1/2024

Metodika vykazování úspor energie z alternativních politických opatření

| zdroj: MPO0

Žárovka
zdroj: Pixabay

Metodika vykazování úspor byla vypracována na základě odst. 9 článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Podle článku 7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (dále jen "směrnice") má Česká republika povinnost vytvořit systém, aby bylo každoročně dosahováno nových úspor ve výši 1,5 % objemu prodeje energie konečným zákazníků.

ČR pro naplnění této povinnosti zvolila tzv. alternativní schéma, které je blíže popsáno v Národním akčním plánu energetické účinnosti ČR (NAP EE). Z poslední aktualizace NAP EE vyplývá, že by ČR díky alternativnímu schématu do konce roku 2020 měla vykázat úspory ve výši 51,1 PJ.

Objem úspor energie, který lze započítat pro individuální (politická) opatření alternativního schématu, stanoví členské státy na základě jedné ze stanovených metod výpočtu úspor očekávaných, měřených, poměrných nebo zkoumaných. Všechna tato opatření musí splňovat zásady podle bodů 1 a 2 přílohy V směrnice.

Právě tato skutečnost vedla ke vzniku "Metodiky vykazování úspor energie z alternativních politických opatření", která shrnuje principy uznatelnosti dosažených úspor energie a na základě těchto principů stanovuje rozsah dat vykazovaných ze strany správců programů při respektování specifik jednotlivých programů podpory.

Otázku, na kterou metodika reaguje, je způsobilost vykazovaných úspor dle čl. 7 a přílohy V směrnice a způsob sběru potřebných dat k tomuto vykazování.

Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA