1/2021

Meteorologické podmínky mají na kvalitu ovzduší větší vliv než nouzový stav

| zdroj: ČHMÚ Brno0

mask-5008660_640.jpg
zdroj: Pixabay

Na základě operativních dat ČHMÚ z únoru 2020 a 2021 o mobilitě obyvatel a kvalitě ovzduší si můžeme názorně ukázat, že vliv meteorologických podmínek je výrazně vyšší než vyhlášení nouzového stavu a s ním spojené změny.

V loňském roce jsme publikovali řadu článků o vlivu nouzového stavu na kvalitu ovzduší. Zároveň jsme na začátku tohoto roku psali o tom, že kvalita ovzduší v roce 2020 byla celkově zatím nejlepší v historii měření. Hlavní příčinou tak dobrého stavu v roce 2020 byly velmi příznivé rozptylové a meteorologické podmínky, dlouhodobý pokles emisí a v případě NOX i nouzový stav. Vliv nouzového stavu na kvalitu ovzduší byl také popsán ve dvou zprávách ČHMÚ, měsíční zprávě z jara 2020 a předběžné zprávě o kvalitě ovzduší v roce 2020 z ledna 2021.

Meteorologické podmínky v roce 2020

Únor 2020 byl po stránce kvality ovzduší velmi specifický. Specifické byly totiž meteorologické podmínky. Měsíc byl z pohledu průměrné teploty vzduchu mimořádně nadnormální – o 4,6 °C teplejší, než kolik činí průměr 1981 – 2010. Výrazně teplotně nadprůměrné měsíce v chladném období roku mívají pozitivní vliv na kvalitu ovzduší, protože to znamená nižší emise z vytápění. Právě lokální vytápění domácností představuje největší problém znečišťování ovzduší v ČR a je jednoznačně hlavním zdrojem emisí primárních suspendovaných (prachových) částic.

Zároveň to byl měsíc srážkově silně nadnormální (napršelo více než dvojnásobek průměru 1981–2010), což opět vede k výraznému zlepšení kvality ovzduší – znečišťující látky jsou vymývány z ovzduší na zem.

V neposlední řadě můžeme zmínit i několik dní s výrazně vyššími rychlostmi větru, které souvisely například s vichřicí Sabine, která se našim územím v únoru prohnala. Vyšší rychlosti větru znamenají lepší rozptylové podmínky – znečišťující látky se v atmosféře lépe rozptylují.

Sečteno podtrženo, v únoru 2020 byly ideální podmínky pro dobrou kvalitu ovzduší, a to se opravdu potvrdilo. Koncentrace řady znečišťujících látek byly o desítky procent nižší, než je pro toto období obvyklé.

Kvalita ovzduší: Srovnání únoru 2020 a 2021

Ve zprávách o kvalitě ovzduší v roce 2020 jsme zdůrazňovali, že hlavní příčinou dobrého stavu nebyl nouzový stav. Ten sice vedl k nižší intenzitě dopravy, a tím i nižším emisím z dopravy, výraznější pokles dopravy však byl patrný pouze v některé týdny roku, což v celkovém ročním průměru nebylo příliš patrné.

Doprava je spojována především s emisemi oxidů dusíku, u kterých tedy při jejím významnějším poklesu muselo dojít k poklesu. U jiných látek, jako například u suspendovaných (prachových) částic, mohlo naopak vlivem nouzového stavu dojít ke zvýšení koncentrací, neboť hlavním zdrojem je vytápění a lidé během nouzového stavu trávili více času doma, a tedy mohli i více topit.

V únoru 2021, na rozdíl od února 2020, byl vyhlášen nouzový stav. Navíc byla epidemiologická situace v únoru v České republice špatná a platila řada omezení a opatření, včetně řady lidí pracujících z domova, zavřených obchodů, služeb atd. Meteorologické podmínky v únoru 2021 ale nebyly zdaleka tak příznivé, jako ty v roce 2020. Určitou část měsíce bylo velmi chladné počasí s teplotami po celé republice kolem -10 a méně stupňů Celsia. Srážek bylo méně a rozptylové podmínky nebyly tak příznivé.

Celý článek je dostupný zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo