1/2024

Mimořádné výzvy a prodloužení výzev v Prioritní ose 4

| autor: OPŽP0

Mimořádné výzvy a prodloužení výzev v Prioritní ose 4

Dnes 18. 12. 2017 byly vyhlášeny dvě mimořádné výzvy zaměřené na SC 4.3 – zlepšení funkčnosti krajinných prvků a struktur, výzva č. 111 a SC 4.4 – zlepšení kvality prostředí v sídlech, výzva č. 112.

Podmínkou pro podání žádosti o podporu do uvedených výzev je ukončení fyzické realizace projektu do 31. prosince 2018, s výjimkou následné péče o výsadby, která může pokračovat i v následujících letech. Příjem žádostí o podporu bude ukončen 28. února 2018.

Žadatele rovněž upozorňujeme na prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí do výzev č. 13 a č. 51. Příjem žádostí do výzvy č. 13 končí 31. března 2018 a 29. června 2018 v případě výzvy č. 51. Žadatelé, kteří nestihli získat veškerá potřebná stanoviska s nabytím právní moci, tak mají možnost podat žádost o podporu ještě v příští polovině roku.

Všechny výzvy jsou určeny pro široký okruh žadatelů, zejména podniky povodí, obce, kraje, organizační složky státu, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby podnikající a další subjekty vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Poznámka:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je dílčím zprostředkujícím subjektem pro PO 4, odpovídajícím za příjem a hodnocení žádostí. Projekty doporučené k podpoře jsou pak dále administrovány Státním fondem životního prostředí ČR.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP