama

14. 12. 2016  |  Aktuality  |  Autor: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí oslovilo vybrané vodohospodářské subjekty

A to za účelem cenové regulace a kontroly v oboru vodovodů a kanalizací.

Vybrané vodohospodářské subjekty byly pro účely cenové regulace a kontroly v oboru vodovodů a kanalizací podle § 12 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, písemně požádány o předložení následujících údajů:

  • výpočet přiměřeného zisku (PZNK) a použitého kapitálu za všechny lokality, pro které je sestavována samostatná kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné za roky 2013 až 2016, a dále
  • průkaz rozdělení celkového zisku za subjekt jako celek za regulovanou i regulovanou činnost pro roky 2010 až 2015.

Pro předání informací je nutno použít výlučně tabulky přiložené k výzvě adresované do datové schránky, resp. tabulky uvedené níže:

Výpočet přiměřeného zisku (.XLSX, 18 kB)
Rozdělení zisku za subjekt (.XLSX, 16 kB) 

Zpracované tabulky vodohospodářské subjekty zašlou na elektronickou adresu: kontrolaVaK@mfcr.cz, a to nejpozději v termínu do 31. prosince 2016.

Upozornění: Týká se pouze subjektů, které byly přímo osloveny výzvou adresovanou do datové schránky.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372