2/2023

Mezi sousedními státy probíhá významná výměna znečištěného ovzduší, nejvíce ho znečišťují domácí kotle

| autor: Petr Jarolímek0

Mezi sousedními státy probíhá významná výměna znečištěného ovzduší, nejvíce ho znečišťují domácí k

Uvedená studie i téma nutí přemýšlivého čtenáře klást si další otázky. Se třemi takovými otázkami jsme se obrátili na paní Mgr. Vendulu Breburdovou, která působí jako ministerský rada v oddělení kvality ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR. Její odpovědi nyní čtenářům Průmyslové ekologie přinášíme.

O čem aktuální studie vypovídá a v čem je unikátní?

Jedná se o novou analýzu příčin znečištění ovzduší, která je podkladem pro aktualizaci programů zlepšování kvality ovzduší. Nová analýza byla vyhotovena za pomoci chemicko-transportního modelu CAMx, který bere v úvahu chemismus atmosféry (tj. přeměnu látek z prekurzorů na sekundární částice).

V rámci modelování bylo uvažováno se všemi známými zdroji znečištění ovzduší nacházejícími se ve střední Evropě. Takto sofistikovaný model byl při analýze příčin znečištění ovzduší a přípravě aktualizace programů zlepšování kvality ovzduší použit vůbec poprvé.

Analýza poukázala mimo jiné na vysoký vliv sekundárních částic na znečištění částicemi PM10 a PM2,5. Sekundární částice vnikají z prekurzorů emitovaných především z energetiky (NOx, SOx) a zemědělství (NH3). Prekurzory jsou přitom emitovány jak domácími, tak zahraničními zdroji.

Výsledky dále potvrdily, že mezi sousedními státy probíhá významná výměna znečištění ovzduší a tento fenomén je třeba mít na paměti. Výsledky také poukázaly na to, že dosažení imisních limitů by bylo vhodné řešit jako celoevropský úkol.

Máte v případě Moravskoslezského kraje nějaké informace, zda jsou prosazována ekologizační opatření i na polské straně?

Polská republika se aktuálně intenzivně zabývá výměnou zastaralých kotlů. Od roku 2018 je spuštěna polská obdoba kotlíkových dotací s alokací 600 mld. Kč. Domácí kotle jsou nejvýznamnějším zdrojem znečištění ovzduší v Polsku, obdobná situace je také v ČR.

Dále jsou v Polsku plánována opatření na velkých průmyslových zdrojích (zejména dosažení souladu s nejlepšími dostupnými technikami). Do budoucna je také plánována změna energetického mixu, konkrétně omezení hnědouhelných elektráren a podpora jádra, obnovitelných zdrojů a plynu.

S průmyslem je neodmyslitelně spojena nákladní doprava, jak vstupů, tak výstupů. Spolupracuje nějak průmysl na omezení emisí z tohoto znečišťujícího segmentu?

Nákladní doprava je problém zejména proto, že dochází k její velké kumulaci vlivem činnosti mnoha přepravních společností. Jednotlivé průmyslové podniky samozřejmě řeší pouze dopravu, která souvisí s provozem jejich areálu. Spolupráci průmyslového sektoru na omezení nákladní dopravy jako celku proto spíše neregistrujeme.

Problematikou nákladní dopravy a logistiky obecně řešíme v právě probíhající aktualizaci programů zlepšování kvality ovzduší, jelikož nadměrná doprava celoročně přispívá ke znečištění ovzduší zejména městského prostředí. 

Přílohy: 

Program zlepšování kvality ovzduší - analýza ČR - podíly na imisích

ilustrační foto/wikimedia commons/pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP