1/2024

Ministerstvo dopravy podpoří výstavbu dobíjejích stanic pro elektromobily

| autor: Ministerstvo dopravy ČR0

Ministerstvo dopravy podpoří výstavbu dobíjejích stanic pro elektromobily

Za tímto účelem je vyčleněno z evropských prostředků až 146 miliónů Kč v rámci programu podpory infrastruktury pro alternativní paliva.

Dne 31. 5. 2019 vyhlašuje Ministerstvo dopravy již třetí výzvu OPD v rámci dotačního programu na podporu infrastruktury pro alternativní paliva zaměřenou na vybudování tzv. doplňkové sítě běžných dobíjecích stanic. Maximální alokace na tuto výzvu je 146 milionů Kč. Konečný termín pro předložení žádostí bude 30. září 2019.

O podporu v této výzvě se mohou ucházet žadatelé, kteří prokazatelně provozují ekonomickou činnost v oblastech: elektrické instalace, rozvod elektřiny, obchod s elektřinou nebo mají zkušenost s provozováním alespoň 10 veřejně přístupných dobíjecích stanic a kteří předloží projekt na vybudování běžných dobíjecích stanic na území České republiky. Rozsah projektu závisí zcela na uvážení žadatele. Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů může v této výzvě dosáhnout až 70 %. Hodnotícími kritérii jsou hospodárnost, připravenost a relevance projektu.

Cílem výzev OPD zaměřených na vybudování tzv. doplňkové sítě dobíjecích stanic je dosažení instalace 800 dobíjecích stanic do konce roku 2023, čímž bude splněn cíl stanovený Národním akčním plánem čisté mobility, který byl schválen vládou v listopadu 2015. Tato nově vyhlašovaná výzva navazuje na předchozí dvě výzvy vyhlášené v lednu a září 2018.

Bližší informace o podmínkách podpory v rámci nově vyhlašované výzvy jsou součástí podrobné dokumentace výzvy č. 69, která je zveřejněna na webu Řídicího orgánu OPD.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP